Постанова від 25 квітня 2013 року №85

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 квітня 2013 року №85

Про Порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського
референдуму

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Центральної виборчої комісії
  від 5 грудня 2013 року № 413,
від 18 березня 2016 року № 79

Відповідно до частин першої, другої, восьмої, дев’ятої статті 6, частини другої статті 7, статті 12, пункту 6 частини другої, пунктів 1 – 3 частини третьої статті 44, статей 53 – 58 Закону України "Про всеукраїнський референдум", пункту 2 частини першої статті 2, частин першої, третьої – восьмої статті 27, статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 8 статті 17, пунктами 1, 8 статті 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок складання та уточнення списків учасників всеукраїнського референдуму (додаток 1).

2. Встановити:

форму акта про передачу окружній комісії з всеукраїнського референдуму іменних запрошень учасникам всеукраїнського референдуму, включеним до попередніх списків учасників всеукраїнського референдуму на звичайних дільницях референдуму (додаток 2 );

зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму територіального округу (додаток 3 );

зразок повідомлення про виявлення кратного включення учасника всеукраїнського референдуму на дільниці референдуму (додаток 4 );

форму подання з відомостями про учасників всеукраїнського референдуму, які на день проведення всеукраїнського референдуму перебуватимуть у (на) закладі, установі, судні, що перебуває у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, полярній станції України, військовій частині (формуванні), де утворена спеціальна дільниця референдуму (додаток 5 );

зразок повідомлення про включення (виключення) учасників всеукраїнського референдуму до (зі) списку учасників всеукраїнського референдуму на спеціальній дільниці референдуму територіального округу (додаток 6 );

форму акта про приймання дільничною комісією з всеукраїнського референдуму закордонної дільниці референдуму іменних запрошень учасникам всеукраїнського референдуму, включеним до попереднього списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму (додаток 7 );

форму подання з відомостями про громадян України, на підставі яких складається список учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму, утвореній у винятковому випадку (додаток 8 );

зразок повідомлення про включення учасників всеукраїнського референдуму до списку учасників всеукраїнського референдуму на закордонній дільниці референдуму, утвореній у винятковому випадку (додаток 9 ).

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

  Голова Центральної виборчої комісії            В. ШАПОВАЛ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 квітня 2013 року № 85
(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії
від 5 грудня 2013 року № 413,
від 18 березня 2016 року № 79)


ПОРЯДОК
складання та уточнення списків учасників
всеукраїнського референдуму

  І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання органами ведення Державного реєстру виборців попередніх та уточнених списків учасників всеукраїнського референдуму для звичайних та закордонних дільниць референдуму, їх передачі відповідним комісіям з всеукраїнського референдуму (далі – комісії), а також складання дільничними комісіями списків учасників всеукраїнського референдуму на спеціальних дільницях референдуму, внесення дільничними комісіями змін до списків учасників всеукраїнського референдуму (далі – відповідно списки, учасники референдуму, референдум).
 
1.2. Учасник референдуму може бути включений до списку тільки на одній дільниці референдуму (далі – дільниця).
 
1.3. Списки для звичайних та закордонних дільниць складаються на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).
 
До списків на звичайній і закордонній дільницях включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу на референдумі та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до відповідної дільниці.
 
Особи, записи щодо яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, до списків не включаються.
 
1.4. Учасник референдуму, якому тимчасово змінено місце голосування відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до списку на дільниці, визначеній за місцем його перебування в день голосування на референдумі.
 
1.5. Списки, акти про їх передачу відповідним комісіям складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 36.
 
1.6. У списку зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) учасника референдуму, дата його народження (число, місяць, рік) та виборча адреса.
 
Відомості про дату народження учасника референдуму вносяться арабськими цифрами: число та місяць – двозначними числами, рік – чотиризначним числом.
 
