Постанова від 11 березня 2009 року № 14

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

11 березня 2009 року №14

Про Порядок здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців

 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)

 

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Центральної виборчої комісії
 від 15 жовтня 2009 року №155,

 від 18 листопада 2010 року №528,
від 6 грудня 2012 року №2000,
від 5 грудня 2013 року №413,
від 9 березня 2016 року №68,
від 25 червня 2020 року №129


З метою забезпечення повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців, відповідно до статей 3, 5 - 9, 13, 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 12, 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

 

 

 

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155,
 від 18.11.2010 р. № 528)


1. Встановити Порядок здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців (додається).

 

 

 

 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)


2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 11 березня 2009 р. №14
(із змінами, внесеними постановами Центральної
виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року №155,
від 18 листопада 2010 року №528, від 6 грудня
2012 року № 2000, від 5 грудня 2013 року №413,
від 9 березня 2016 року №68,
від 25 червня 2020 року №129)

 

 

 

 

ПОРЯДОК
здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців

 

 

 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)

 

 

1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон) визначає процедуру та спосіб здійснення органами ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення) візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

 

 

 

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155,
 від 18.11.2010 р. № 528)


1.2. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру (далі - візуальний та автоматизований контроль) - це здійснення перевірки працівниками органу ведення відомостей про виборців, включених до Реєстру, а також відомостей, що підлягають внесенню до бази даних Реєстру, з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру).

 

 

 

 

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)

 

 

 

1.3. Метою здійснення візуального та автоматизованого контролю є забезпечення:


- повноти відомостей Реєстру;

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 129)


- коректності персональних даних Реєстру;

- однократності включення виборця до Реєстру.

1.4. Повнота персональних даних Реєстру забезпечується внесенням до бази даних Реєстру всіх передбачених Законом відомостей про виборця.

1.5. Повнота відомостей Реєстру також забезпечується:

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 129)


- веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних;

- заповненням усіх полів запису про виборця внутрішньо узгодженими даними;

- відсутністю в записі про виборця суперечливої інформації, а також даних, не передбачених Законом.

1.6. Коректність персональних даних Реєстру забезпечується забороною внесення до бази даних Реєстру некоректних відомостей та знищенням або виправленням некоректних відомостей даними, підтвердженими відповідними документами.

Некоректними вважаються такі відомості Реєстру:

- запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються вже попередньо внесеними до Реєстру;

- запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;

- взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.

1.7. Об'єктом візуального та автоматизованого контролю є такі відомості Реєстру:

–  ідентифікаційні персональні дані виборця (прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові, дата народження та місце народження), а також унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації);

 

 

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)



- персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця (виборча адреса, номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно);

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 129)

 

- службові персональні дані (дата набуття громадянства України, дата припинення громадянства України; дата визнання особи недієздатною; дата поновлення дієздатності особи; дата смерті або дата оголошення виборця померлим; дата скасування рішення суду про оголошення особи померлою; службова відмітка про відсутність у базі даних Реєстру окремих персональних даних виборця; службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси); зазначення реквізитів документів, наявних в органі ведення та які стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни цих персональних даних або знищення запису; службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби).

 

 

 

(абзац четвертий пункту1.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)


1.8. Кожному виборцю в Реєстрі повинен відповідати лише один запис, що формується як сукупність усіх передбачених Законом персональних даних виборця, які фіксуються засобами програмного забезпечення АІТС Реєстру.

1.9. Візуальний та автоматизований контроль здійснюється працівниками органу ведення, які мають у встановленому розпорядником Реєстру порядку доступ до бази даних Реєстру.

1.10. Візуальний та автоматизований контроль здійснюється органом ведення постійно.

Постійний характер візуального та автоматизованого контролю забезпечується суцільним охопленням цим контролем усіх змін відомостей Реєстру.

Візуальний та автоматизований контроль здійснюється шляхом проведення органом ведення:

- обов'язкових перевірок при надходженні до органу ведення відомостей про виборців (осіб) у порядку періодичного поновлення персональних даних Реєстру, уточнення персональних даних Реєстру, а також заяв виборців щодо включення до Реєстру або внесення змін до персональних даних;

- систематичних і вибіркових перевірок записів бази даних Реєстру (всіх даних, внесених до запису про виборця або окремих полів запису) тих виборців, виборча адреса яких визначена в межах території, на яку поширюються повноваження органу ведення;

- перевірок записів бази даних Реєстру за дорученням Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

- перевірок записів бази даних Реєстру програмними засобами підсистеми АІТС Реєстру.

 

 

 

 

(абзац сьомий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)


При внесенні відомостей про виборців до АІТС Реєстру органами ведення застосовуються Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 17 липня 2009 року N 48.

 

 

 

 

(пункт 10 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)


1.11. Керівник органу ведення надає доручення працівникам органу ведення щодо здійснення систематичних і вибіркових перевірок персональних даних Реєстру та здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку.

