Постанова від 29 вересня 2009 року № 137

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2009 року № 137

Про введення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію

Постановою Центральної виборчої комісії від 17 червня 2009 року № 32 автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру) введено в дослідну експлуатацію.

Згідно з пунктом 21 ГОСТу 34.601-90 "Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания" Службою розпорядника Державного реєстру виборців 23 вересня 2009 року складено акт про завершення дослідної експлуатації АІТС Реєстру.

Комісією з приймання в промислову експлуатацію автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - комісія), утвореною постановою Центральної виборчої комісії від 17 червня 2009 року № 32, на виконання вимог пункту 4.7 Технічного завдання на створення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - Технічне завдання), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 17 вересня 2007 року № 392 і погодженого Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України 2 серпня 2007 року, проведено випробування АІТС Реєстру на відповідність Технічному завданню, про що 29 вересня 2009 року складено відповідний протокол.

На виконання пункту 3 постанови Центральної виборчої комісії від 17 червня 2009 року № 32 комісією проведено перевірку працездатності передбачених Технічним завданням функцій АІТС Реєстру та 29 вересня 2009 року складено акт про приймання автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію.

Враховуючи зазначене, відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", підпункту 4.7.2 Технічного завдання, керуючись статтею 12, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Ввести автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію.

2. У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" від 21 серпня 2009 року № 1616-VI Службі розпорядника Державного реєстру виборців підготувати проект постанови Центральної виборчої комісії про внесення змін до Технічного завдання на створення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 17 вересня 2007 року № 392.

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