Виборча адреса учасника референдуму визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
 
1.7. Формування файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру, під час якого автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система "Державний реєстр виборців" функціонує в режимі першочергового виконання завдань зі складання списків.

ІІ. Порядок складання попередніх списків для звичайних дільниць,
їх передача відповідним комісіям
 
2.1. Попередні списки складаються органами ведення Реєстру для кожної звичайної дільниці, утвореної на території, на яку поширюються їх повноваження.
 
Окружні комісії забезпечують надання відповідним органам ведення Реєстру відомостей щодо звичайних дільниць із зазначенням їх меж та нумерації не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
 
2.2. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за тридцять один день до дня проведення референдуму подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
 
Такі відомості подаються за період з дня їх останнього подання у порядку періодичного поновлення даних Реєстру до дня подання цих відомостей.
 
Уповноважена посадова особа органу реєстрації  подає відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79)

 
Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей на паперовому носії засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), відповідної посадової особи, який скріплюється печаткою.
 
2.3. Орган ведення Реєстру забезпечує опрацювання поданих відомостей згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування в електронному вигляді попередніх списків.
 
2.4. Виборча адреса учасника референдуму у попередньому списку вказується без зазначення поштового індексу та країни проживання.
 
Враховуючи, що в попередньому списку зазначається місцезнаходження дільничної комісії, у тому числі назва району, області, Автономна Республіка Крим, у графі "Виборча адреса" назва району, області, Автономна Республіка Крим може не вказуватися.
 
2.5. У попередньому списку напроти прізвищ учасників референдуму, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".
 
2.6. Учасники референдуму включаються до попереднього списку так, щоб відомості про громадян з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
 
2.7. Попередній список має наскрізну нумерацію учасників референдуму та нумерацію аркушів і виготовляється для кожної дільниці на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.
 
2.8. Примірники попереднього списку на кожному аркуші засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюються печаткою цього органу.
 
2.9. Орган ведення Реєстру не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування на референдумі передає попередні списки на паперових носіях у двох примірниках відповідним окружним комісіям на їх засіданнях.
 
Про передачу органом ведення Реєстру окружній комісії попередніх списків у двох примірниках складається акт, який підписується керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми на засіданні членами окружної комісії, підписи яких скріплюються відповідними печатками. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий – в окружній комісії.
 
2.10. Окружна комісія не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на референдумі передає на своєму засіданні один примірник попереднього списку відповідній дільничній комісії.
 
Другий примірник попереднього списку зберігається в окружній комісії.
 
Від імені дільничної комісії попередній список отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості – заступник голови чи секретар комісії.
 
Про передачу окружною комісією дільничній комісії попереднього списку у двох примірниках складається акт, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісій, підписи яких скріплюються печатками цих комісій. Один примірник акта зберігається в окружній комісії, другий – у дільничній комісії.
 
ІІІ. Ознайомлення учасників референдуму
із попереднім списком на звичайній дільниці та оскарження неправильностей у ньому

3.1. Дільнична комісія наступного дня після отримання попереднього списку надає його для загального ознайомлення у своєму приміщенні.
 
3.2. З метою ознайомлення учасників референдуму із попереднім списком органи ведення Реєстру виготовляють іменні запрошення учасникам референдуму за затвердженими формами (додатки 1, 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 21 лютого 2013 року № 37) та передають їх відповідним окружним комісіям на паперових носіях формату А3 одночасно з попередніми списками для подальшої передачі дільничним комісіям, про що складається акт (додаток 2).
 
Іменні запрошення учасникам референдуму, яким тимчасово змінено місце голосування відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", передаються окружним комісіям за виборчими адресами таких громадян.
Дільнична комісія надсилає або доставляє в інший спосіб іменні запрошення кожному учаснику референдуму не пізніш як за тринадцять днів до дня проведення референдуму.
 