1.12. У разі виявлення у базі даних Реєстру за результатами візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей орган ведення може провести відповідну перевірку персональних даних про виборця шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 Закону, або до виборця.

 

 

 

 

(пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155,
 від 18.11.2010 р. № 528)

 

 

 

2. Здійснення візуального та автоматизованого контролю при зверненні особи за власною ініціативою до органу ведення


2.1. При надходженні до органу ведення заяв виборців (осіб) щодо включення до Реєстру або внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі зазначені в заяві відомості про виборців (осіб) візуально перевіряються на повноту, коректність та відповідність доданим до заяви документам.

Після проведення такої перевірки відомості про виборця вносяться до електронних форм АІТС Реєстру та підлягають подальшій автоматизованій перевірці.

 

 

 

(пункт 2.1 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)


2.2. Пункт 2.2 виключено

 

 

 

 

(згідно з постановою Центральної
 виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)


2.3. Після проведення візуального та автоматизованого контролю здійснюється подальший розгляд заяв виборців (осіб) у порядку, встановленому Законом, за результатами якого керівник органу ведення приймає відповідне рішення.

 

 

 

 

3. Здійснення візуального та автоматизованого контролю при надходженні до органу ведення відомостей про виборців


3.1. При надходженні до органу ведення відомостей про виборців відповідно до статті 22 Закону візуальний та автоматизований контроль здійснюється після проведення конвертації електронних файлів подань відомостей про виборців (осіб) у "xml-формат", їх завантаження до відповідних електронних форм підсистем АІТС Реєстру.

 

 

 

 

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)


3.2. Під час здійснення візуального та автоматизованого контролю відомостей, завантажених до електронних форм АІТС Реєстру, проводиться їх перевірка щодо повноти даних, виявлення граматичних або інших помилок, дотримання Правил внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", затверджених постановою Центральної виборчої комісії від 17 липня 2009 року № 48.

(пункт 3.2 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

3.3. Подальше опрацювання поданих відомостей про виборців (осіб) у порядку, встановленому Законом, та прийняття керівником органу ведення за його результатами відповідного рішення здійснюються лише після проведення візуального та автоматизованого контролю.

 

 

 

 

4. Здійснення візуального та автоматизованого контролю з метою забезпечення однократності включення виборця до Реєстру

 

 


4.1. Органи ведення здійснюють перевірку бази даних Реєстру з метою виявлення можливих кратних включень виборців до Реєстру: записів про виборців з однаковими ідентифікаційними персональними даними, а також записів, що містять схожі ідентифікаційні персональні дані, які можуть бути варіантами різного написання прізвища, власного імені (всіх власних імен), по батькові, дати, місця народження виборця чи помилками при введенні інформації, або викликають підозру кратного включення виборця до Реєстру через частковий збіг зазначених облікових реквізитів.

Така перевірка здійснюється автоматизовано програмними засобами АІТС Реєстру на всьому масиві записів Реєстру.

(пункт 4.1 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)

4.2. У разі виявлення некоректних відомостей Реєстру Служба розпорядника Державного реєстру виборців ініціює проведення органами ведення їх перевірки.

(пункт 4.2 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)

4.3. Орган ведення уточнює виявлені некоректні відомості Реєстру в порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

Орган ведення звертається до відповідного органу реєстрації, із запитом щодо реєстрації місця проживання виборця згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

(із змінами, внесеними постановами Центральної
виборчої комісії від 6 грудня 2012 року № 2000,
від 9 березня 2016 року № 68)


Стосовно запису про виборця, виборчою адресою якого є адреса дислокації військової частини (формування), установи виконання покарань, центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, а також про виборця, який проживає чи перебуває за межами України, орган ведення звертається до відповідного органу, закладу, установи, зазначених у статті 22 Закону.
 

(абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 05.12.2013 р. № 413)
(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155,
 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528)


4.4. Якщо за результатами перевірки виявлено кілька записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), орган ведення на підставі відповіді на запит, передбачений пунктом 4.3 цього Порядку, визначає запис про виборця, що підлягає збереженню, та зайві записи Реєстру, що підлягають знищенню. Висновок щодо збереження чи знищення запису про виборця фіксується програмними засобами АІТС Реєстру.

У разі необхідності орган ведення при визначенні записів Реєстру, які підлягають збереженню чи знищенню, може звернутися до виборця стосовно уточнення відомостей про нього.


Записи Реєстру, визначені органом ведення як такі, що підлягають знищенню, знищуються в порядку, встановленому Законом та прийнятими відповідно до нього рішеннями Центральної виборчої комісії.

 

 

(пункт 4.4 у редакції постанов
 Центральної виборчої комісії від 18.11.2010 р. № 528,
від 25.06.2020 р. №129)

 

 

 

 

 

 

 

 Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т. АСТАХОВА