Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси

Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець не має можливості проголосувати на виборах Президента України, народних депутатів України за зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх проведення) змінити місце голосування, включаючи виборця, стосовно якого в Державному реєстрі виборців міститься службова відмітка про вибуття з виборчої адреси.

Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

Кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення (невключення) до Державного реєстру виборців  звернувшись до програмного ресурсу "Особистий кабінет виборця".

На період проведення виборів Президента України, народних депутатів України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.

Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого віднесено його виборчу адресу, має право голосу на виборах народних депутатів України лише в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та включається до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із відміткою про отримання лише виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Тимчасова зміна місця голосування здійснюється органом ведення Реєстру не раніше дня початку виборчого процесу за мотивованим зверненням виборця, 

Виборець може подати до органу ведення Реєстру заяву про тимчасову зміну місця голосування у паперовій або електронній формі.

Заява про тимчасову зміну місця голосування повинна містити:
- ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу (прізвище, власне ім'я (всі власні імена), по батькові, дату, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України);
- виборчу адресу виборця;
- зазначення виду, назви виборів (повторного голосування) та дати їх (його) проведення;
- адресу, де виборець перебуватиме в день виборів (повторного голосування), та/або номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності). Переглянути перелік виборчих дільниць.
- мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування.

Заява в паперовій формі подається виборцем особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

При поданні заяви в паперовій формі громадянин пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для виборців з числа військовослужбовців документом, який пред'являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Під час подання заяви в паперовій формі до закордонної дипломатичної установи України виборець пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред'являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також довіреність, видана виборцем та посвідчена в установленому законодавством порядку.

Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Заява в паперовій формі виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), виборів народних депутатів України за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою виборця або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), виборах народних депутатів України на іншу закордонну виборчу дільницю приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, особисто подавши заяву в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п'ять днів (за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах. 

Заява в електронній формі створюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заява в електронній формі, крім даних, які зазначаються в заяві у паперовій формі, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, в електронній формі.

Виборець може подати до органу ведення Реєстру протягом 24 годин не більше однієї заяви в електронній формі.

Тимчасова зміна місця голосування здійснюється органом ведення Реєстру не раніше дня початку виборчого процесу за мотивованим зверненням виборця, поданим не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах.
 

Роз’яснювальна інформація з найбільш актуальних питань, що стосується тимчасової зміни місця голосування
 

Куди звертатися із заявою про тимчасову зміну місця голосування?

Якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами України і на день голосування такий виборець перебуватиме на її території, заява подається до:
органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку виборець просить визначити місцем його голосування,
або органу ведення Державного реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ України.

Якщо виборець проживає чи перебуває в Україні і має намір голосувати в іншій державі, заява подається до:
органу ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою заявника
або органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.

Якщо виборець проживає чи перебуває за межами України і має намір голосувати в іншій іноземній державі, він може звернутися до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, особисто подавши заяву в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України

 

Чим може бути мотивовано заяву про тимчасову зміну місця голосування?

Згідно із статтею 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси

Мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування зазначається у заяві виборця, примірний зразок якої встановлено у додатку 2 до постанови Комісії від 2 грудня 2019 року № 1969. Вона може бути викладена, зокрема, у такій формі: "за сімейними обставинами", "у зв’язку з відрядженням", "у зв’язку з виробничою необхідністю", "за місцем роботи", "за місцем навчання", "за місцем фактичного проживання", "у зв’язку із відпусткою", "у зв’язку із санаторно-курортним лікуванням", тощо.

 

Чи можливо подати заяву про тимчасову зміну місця голосування шляхом надсилання її поштою?

Ні. Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців у паперовій або електронній формі особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

При поданні заяви про тимчасову зміну місця голосування у паперовій формі громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). 

При поданні заяви про тимчасову зміну місця голосування у електронній формі, відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" щодо їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

 

У разі призначення повторного голосування чи потрібно знову змінювати місце голосування?

Ні, не потрібно. У заяві про тимчасову зміну місця голосування на період проведення виборів Президента України вказується необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця на одному етапі виборчого процесу цих виборів (голосування в день виборів Президента України/повторне голосування) або на обох його етапах (голосування в день виборів Президента України, повторне голосування).

 

Чи може орган ведення Державного реєстру виборців тимчасово змінювати місця голосування виборцям на місцевих виборах?

Ні. Не може. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується

 

Чи можливо тимчасово змінити місце голосування на дільницю, яка не входить до меж одномандатного виборчого округу, до якого виборець відноситься за своєю виборчою адресою?

Орган ведення Реєстру може тимчасово, на період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України, змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу

Увага! Громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого віднесено його виборчу адресу, має право голосу на виборах народних депутатів України лише в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та включається до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із відміткою про отримання лише виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

З інформацією про порядок тимчасової зміни місця голосування виборців, виборча адреса яких знаходиться на території іншої держави, можна ознайомитись у розділі "Актуальні питання".