3.3. Кожен громадянин має право ознайомитися із попереднім списком у приміщенні відповідної дільничної комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
 
3.4. Учасник референдуму, який виявив неправильності у попередньому списку, має право:
 
звернутися до відповідної дільничної комісії із заявою про уточнення попереднього списку, у тому числі про включення або виключення із нього себе особисто чи інших осіб;
 
оскаржити до відповідної окружної комісії чи органу ведення Реєстру неточності у ньому;
 
звернутися до суду з адміністративним позовом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
3.5. Заява, скарга щодо неточностей у списку може бути подана до дільничної або окружної комісії чи органу ведення Реєстру не пізніше ніж за один день до дня голосування.
 
Заява, скарга подається у письмовій формі та може бути надіслана поштою або передана громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо її повноваження оформлені відповідно до законодавства України.
 
Днем подання заяви, скарги вважається день їх фактичного отримання суб’єктом розгляду.
 
3.6. До заяви про уточнення списку додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості про учасника референдуму.
 
Скарга щодо неточностей у списку подається з дотриманням вимог частини першої статті 102 Закону України "Про всеукраїнський референдум" (далі – Закон) без зазначення суб’єкта оскарження. До скарги додаються документи та матеріали, які підтверджують вказані у ній відомості про учасника референдуму.
 
У разі виявлення невключення особи до списку до заяви, скарги додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на референдумі та належність її виборчої адреси до відповідної дільниці.
 
3.7. Заяви, скарги, подані до комісій та органу ведення Реєстру, невідкладно розглядаються відповідною комісією на її засіданні або відповідним органом ведення Реєстру.
 
3.8. Скарги громадян щодо неточностей у списку, подані безпосередньо до органу ведення Реєстру, розглядаються ним у порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
 
3.9. За результатами розгляду звернень про уточнення попереднього списку, поданих не пізніше ніж за сім днів до дня голосування на референдумі, комісія приймає рішення про звернення до відповідного органу ведення Реєстру щодо уточнення відомостей у попередньому списку.
 
Таке рішення комісії разом з оригіналами звернень учасників референдуму щодо неточностей у попередньому списку з додатками до них передається органу ведення Реєстру невідкладно, але не пізніше ніж за сім днів до дня голосування на референдумі.
 
3.10. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення комісії щодо уточнення попереднього списку, проводить перевірку зазначених у ньому відомостей у порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
 
За результатами перевірки звернення комісії орган ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення відповідних змін до бази даних Реєстру чи відмови у задоволенні такого звернення, про що інформує особу, яка подала заяву (скаргу), а також відповідну окружну чи дільничну комісію.
 
3.11. Комісія за результатами розгляду звернення (заяви, скарги) про уточнення списку, отриманого нею пізніше ніж за сім днів до дня голосування на референдумі, зобов’язана прийняти мотивоване рішення про внесення змін до уточненого списку або про відмову в задоволенні такого звернення. Копія прийнятого комісією рішення видається (надсилається) особі, яка подала заяву (скаргу), у день його прийняття.
 
Перед прийняттям такого рішення комісія звертається до відповідного органу ведення Реєстру щодо перевірки наявності відомостей про тимчасову зміну місця голосування (без зміни виборчої адреси) учаснику референдуму, стосовно якого подано звернення.
 
Про результати розгляду скарг окружна комісія невідкладно повідомляє відповідну дільничну комісію з наданням відповідних рішень.
 
3.12. У разі подання до органу ведення Реєстру скарги щодо неточностей у списку після виготовлення уточнених списків про результати її розгляду він невідкладно повідомляє відповідні окружну та дільничну комісії.
 
Дільнична комісія, яка отримала повідомлення органу ведення Реєстру про результати розгляду ним скарг, у зв’язку з чим необхідно внести зміни до уточненого списку, приймає рішення про внесення до нього відповідних змін.

ІV. Складання уточнених списків на звичайних дільницях,
їх передача відповідним комісіям
 
4.1. Зазначені в цьому пункті органи, заклади, установи за десять днів до дня голосування на референдумі, подають органам ведення Реєстру відомості, передбачені частинами третьою – восьмою статті 55 Закону, за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від
13 січня 2011 року № 6.
 
Відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків до дня подання цих відомостей.
 
4.1.1. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, посадова особа подає відомості, передбачені пунктами 2, 6 частини третьої, пунктом 2 частини четвертої статті 55 Закону, за формами 3.2, 3.6, 4.2, 4.2.1.
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 18 березня 2016 року № 79)
 
4.1.2. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає відомості, передбачені пунктом 1 частини четвертої статті 55 Закону, за формою 4.1.
 
4.1.3. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості, передбачені пунктами 1, 3 частини п’ятої статті 55 Закону, за формами 5.1, 5.3.
 
Відомості про учасників референдуму, які прибули для проживання на території дислокації військової частини (формування), а також які вибули (крім військовослужбовців строкової служби) з території дислокації цієї військової частини (формування), охоплюються відомостями, які подаються відповідно до пунктів 4, 5 частини третьої статті 55 Закону.
 
4.1.4. Районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості, передбачені частиною шостою статті 55 Закону, за формами 6.1, 6.2.
 
4.1.5. Керівник установи виконання покарань подає відомості, передбачені частиною сьомою статті 55 Закону, за формами 7.1, 7.2, а також про громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться вісімнадцять років, за формою 7.3.
 
4.1.6. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості, передбачені частиною восьмою статті 55 Закону, за формами 8.1, 8.2.
  (підпункт 4.1.6 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 05.12.2013 р. N413)
4.1.7. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про учасників референдуму, які постійно не здатні пересуватися самостійно, за формою 10.1.
 
4.1.8. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості, передбачені пунктами 1, 3 – 5 частини третьої статті 55 Закону, за формами 3.1, 3.4, 3.5.
Відомості, які подаються за формами 3.4, 3.5, включають дані, передбачені пунктом 3 частини третьої статті 55 Закону.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 
4.2. Відомості, зазначені в пункті 4.1 цього Порядку, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей на паперовому носії засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), відповідної посадової особи, який скріплюється печаткою.
 
4.3. Окружна комісія, включаючи до складу дільничних комісій громадян України, які включені до списків за своїми виборчими адресами на інших дільницях, приймає рішення про їх включення до уточнених списків на відповідних дільницях. Таке рішення надається відповідним дільничним комісіям.
 
Тим же рішенням окружна комісія повідомляє органи ведення Реєстру, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де зазначені члени дільничної комісії були включені до попередніх списків, про їх включення до списків на відповідних дільницях.
 
У повідомленні зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), дата народження (число, місяць, рік), місце народження та виборча адреса члена дільничної комісії, а також номер дільниці, на якій його включено до відповідного списку, та дата і номер рішення окружної комісії. Відомості про місце народження члена дільничної комісії у разі їх відсутності можуть не вказуватися.
 
Орган ведення Реєстру, який отримав таке повідомлення окружної комісії, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо учасників референдуму, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків на інших дільницях.
 
4.4. Про зміни у складі дільничної комісії окружна комісія невідкладно повідомляє відповідні органи ведення Реєстру.
 
На підставі повідомлень окружної комісії про зміни у складі дільничної комісії орган ведення Реєстру вносить чи вилучає відповідні службові відмітки.
 
4.5. Орган ведення Реєстру до формування в електронному вигляді уточненого списку на цій дільниці уточнює попередній список за наслідком:
 
розгляду скарг громадян, поданих безпосередньо до органу ведення Реєстру;
 
перевірок звернень комісій, зазначених у пункті 3.10 цього Порядку,
 
а також на підставі:
 
подань органів, закладів, установ, указаних у пункті 4.1 цього Порядку;
 
повідомлень окружних комісій, зазначених у пунктах 4.3, 4.4 цього Порядку;
 
рішень судів щодо внесення змін до списку.
 
