Постанова від 18 березня 2013 року №49

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

18 березня 2013 року №49

Про введення окремих підсистем автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної
системи "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію

Відповідно до Технічного завдання на створення підсистем автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 лютого 2012 року № 37 (далі – Технічне завдання), Службою розпорядника Державного реєстру виборців введено в дослідну експлуатацію підсистему обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі, та підсистему виготовлення іменних запрошень виборцям автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі – підсистеми АІТС Реєстру), про що 12 липня 2012 року складено відповідний акт.

Згідно з пунктом 21 ГОСТу 34.601-90 "Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания" Службою розпорядника Державного реєстру виборців 14 січня 2013 року складено акт про завершення дослідної експлуатації підсистем АІТС Реєстру.

Службою розпорядника Державного реєстру виборців 15 січня 2013 року проведено випробування підсистем АІТС Реєстру на відповідність Технічному завданню, про що складено відповідний протокол, а також здійснено перевірку працездатності передбачених Технічним завданням функцій підсистем АІТС Реєстру та складено акт про приймання підсистем АІТС Реєстру в постійну (промислову) експлуатацію.

Враховуючи зазначене, відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Технічного завдання, керуючись статтею 12, пунктом 8 статті 17 Закону України  "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

Ввести підсистему обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі, та підсистему виготовлення іменних запрошень виборцям автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію.

  Голова Центральної виборчої комісії            В. Шаповал