Постанова від 17 липня 2009 року № 48

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2009 року № 48

Київ

Про Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68,

від 25 червня 2020 року №129

З метою забезпечення організаційного і технологічного функціонування Державного реєстру виборців, ведення бази даних Державного реєстру виборців в єдиному форматі даних, відповідно до статті 3, частин першої, третьої статті 13, частин другої, третьої статті 14, статті 16 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)


1. Затвердити Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (додаються).

2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України та регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням.

Голова Центральної виборчої комісії                В. ШАПОВАЛ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 17 липня 2009 р. № 48

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)ПРАВИЛА
внесення відомостей про виборців до автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"


1. Ці Правила застосовуються органами ведення Державного реєстру виборців при внесенні відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру) та підготовці вихідних документів, звітів тощо.

2. Внесення персональних даних про виборців до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) здійснюється українською мовою.
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 9 березня 2016 року № 68)


3. Органам ведення Реєстру забороняється вносити до персональних даних виборців відмітки, позначки, не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та цими Правилами.

4. У разі відсутності у відомостях про виборця окремих даних (наприклад, прізвища, по батькові, дати народження тощо) будь-які позначки, інші символи (НД, -, 0 тощо) до персональних даних виборців не вносяться.

5. У випадках, непередбачених цими Правилами, застосовуються принципи аналогії, однозначності визначення виборчої адреси, коректності її написання.

6. Ідентифікаційні персональні дані виборця заповнюються з дотриманням таких вимог (якщо інше не підтверджено документально):

6.1. Прізвище, ім'я (всі власні імена), по батькові (за наявності) вносяться з великої літери.

6.2. У подвійних прізвищах, іменах, по батькові, які пишуться через дефіс, кожне слово зазначається з великої літери без пропусків до та після дефісу.

6.3. Кожне слово подвійних прізвищ, імен, по батькові, які пишуться через пропуск, зазначається з великої літери.

6.4. Крапка після прізвища, імені (імен), по батькові не ставиться.

Приклади:

Іванов

Карпенко-Карий

Лі Фан Се

Владислав

Марія-Маргарита

Анна Марія

Олександрович

Джаміл Огли

6.5. Дата народження (число, місяць, рік) вноситься арабськими цифрами (1, 2, 3, 4,...) у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця; мм - місяць; рррр - рік. День місяця та місяць вказуються обов'язково двома цифрами, а рік - чотирма. Крапка після дати народження не ставиться.

Приклади:

12.09.1953

06.12.1980

6.6. Відомості про місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, вносяться відповідно до системного класифікатора адміністративно-територіального устрою України. При виведенні звітів окремі дані відокремлюються комою та одним пропуском.

6.6.1. Назва країни народження зазначається повністю з великої літери.

Приклад:

Україна

6.6.2. Власна назва регіону України:

Автономна Республіка Крим зазначається повністю, кожне слово з великої літери;

назва області зазначається повністю з великої літери.

Приклади:

Автономна Республіка Крим

Івано-Франківська

Кіровоградська

6.6.3. Власна назва району, до якого входить населений пункт, зазначається повністю з великої літери.

Приклад:

Синельніківський

6.6.4. Для занесення категорії населених пунктів використовуються скорочення:

місто - м. (мала літера "м" з крапкою після неї);

селище міського типу - смт (малі літери "с, м, т" без крапок та пропусків між літерами та в кінці скорочення);

селище - с-ще (мала літера "с", дефіс, малі літери "щ, е" без пропусків до і після дефісу та без крапки в кінці скорочення);

село - с. (мала літера "с" з крапкою після неї).

6.6.5. Назва населеного пункту вноситься повністю з великої літери без будь-яких скорочень згідно із системним класифікатором адміністративно-територіального устрою України.

Скорочення відповідних категорій населених пунктів "м." та "с." не відокремлюються пропуском від назви населеного пункту з метою унеможливлення випадків розміщення категорії населеного пункту та його назви в різних рядках. Скорочення категорій "смт" та "с-ще" можуть розміщуватися в різних рядках і відокремлюються пропуском від назви населеного пункту.

Приклади відомостей про місце народження при виведенні звітів:

Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро

Україна, Дніпропетровська обл., Синельніківський р-н, с. Степове

Україна, Дніпропетровська обл., Синельніківський р-н, смт Щасливе

Україна, Дніпропетровська обл., Синельніківський р-н, с-ще Озерне

6.7. Відомості про місце народження виборця, народженого за межами сучасної території України, заносяться відповідно до таких вимог:

1) сучасна назва країни народження зазначається повністю згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері статистики;
(із змінами, внесеними згідно з постановами
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68,
від 25 червня 2020року №129


2) для федеративних держав назва відповідного суб'єкта федерації зазначається з великої літери;

3) категорія населеного пункту народження та його назва зазначаються з урахуванням вимог підпунктів 6.6.4 та 6.6.5 цих Правил;

4) при внесенні відомостей про місце народження виборця окремі дані відокремлюються комою та одним пропуском.

