Постанова від 7 червня 2012 року № 96

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

7 червня 2012 року № 96

Про Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів народних депутатів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Центральної виборчої комісії
 від 9 квітня 2014 року N 244,

 від 29 червня 2016 року № 245,
від 7 червня 2019 року №964,
від 10 липня 2019 року №1575
 

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори на всій території України, відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 30, пункту 2 частини другої статті 32, статей 39 – 44, частин третьої, дев’ятої статті 88, статей 103, 104, 106, 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 2 частини першої статті 2, статті 22, пунктів 1, 2 частини першої статті 26, частин першої, третьої – восьмої статті 27, статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 4, 5 статті 17 та пунктом 1 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити:

Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів народних депутатів України (додаток 1);
зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 2);
зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (додаток 3 );
зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців (додаток 4)

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 07.06.2019 року №964)

2. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній пенітенціарній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів, окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України після їх утворення.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії            Ж.УСЕНКО-ЧОРНА

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 7 червня 2012 року № 96

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів народних депутатів України

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори на всій території України під час підготовки і проведення виборів народних депутатів України (далі – вибори депутатів).

1. Загальні положення

1.1. Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів здійснюються відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про Державний реєстр виборців", Порядку складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 лютого 2012 року № 38, та цього Роз’яснення.

1.2. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

1.3. Списки виборців на звичайних та закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, складаються на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).
До списку виборців на звичайній і закордонній виборчих дільницях включаються  дієздатні громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та  які відносяться за виборчою адресою до відповідної виборчої дільниці згідно з відомостями Реєстру.
Особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які згідно з відомостями Реєстру не мають права голосу, померли або вибули
(у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, до списку виборців не включаються.
Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до списку виборців на виборчій дільниці, визначеній за місцем перебування такого виборця в день голосування.
У разі проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування чи повторних або проміжних виборів депутата орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори (повторне голосування), та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.

1.4. Списки виборців на виборчих дільницях, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями про виборців, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, складаються (вносяться) за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19.

1.5. У разі проведення чергових або позачергових виборів депутатів формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру. Під час формування електронних файлів списків виборців автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система "Державний реєстр виборців" функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць.

1.6. Дільничні виборчі комісії забезпечують використання списків виборців виключно у цілях, передбачених законом.

2. Складання та уточнення попередніх списків виборців
на звичайних виборчих дільницях

2.1. Попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць складаються органами ведення Реєстру відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та Порядку складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 лютого 2012 року № 38.

2.2. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє, зокрема, про включення його до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

При проведенні повторних, проміжних або позачергових виборів народних депутатів України іменні запрошення виборцям надсилаються або доставляються дільничною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня голосування.
 

(пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2014 р. N 244)

 

2.3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей безпосередньо у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2.4. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку виборців, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися, він має право звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зазначені в ній відомості.
У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу та належність її виборчої адреси до цієї звичайної виборчої дільниці.
Заява про уточнення попереднього списку виборців подається виборцем особисто. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

2.5. Заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана виборцем до дільничної виборчої комісії або органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

2.6. Дільнична виборча комісія розглядає заяву виборця про уточнення попереднього списку виборців на своєму засіданні протягом одного дня.
За результатом розгляду такої заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу заяви до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії видається особі, яка подала заяву про уточнення попереднього списку виборців, не пізніше наступного дня після дня його прийняття.

2.7. Орган ведення Реєстру розглядає заяви виборців про уточнення попереднього списку виборців, переданих дільничною виборчою комісією, а також поданих йому безпосередньо, в установленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядку.
Про результати розгляду таких заяв повідомляються особи, які їх подали. Орган ведення Реєстру також невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про результати розгляду переданих нею заяв виборців. Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву про уточнення попереднього списку виборців, а також у той же строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).
 

(абзац другий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2014 р. N 244)

 

 

2.8. Кожен виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.

2.9. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців, подане виборцем до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, негайно направляється до відповідного органу ведення Реєстру.

2.10. З метою уточнення попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за десять днів до дня голосування подають органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попереднього списку виборців для підготовки і проведення голосування з відповідних виборів депутатів до дня подання цих відомостей.

2.11. У разі проведення повторних або проміжних виборів депутата передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" відомості подаються лише тими органами, закладами й установами, повноваження яких поширюються на територію одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори.

2.12. Відомості подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи і скріплюється печаткою.

2.13. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді.

