Постанова від 22 вересня 2012 року №1046
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
ПОСТАНОВА

22 вересня 2012 року № 1046

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії
від 13 вересня 2012 року № 893

З метою забезпечення захисту виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, враховуючи Рішення Конституційного Суду України від 4 квітня 2012 року № 7-рп/2012 (справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України – міста Києва), беручи до уваги положення частини другої статті 18 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 2, 4, 5, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893, такі зміни:

у розділі І:

пункт 1.1 після слова "адреси" доповнити словами "на період проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму";

доповнити розділ новим пунктом 1.2 такого змісту:

"1.2. Положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не поширюються на вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, місцеві референдуми.".

У зв’язку з цим пункт 1.2 вважати пунктом 1.3;

у розділі ІІ:

у пункті 2.2 слова ", народних депутатів України" виключити;

пункт 2.5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.6 – 2.12 вважати відповідно пунктами 2.5 – 2.11;

у першому реченні абзацу другого пункту 2.5 слова "довідка медичного закладу/установи, довідка з місця роботи, документ, що підтверджує місце проживання виборця на території відповідної виборчої дільниці" виключити;

у розділі ІІІ:

в абзаці другому пункту 3.3 слова ", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" виключити;

у пункті 3.5:

абзаци третій, п’ятий і шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Орган ведення Реєстру може змінити місце голосування виборця на іншу звичайну виборчу дільницю з виборів народних депутатів України в межах одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу (крім членів окружних та дільничних виборчих комісій). У разі необхідності орган ведення Реєстру може перевіряти відомості про виборця шляхом звернення до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України.";

пункт 3.6 виключити;

у розділі ІV:

у пункті 4.1 після слова "видає" доповнити словами "з дотриманням вимог цього Порядку";

пункт 4.10 доповнити абзацом такого змісту:

"якщо звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування, не входить до меж одномандатного виборчого округу з виборів народних депутатів України, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу (крім випадків, передбачених частиною третьою статті 41 Закону України "Про вибори народних депутатів України").".

2. Органам ведення Державного реєстру виборців до формування попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року здійснити перевірку наказів про тимчасову зміну місця голосування виборців на період проведення цих виборів та відмінити зміну місця голосування виборців, яким змінено місце голосування на звичайні виборчі дільниці, що не входять до меж одномандатних виборчих округів, до яких такі виборці відносяться на підставі відомостей Реєстру про їх виборчу адресу (крім членів окружних та дільничних виборчих комісій), про що повідомити цих виборців (повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця), а також відповідні дільничні виборчі комісії після їх утворення.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Службу розпорядника Державного реєстру виборців.

4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

 

                         

       Голова Центральної виборчої комісії                                                                В. ШАПОВАЛ