Постанова від 3 квітня 2009 року № 19


У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

3 квітня 2009 року №19

Про Порядок і форми обліку дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центральної виборчої комісії
 від 15 жовтня 2009 року № 155
від 21 липня 2017 року № 140

З метою забезпечення захищеності Державного реєстру виборців, дотримання законності при веденні Реєстру та достовірності відомостей Реєстру відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 17, пунктом 2 частини другої статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

1. Встановити Порядок і форми обліку дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням.

  Заступник Голови Центральної виборчої комісії  А. МАГЕРА 

 

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 квітня 2009 року № 19 

(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії
від 15 жовтня 2009 року № 155,

від 21 липня 2017 року № 140)

Порядок і форми
обліку дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців

(У назві та тексті слово "операцій" в усіх відмінках і числах замінено словами "дій щодо"
у відповідному відмінку і числі, у тексті слово "розпорядження" в усіх відмінках і числах замінено
словом "наказ" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року № 155) 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон) встановлює форми та процедуру здійснення обліку всіх дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

1.2. Облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, що здійснюються уповноваженими працівниками органу ведення Державного реєстру виборців (далі - орган ведення), ведеться шляхом протоколювання кожної дії щодо зміни бази даних Реєстру.

1.3. Облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру здійснюється з метою забезпечення захищеності Реєстру, дотримання законності при веденні Реєстру та достовірності відомостей Реєстру, зокрема:

- фіксації інформації про здійснення дії щодо зміни бази даних Реєстру та їх виконавців;

- виявлення дій, що можуть призвести до порушень у роботі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі - АІТС Реєстру);

- встановлення причин порушень функціонування АІТС Реєстру.

1.4. Облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру здійснюється у формах:

1) автоматизованого протоколювання програмними засобами АІТС Реєстру - автоматизована форма обліку дій щодо зміни бази даних Реєстру;

2) персональної ідентифікації виконавця наказу керівника органу ведення про виконання дій щодо ведення Реєстру - персоніфікована форма обліку дій щодо зміни бази даних Реєстру.

(підпункт 2 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

1.5. Внесення змін до бази даних Реєстру здійснюється в режимі реального часу на підставах і в порядку, встановлених Законом та рішеннями розпорядника Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру), прийнятими відповідно до Закону.

1.6. Діями щодо зміни бази даних Реєстру є:

1) внесення до бази даних Реєстру нового запису;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису бази даних Реєстру.

Усі зміни бази даних Реєстру здійснюються виключно на підставі відповідного наказу керівника органу ведення уповноваженим працівником органу ведення, який в установленому порядку має доступ до бази даних Реєстру.

(абзац пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

2. АВТОМАТИЗОВАНА ФОРМА ОБЛІКУ ДІЙ ЩОДО ЗМІНИ БАЗИ ДАНИХ РЕЄСТРУ

2.1. Автоматизований облік дій щодо зміни бази даних Реєстру здійснюється шляхом їх протоколювання в електронному журналі системних подій (будь-яких дій, виконаних у базі даних Реєстру) з фіксацією дати та часу виконання.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140)

2.2. Електронний журнал системних подій ведеться автоматично програмними засобами АІТС Реєстру рівня розпорядника Реєстру.

2.3. Дані електронного журналу системних подій є недоступними для внесення до них змін та знищення.

2.4. Доступ до електронного журналу системних подій мають виключно уповноважені працівники Служби розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба розпорядника Реєстру), які відповідно до посадових інструкцій виконують функції системного адміністратора.

2.5. Електронний журнал системних подій підлягає постійному зберіганню Службою розпорядника Реєстру.

3. ПЕРСОНІФІКОВАНА ФОРМА ОБЛІКУ ДІЙ ЩОДО ЗМІНИ БАЗИ ДАНИХ РЕЄСТРУ

3.1. Персоніфікований облік дій щодо зміни бази даних Реєстру здійснюється шляхом фіксації даних про уповноваженого працівника органу ведення – виконавця наказу.

(із змінами внесеними постановою Центральної виборчої комісії
від 15 жовтня 2009 р. № 155,
у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 21 липня 2017 року № 140)

3.2. Після автоматизованого виконання наказу керівника органу ведення про виконання дій щодо ведення Реєстру на наказі, створеному в паперовій формі, проставляється відмітка про його виконання. Якщо наказ керівника органу ведення створено в електронній формі, відповідний реквізит створюється окремо від наказу.

(із змінами внесеними постановою Центральної виборчої комісії
від 15 жовтня 2009 р. № 155,
у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 21 липня 2017 року № 140)

Пункт 3.3. виключено

(пункт 3.3. виключено згідно з постановою Центральної виборчої комісії
від 21 липня 2017 року № 140)

 4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ТА ФОРМ ОБЛІКУ ДІЙ ЩОДО ЗМІНИ БАЗИ ДАНИХ РЕЄСТРУ

4.1. Працівники органу ведення несуть персональну відповідальність за достовірність змін бази даних Реєстру, внесених на підставі відповідного наказу керівника органу ведення.

4.2. Керівник органу ведення здійснює контроль за дотриманням працівниками органу ведення вимог цього Порядку.

4.3. Служба розпорядника Реєстру здійснює контроль за цілісністю електронного журналу системних подій та забезпечує унеможливлення стороннього доступу до нього.

  Секретар засідання  Центральної виборчої комісії Ю. ШВЕЦЬ