2.14. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнений список виборців на звичайній виборчій дільниці за наслідками розгляду заяв виборців про уточнення попереднього списку виборців, заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування, поданих відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", у тому числі членів окружних та дільничних виборчих комісій (члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії, а члени дільничних виборчих комісій – до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії), а також на підставі:
відомостей, поданих органами, закладами, установами, зазначеними в статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців";
рішень окружних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на спеціальній виборчій дільниці);
повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
рішень судів щодо внесення змін до списку виборців, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

2.15. В уточненому списку виборців для звичайної виборчої дільниці зазначаються:
прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;
дата народження (число, місяць, рік) виборця;
виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання).
Відомості про дату народження виборця вносяться до уточненого списку виборців арабськими цифрами: число та місяць – двозначними числами, рік – чотиризначним числом.
У зв’язку із зазначенням у списку виборців місцезнаходження дільничної виборчої комісії, у тому числі району, області, Автономної Республіки Крим, у графі "Виборча адреса" може не вказуватися назва відповідного району, області, Автономна Республіка Крим.

2.16. В уточненому списку виборців навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

2.17. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до уточненого списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав. У разі якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце його голосування), також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".
 

(пункт 2.17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2014 р. N 244)

 

 

2.18. Уточнений список виборців містить графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

2.19. Виборці включаються до уточненого списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

2.20. Уточнений список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

2.21. Уточнений список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках. Кожен примірник уточненого списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

2.22. Орган ведення Реєстру не пізніш як за два дні до дня голосування передає один примірник уточненого списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу ради, де розташований цей орган ведення Реєстру.
Від імені дільничної виборчої комісії уточнений список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.

2.23. Про передачу дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці уточненого списку виборців складається акт у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший – у дільничній виборчій комісії.
Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.

3. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців
на звичайній виборчій дільниці

3.1. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії.

3.2. Підставою для внесення змін до уточненого списку виборців є:
рішення суду;
повідомлення органу ведення Реєстру про виявлення кратного включення виборця до списків виборців.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 07.06.2019 року №964)

3.3. У день голосування зміни до уточненого списку виборців можуть вноситися виключно на підставі рішення суду.

3.4. Включення виборця до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюються відповідно до вимог частин третьої, четвертої статті 42 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3.5. При внесенні змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія цієї виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців, або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, наведено у додатку 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96.

3.6. Орган ведення Реєстру, який отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці та у зв’язку із цим виявив кратне включення виборця до уточнених списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці. Зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців, наведено в додатку 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 07.06.2019 року №964)

3.7. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

3.8. Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку виборців та паспорті громадянина України чи тимчасовому посвідченні громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) щодо назви населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються того самого населеного пункту, вулиці чи будинку та пов'язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців

(пункт 3.8 у новій редакції згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 29.06.2016 р. № 245)

 

 

3.9. Уточнений список виборців на звичайній виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

3.10. Під час опрацювання уточненого списку виборців відповідно до статті 88 Закону України "Про вибори народних депутатів України" дільнична виборча комісія здійснює підготовку передбачених формою уточненого списку виборців відомостей про виборців (осіб), включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких були внесені зміни.
Такі відомості передаються дільничною виборчою комісією до відповідного органу ведення Реєстру не пізніш як на третій день з дня оприлюднення результатів виборів депутатів. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, наведено у додатку 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96.

3.11. Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків виборців, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

4. Складання та уточнення списків виборців
на спеціальних виборчих дільницях

4.1. На спеціальних виборчих дільницях, крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, списки виборців складаються відповідними дільничними виборчими комісіями.

4.2. Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) складають списки виборців не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, де утворені такі виборчі дільниці.

4.3. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до таких відомостей та до списку виборців на цій виборчій дільниці не включаються.

4.4. Відомості, на підставі яких дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць складаються списки виборців, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник закладу, установи, полярної станції України, капітан судна подає зазначені відомості дільничній виборчій комісії не пізніш як за шістнадцять днів до дня голосування (при проведенні повторних, проміжних або позачергових виборів депутатів - не пізніш як за десять днів до дня голосування), а керівник стаціонарного лікувального закладу – не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування та забезпечує їх достовірність.

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 09.04.2014 р. N 244)

Подання повинно містити стосовно кожного виборця відомості про:
прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
дату народження (число, місяць, рік);
адресу місця проживання;
за наявності підстав – відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

4.5. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, органами ведення Реєстру складаються попередні та уточнені списки виборців.

