Постанова від 5 листопада 2010 року № 516

images/gerb.gif 

 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

 

втратила чинність згідно з постановою Центральної виборчої комісії
 від 02 червня 2020 року №95 з 01 липня 2020 року

5 листопада 2010 року № 516

 

Про Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику
політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців

 Із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
 від 13 січня 2015 року № 3

від 19 грудня 2018 року № 245
 

Відповідно до статей 3, 12, частин другої, третьої статті 14, статті 24 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною четвертою статті 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (додаток 1 ).

2. Встановити:

форму журналу реєстрації оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування (додаток 2 );

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конверта з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування (додаток 3 );

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців (додаток 4 )

(пункт 2 у редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 13.01.2015р. №3)

 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2009 року № 30 "Про Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю ведення Державного реєстру виборців", від 5 листопада 2009 року 

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 листопада 2010 року № 516

 

 
 
 
ПОРЯДОК
надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців
представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю
за веденням Державного реєстру виборців

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру надання представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) електронної копії бази даних Реєстру, а також її повернення Центральній виборчій комісії.

1.2. Електронна копія бази даних Реєстру надається представнику політичної партії, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичної партії, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі – політична партія), уповноваженому відповідним керівним органом політичної партії.

1.3. Для передачі представнику політичної партії виготовляється електронна копія бази даних Реєстру, яка містить ідентифікаційні персональні дані виборців та персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборців, в розрізі регіонів України: Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також закордонного виборчого округу.

1.4. Політична партія використовує надану їй електронну  копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру.

2. Порядок звернення політичної партії до Центральної виборчої комісії

2.1. Електронна копія бази даних Реєстру надається уповноваженому представнику політичної партії за письмовим зверненням політичної партії до Центральної виборчої комісії один раз на рік, а також не пізніш як за 60 днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах.

Для отримання електронної копії бази даних Реєстру не пізніш як за 60 днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах письмове звернення подається політичною партією не пізніш як за шістдесят сім днів до дня голосування.

У письмовому зверненні політичної партії зазначаються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника політичної партії, дані документа, що посвідчує особу представника та його належність до громадянства України, місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Звернення підписується керівником політичної партії та скріплюється печаткою цієї партії.

До звернення додається рішення керівного органу політичної партії, яким представника цієї партії уповноважено отримати електронну копію бази даних Реєстру.

2.2. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру для її надання уповноваженому представнику політичної партії здійснюється за умови дотримання політичною партією вимог до письмового звернення та строків його подання, вказаних у пункті 2.1 цього Порядку.

2.3. Політична партія, яка виявила бажання отримати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, зазначає про це у письмовому зверненні, вказаному в пункті 2.1 цього Порядку.
Додатково одна електронна копія бази даних Реєстру може бути надана політичній партії за рішенням Центральної виборчої комісії.

3. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру

3.1. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру здійснюється Службою розпорядника Державного реєстру виборців (далі – Служба розпорядника Реєстру) за допомогою технічних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі – АІТС Реєстру) з використанням відповідних інструктивних матеріалів щодо виготовлення електронних копій бази даних Реєстру та ініціалізації носія ключової інформації.

3.2. Політичним партіям забороняється самостійно виготовляти електронні копії бази даних Реєстру.

3.3. Електронна копія бази даних Реєстру засвідчується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої на це посадової особи Служби розпорядника Реєстру та записується на оптичний носій.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 19.12.2018р. №245)

3.4. До електронної копії бази даних Реєстру додаються персональний ідентифікаційний номер і персональний код розблокування

(пункт 3.4 у редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 13.01.2015р. №3)

 

 
4. Надання політичній партії електронної копії бази даних Реєстру

4.1. Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру, а також запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування, що надаються представнику політичної партії, реєструються Службою розпорядника Реєстру з нанесенням на них реєстраційних номерів, про що здійснюється відповідний запис у журналі, який ведеться за встановленою формою.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 13.01.2015 р. № 3)

 

 

4.2. Служба розпорядника Реєстру встановлює дату передачі уповноваженому представнику політичної партії електронної копії бази даних Реєстру, про що письмово повідомляється уповноважений представник політичної партії.

