Постанова від 21 лютого 2013 року № 36

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2013 року № 36

Про форми списків учасників всеукраїнського референдуму
на дільницях референдуму та актів про їх передачу комісіям з референдуму

 

Відповідно до частин першої, третьої – шостої статті 53, частин чотирнадцятої, п’ятнадцятої статті 55, частин першої, п’ятої статті 56, частин першої, другої статті 57, частин першої, дев’ятої статті 58, частини другої статті 83 Закону України "Про всеукраїнський референдум", частин п’ятої – восьмої статті 27, частин сьомої, восьмої статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 8 статті 20, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Встановити форми:

попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму територіального округу (додаток 1 );

уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму територіального округу (додаток 2 );

списку учасників всеукраїнського референдуму на спеціальній дільниці референдуму територіального округу (додаток 3 );

попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму (додаток 4 );

уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму (додаток 5 );

витягу із списку учасників всеукраїнського референдуму на дільниці референдуму територіального округу для голосування за місцем проживання (перебування) учасників всеукраїнського референдуму, не здатних пересуватися самостійно (додаток 6 );

акта про передачу органом ведення Державного реєстру виборців окружній комісії з всеукраїнського референдуму попередніх списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму (додаток 7 );

акта про передачу органом ведення Державного реєстру виборців окружній комісії з всеукраїнського референдуму уточнених списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму (додаток 8 );

акта про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму дільничній комісії з всеукраїнського референдуму попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму (додаток 9 );

акта про передачу окружною комісією з всеукраїнського референдуму дільничній комісії з всеукраїнського референдуму уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму (додаток 10 ).

2. Списки учасників всеукраїнського референдуму на дільницях референдуму, витяг із списку учасників всеукраїнського референдуму для голосування за місцем проживання (перебування) учасників всеукраїнського референдуму, не здатних пересуватися самостійно, виготовляються на аркушах формату А3 з обох боків.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії                                            А. МАГЕРА