4.6. Керівники установ виконання покарань при поданні відомостей, передбачених частиною сьомою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", для складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях також надають відомості про громадян України, які відбувають покарання та яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

4.7. Для складання попередніх та уточнених списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у слідчих ізоляторах, їх керівники подають відповідному органу ведення Реєстру за встановленою формою (додаток 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19 "Про форми списків виборців на виборчих дільницях та інших виборчих документів для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України") відомості про дієздатних громадян України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які на день проведення голосування перебуватимуть у цих установах.
З урахуванням установлених Законом України "Про вибори народних депутатів України" строків передачі попередніх та уточнених списків виборців дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених у слідчих ізоляторах, відомості про виборців, на підставі яких складаються попередні списки виборців, подаються не пізніш як за двадцять один день до дня голосування (при проведенні позачергових, повторних або проміжних виборів депутатів – не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування), а відомості про виборців, на підставі яких складаються уточнені списки виборців, – не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. До подання додається його файл на електронному носії інформації, який після опрацювання відповідних відомостей може бути повернуто суб’єкту внесення подання.

4.8. Органи ведення Реєстру передають попередні та уточнені списки виборців дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, у порядку та строки, встановлені для передачі попередніх та уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях.

4.9. Наступного дня після складання списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні цієї дільничної виборчої комісії.

4.10. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала список виборців, невідкладно після його складання передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, наведено у додатку 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96.
Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передається за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

4.11. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

4.12. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

4.13. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня голосування має право звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та строки, передбачені статтею 86 Закону України "Про вибори народних депутатів України". У цьому випадку такий виборець до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці не включається.

4.14. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду із заявою щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

4.15. До дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заява про уточнення списку виборців може бути подана виборцем особисто не пізніш як за три дні до дня голосування. Заява, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.

4.16. Заява про уточнення списку виборців невідкладно розглядається дільничною виборчою комісією на її засіданні. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:
рішення про внесення зміни до списку виборців;
мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви.
Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається виборцю у день його прийняття.

4.17. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

4.18. Зміни до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі, можуть бути внесені в порядку, встановленому статтею 43 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

4.19. При включенні виборця до списку виборців або виключенні зі списку дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про таких виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку. Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, наведено у додатку 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96.
У разі отримання таких відомостей пізніш як за п’ять днів до дня голосування та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці, орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.

4.20. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 21 Закону України "Про вибори народних депутатів України", складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна. Такі відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою.
Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку, дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, наведено у додатку 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96.
Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, дільнична виборча комісія передає за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

4.21. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

4.22. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

4.23. При проведенні позачергових, повторних або проміжних виборів депутатів списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються дільничними виборчими комісіями в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України", не пізніш як за сім днів до дня голосування.

5. Складання та уточнення попередніх списків виборців
на закордонних виборчих дільницях

5.1. Для кожної закордонної виборчої дільниці органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складаються попередні списки виборців.

5.2. Для складання попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях керівники закордонних дипломатичних установ України за тридцять днів до дня голосування подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частиною дев’ятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних Реєстру до дня подання цих відомостей.
Керівники закордонних дипломатичних установ України також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
Відомості подаються згідно з пунктом 2.12 цього Роз’яснення.

5.3. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подані керівниками закордонних дипломатичних установ України відомості відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців для закордонних виборчих дільниць в електронному вигляді.

5.4. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за п’ять днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

5.5. У попередньому списку виборців для закордонної виборчої дільниці зазначаються:
прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;
дата народження (число, місяць, рік) виборця;
виборча адреса виборця.
Відомості про дату народження виборця вносяться до попереднього списку виборців арабськими цифрами: число та місяць – двозначними числами, рік – чотиризначним числом.

5.6. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.

5.7. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

5.8. Попередній список виборців для кожної закордонної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.
Кожен примірник попереднього списку виборців для закордонної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України і скріплюється печаткою цього органу.

5.9. Міністерство закордонних справ України передає попередні списки виборців на паперових носіях в одному примірнику відповідним дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування.
Другий примірник зберігається в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

5.10. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє, зокрема, про включення його до попереднього списку виборців відповідної закордонної виборчої дільниці. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

При проведенні позачергових виборів народних депутатів України іменні запрошення виборцям надсилаються або доставляються дільничною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня голосування.
 

(пункт 5.10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 09.04.2014 р. N 244)

 

 

5.11. Виборець має право ознайомитися зі списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей у приміщенні дільничної виборчої комісії.