Представник політичної партії може отримати електронну копію бази даних Реєстру протягом семи робочих днів з дати, встановленої Службою розпорядника Реєстру для передачі електронної копії бази даних Реєстру.

4.3. Уповноважений представник політичної партії особисто отримує електронну копію бази даних Реєстру, додаткову електронну копію бази даних Реєстру (за наявності відповідного рішення Центральної виборчої комісії), засвідчену кваліфікованим електронним підписом, на оптичному носії, запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування,  у приміщенні, визначеному Службою розпорядника Реєстру, про що складається акт за встановленою формою.

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких надається уповноваженому представнику політичної партії, а другий – зберігається в Центральній виборчій комісії.

При отриманні оптичного носія (оптичних носіїв) з електронною копією бази даних Реєстру,  конверта із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування уповноважений представник політичної партії пред’являє документ, що посвідчує його особу та належність до громадянства України.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 13.01.2015 р. № 3)
 
 

 


(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 19.12.2018р. №245)

4.4. Перегляд електронної копії бази даних Реєстру здійснюється представником політичної партії у приміщенні Центральної виборчої комісії, де розміщено автоматизоване робоче місце, обладнане спеціалізованим програмним забезпеченням для перегляду копій бази даних Реєстру.

Носій ключової інформації надається представнику політичної партії на час перегляду електронної копії бази даних Реєстру.
Про дату та час перегляду електронної копії бази даних Реєстру представник політичної партії письмово повідомляє Центральну виборчу комісію.

Під час перегляду електронної копії бази даних Реєстру представнику політичної партії заборонено копіювати чи передавати наявну в ній інформацію з використанням будь-яких технічних засобів або програмного забезпечення, здійснювати фото- та відеозйомку


 

(пункт 4.4 у редакції постанови
Центральної виборчої комісії від 13.01.2015р. №3)


 

4.5. Пункт 4.5 виключено
 

(згідно з постановою Центральної
виборчої комісії від 13.01.2015 р. № 2)

 

 
 
5. Повернення політичною партією електронної копії бази даних Реєстру, додаткової електронної копії бази даних Реєстру Центральній виборчій комісії


5.1. Політична партія не пізніш як через два місяці після отримання електронної копії бази даних Реєстру зобов’язана повернути її та додаткову електронну копію бази даних Реєстру (у разі надання такої політичній партії) Центральній виборчій комісії на оптичному носії, засвідчену кваліфікованим електронним підписом.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 13.01.2015 р. № 3)

 

 

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 19.12.2018р. №245)

5.2. Політична партія, яка перестала відповідати вимогам частини першої статті 24 Закону України "Про Державний реєстр виборців", втрачає право надалі отримувати електронні копії бази даних Реєстру.

5.3. Про повернення електронної копії бази даних Реєстру, додаткової електронної копії бази даних Реєстру, засвідченої кваліфікованим електронним підписом складається акт у двох примірниках за встановленою формою.

Один примірник зазначеного акта надається уповноваженому представнику політичної партії, а другий – зберігається в Центральній виборчій комісії.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 13.01.2015 р. № 3)

 

 
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 19.12.2018р. №245)
 
6. Облік наданих електронних копій бази даних Реєстру

6.1. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік наданих представникам політичних партій електронних копій бази даних Реєстру, додаткових електронних копій бази даних Реєстру, засвідчених кваліфікованим електронним підписом, використовуючи підсистему взаємодії з політичними партіями АІТС Реєстру, а також шляхом реєстрації у журналі, який ведеться за встановленою формою.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 13.01.2015 р. № 3)

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 19.12.2018р. №245)

6.2. Центральна виборча комісія здійснює контроль за поверненням електронних копій бази даних Реєстру, додаткових електронних копій бази даних Реєстру.

7. Відповідальність

7.1. Політична партія, яка відповідно до цього Порядку отримала електронну копію бази даних Реєстру, а також додаткову копію бази даних Реєстру, здійснює в порядку публічного контролю перевірку повноти та достовірності персональних даних Реєстру з додержанням вимог законодавства України.

7.2. Неповернення політичною партією Центральній виборчій комісії копії бази даних Реєстру, додаткової копії бази даних Реєстру в строк, зазначений у пункті 5.1 цього Порядку, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній політичній партії, є підставою для відмови в отриманні політичною партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
 

Секретар Центральної виборчої комісії                              Т. ЛУКАШ