Приклад:

Російська Федерація, Приморський край, м. Уссурійськ

6.8. Приведення місця народження у відповідність до сучасного адміністративно-територіального устрою вимагається стосовно громадян, що народилися на території України. Щодо виборців, які народилися за межами сучасної України, зазначається сучасна назва країни, а інші дані вказуються згідно з документами. Зміна назв населених пунктів в іноземних країнах (Російська Федерація, США тощо) не потребує зміни назви населеного пункту народження виборця (наприклад, Ленінград на Санкт-Петербург).

6.9. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі вказується у визначеному законодавством форматі.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)  


7. Відомості про виборчу адресу виборця, який проживає чи перебуває в Україні, вносяться до АІТС Реєстру з дотриманням таких вимог:

7.1. Поштовий індекс зазначається арабськими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 без пропусків та інших символів між цифрами.

7.2. Відомості про назви країни, регіону, району, категорію населеного пункту та його назву вносяться відповідно до системного класифікатора адміністративно-територіального устрою України та вимог підпункту 6.6 цих Правил.

7.3. Геонім - назва вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо, вноситься з великої літери без зазначення типу геоніму.

Приклади:

Тараса Шевченка

Академіка Заболотного
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 9 березня 2016 року № 68) 


Генерала Ватутіна

40 лєт Побєди

Восьмого Березня

У подвійних назвах, які пишуться через дефіс, обидва слова зазначаються з великої літери без пропусків до та після дефісу. В подвійних назвах, що пишуться через пропуск, обидва слова зазначаються з великої літери, якщо інше не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування.

Приклади:

Довнар-Запольського

Героїв Космосу

7.4. Тип геоніму визначається за відповідним системним класифікатором. У разі відсутності в класифікаторі необхідного типу геоніму обирається порожнє значення та заноситься геонім із зазначенням його типу.

Приклади:

урочище Піщане

просілок Райдужний

Крива балка

7.4.1. При виведенні звітів для типів геонімів використовуються такі позначки (малими літерами):

алея - алея;

бульвар - бульв.;

в'їзд - в'їзд;

вулиця - вул.;

завулок - завулок;

заїзд - заїзд;

квартал - кв-л;

лінія - лінія;

мікрорайон - м-р;

набережна - набережна;

площа - пл.;

провулок - пров.;

проїзд - проїзд;

просіка - просіка;

проспект - просп.;

роз'їзд - роз'їзд;

тупик - тупик;

узвіз - узвіз;

шосе - шосе.

7.5. Номер будинку вказується арабськими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Номер кутового будинку зазначається через дріб.

Приклад:

7/17

Якщо в номері будинку є літера, вона зазначається великою без пропуску від номера.

Приклад:

17Б

7.6. Номер корпусу (блоку, секції тощо) зазначається арабськими цифрами. Якщо в номері є літера, вона зазначається великою без пропуску від цифри.

7.7. Нумерація квартир (кімнат) заповнюється арабськими цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Якщо в номері є літера, вона зазначається великою без пропуску від номера.

Для комунальних квартир через кому може зазначатися номер кімнати.

Приклад:

11, к. 7

7.8. Зазначення додаткових записів, позначок щодо розміщення установ виконання покарань, військових частин, прикордонних застав, будинків офіцерського складу, гуртожитків тощо допускається тільки у разі відсутності даних про назву вулиці, номер будинку чи квартири, що не дозволяє однозначно визначити виборчу адресу виборця.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68) 
 
7.9. За наявності назви вулиці та відсутності номера будинку в системних екранах замість номера будинку вносяться відомості щодо назви установ виконання покарань, військових частин, прикордонних застав, будинків офіцерського складу, гуртожитків тощо.
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68) 
 
7.10. За відсутності назви вулиці та номера будинку в системних екранах тип геоніму не зазначається (з класифікатора «тип геоніму» обирається порожнє значення, а замість геоніму вносяться відомості щодо назви установ виконання покарань, військових частин, прикордонних застав, будинків офіцерського складу, гуртожитків тощо з дотриманням вимог цих Правил).
(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68) 


Приклади:

Макіївська виправна колонія - 11

прикордонна застава

гуртожиток N 7 шахти ім. Засядька

військова частина

будинок офіцерського складу

Якщо будинок офіцерського складу чи гуртожиток розміщені на території військової частини, то ці відомості вносяться замість номера будинку.

Стосовно виборців, які відбувають покарання, та військовослужбовців строкової служби номер будинку та номер квартири не зазначаються.

7.11. Якщо гуртожитком є певна квартира будинку без номера, замість номера квартири вноситься запис "гуртожиток".

7.12. При виведенні звітів окремі дані про виборчу адресу відокремлюються комою та одним пропуском.

Приклади:

86121, Україна, Донецька обл., м. Макіївка, Макіївська виправна колонія - 32

09635, Україна, Київська обл., Рокитнянський р-н, с .Ольшаниця, вул. Світла, військова частина

(абзаци п’ятий, шостий підпункту 7.12 виключено згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)


7.13. Відомості про виборчу адресу виборців, які проживають або перебувають за межами України, вносяться до АІТС Реєстру з дотриманням таких вимог:

1) відомості про назву країни проживання (перебування), назву субнаціональної адміністративно-територіальної одиниці (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування вносяться з урахуванням вимог пункту 6 цих Правил;

2) поштова адреса виборця зазначається за правилами країни проживання (перебування).

Секретар Центральної виборчої комісії        Т. ЛУКАШ