5.12. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, він особисто може подати до відповідної дільничної виборчої комісії заяву про уточнення попереднього списку виборців, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зазначені в ній відомості.
У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу та її проживання або перебування на день проведення голосування на виборах депутатів в межах цієї закордонної виборчої дільниці.
Заява щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці може бути подана виборцем до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

5.13. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно передає заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців та додані до неї документи (копії документів) через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Про передачу такої заяви дільничною виборчою комісією рішення не приймається.
Копію такої заяви закордонна дипломатична установа України також передає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв’язку.

5.14. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України розглядає передані дільничною виборчою комісією заяви виборців про уточнення попереднього списку виборців у порядку, встановленому
статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

5.15. Для складання уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях керівники закордонних дипломатичних установ України за десять днів до дня голосування подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частиною дев’ятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попереднього списку виборців для підготовки і проведення голосування з відповідних виборів депутатів до дня подання цих відомостей.
Відомості подаються відповідно до пункту 2.12 цього Роз’яснення.

5.16. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подані керівниками закордонних дипломатичних установ України відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців для закордонних виборчих дільниць в електронному вигляді.

5.17. Уточнені списки виборців на закордонних виборчих дільницях виготовляються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за наслідками розгляду заяв виборців щодо неправильностей у попередньому списку виборців, тимчасову зміну місця голосування та з урахуванням відомостей, поданих для складання уточнених списків виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

5.18. Уточнені списки виборців виготовляться згідно з пунктами 5.5 – 5.8 цього Роз’яснення та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

5.19. Міністерство закордонних справ України передає уточнені списки виборців на паперових носіях в одному примірнику дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за два дні до дня голосування.
Другі примірники уточнених списків виборців зберігаються в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

5.20. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови та секретарем цієї виборчої комісії виключно шляхом виправлення неточностей та технічних описок – неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

5.21. Під час опрацювання уточненого списку виборців відповідно до статті 88 Закону України "Про вибори народних депутатів України" дільнична виборча комісія здійснює підготовку передбачених формою уточненого списку виборців відомостей про виборців, стосовно яких до списку були внесені зміни (виправлено неточності та технічні описки).
Такі відомості передаються дільничною виборчою комісією до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України не пізніш як на третій день з дня оприлюднення результатів виборів депутатів.

5.22. Член дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, який за своєю виборчою адресою відповідно до відомостей Реєстру не відноситься до цієї виборчої дільниці, для включення до відповідного списку виборців може в порядку та строки, встановлені законом, змінити виборчу адресу чи тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, або подати заяву про уточнення попереднього списку виборців.

6. Складання списків виборців на виборчих дільницях для проведення повторного голосування

6.1. Списки виборців на виборчих дільницях для проведення повторного голосування складаються з додержанням вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" за формою відповідного списку виборців із зміною його назви (список виборців на виборчій дільниці для повторного голосування) та із зазначенням дати проведення повторного голосування.

6.2. Для складання списків виборців для проведення повторного голосування органи, заклади, установи, зазначені в статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", повноваження яких поширюються на територію одномандатного виборчого округу, де проводиться повторне голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування подають передбачені вказаною статтею відомості.

6.3. Списки виборців для проведення повторного голосування виготовляються з урахуванням змін, внесених до уточнених списків виборців для проведення голосування на відповідних виборах депутатів.

6.4. Списки виборців для проведення повторного голосування, виготовлені органами ведення Реєстру, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку та строки, встановлені для передачі уточнених списків виборців на виборчих дільницях.

7. Передача списків виборців, які зберігаються в органі ведення Реєстру, до архівних установ

7.1. Другі примірники списків виборців (попередніх та уточнених), які зберігаються в органі ведення Реєстру, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", зазначаються вид та дата проведення виборів народних депутатів України, номер виборчого округу та номери виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.

7.2. Орган ведення Реєстру невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України доставляє пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на звичайних виборчих дільницях та спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах до відповідних окружних виборчих комісій для подальшої передачі разом з іншою виборчою документацією до місцевих архівних установ.

7.3. Передача запечатаних пакетів з другими примірниками списків виборців здійснюється за актом.

При прийнятті виборчою комісією пакетів з другими примірниками списків виборців перевіряється цілісність їх упаковки.

7.4. Другі примірники списків виборців (попередні та уточнені), які зберігаються в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", зазначаються вид та дата проведення виборів народних депутатів України, а також позначення, що виборчий округ є закордонним, номерів виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.

7.5. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України передає пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на закордонних виборчих дільницях до Центральної виборчої комісії для подальшої передачі разом з іншою виборчою документацією до місцевої архівної установи

(доповнено новим розділом 7 згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 10.07.2019 р. N 1575)

Секретар засідання Центральної виборчої комісії             Ю. ШВЕЦЬ