4.6. Уточнені списки виготовляються відповідно до пунктів 2.4 – 2.8 цього Порядку та містять графу для підписів учасників референдуму за отримання бюлетеня для голосування.
 
4.7. Орган ведення Реєстру не пізніш як за три дні до дня голосування на референдумі передає уточнені списки на паперових носіях у двох примірниках відповідним окружним комісіям на їх засіданнях.
 
Передача уточнених списків здійснюється відповідно до пункту 2.9 цього Порядку.
 
4.8. Окружна комісія невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня голосування на референдумі, передає уточнені списки дільничним комісіям відповідно до пункту 2.10 цього Порядку.

V. Порядок внесення змін до уточненого списку на звичайній дільниці
 
5.1. Зміни до уточненого списку, в тому числі включення учасника референдуму до списку чи виключення особи зі списку, вносяться головою та секретарем дільничної комісії на підставі таких документів:
 
рішення суду щодо внесення змін до списку;
 
рішення окружної комісії, зазначеного в пунктах 3.11, 4.3 цього Порядку;
 
повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення громадянина до списків;
 
рішення дільничної комісії, зазначеного в пунктах 3.11, 3.12 цього Порядку.
 
5.2. При внесенні змін до уточненого списку на підставі документів, зазначених у пункті 5.1 цього Порядку, окреме рішення дільничною комісією не приймається.
 
5.3. Голова та секретар дільничної комісії вносять зміни до уточненого списку невідкладно після його отримання та документів, указаних у пункті 5.1 цього Порядку.
 
5.4. При включенні учасника референдуму до уточненого списку відомості про нього, передбачені формою списку, вносяться у кінці списку згідно з документами, що були підставою для його включення до списку. При цьому в графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення окружної чи дільничної комісії або дата відповідного рішення суду.
 
5.5. Виключення із уточненого списку осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної комісії у графі "Примітки". При цьому в указаній графі поруч із прізвищем учасника референдуму зазначаються дата і номер рішення окружної або дільничної комісії, дата рішення суду про виключення учасника референдуму із списку або повідомлення органу ведення Реєстру.
 
5.6. У разі внесення змін до уточненого списку на підставі рішення суду дільнична комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру (зразок повідомлення наведено в додатку 3).
 
Орган ведення Реєстру, який отримав таке повідомлення дільничної комісії, у зв’язку з чим виявив кратне включення учасника референдуму на іншій дільниці, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну комісію (зразок повідомлення наведено в додатку 4).
 
5.7. У день голосування на референдумі голова, заступник голови та секретар дільничної комісії виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку – неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того учасника референдуму, який прибув на дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної комісії у графі "Примітки".
 
5.8. Розбіжності у виборчій адресі учасника референдуму в уточненому списку та паспорті громадянина України щодо найменування вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу, кутка тощо) чи номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того ж будинку та пов’язані з перейменуванням вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не можуть бути підставою для відмови у видачі учаснику референдуму бюлетеня для голосування та не потребують внесення змін до відповідного списку.
 
5.9. Дільнична комісія згідно з частиною дев’ятою статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців" зобов’язана передати відповідному органу ведення Реєстру на паперових носіях передбачені формою уточненого списку відомості про учасників референдуму, включених або виключених із уточненого списку (крім членів дільничної комісії), а також про учасників референдуму, стосовно яких до уточненого списку внесено зміни.
 
Орган ведення Реєстру здійснює опрацювання таких відомостей у порядку, встановленому статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

VІ. Складання та уточнення списків на спеціальних дільницях
 
6.1. Списки на спеціальних дільницях складаються відповідними дільничними комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі дільниці.
 
Такі відомості подаються за встановленою формою (додаток 5) в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
Керівник відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній комісії не пізніш як за сімнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу – не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування.
 
6.2. На спеціальних дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки складаються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування. Список виготовляється у двох примірниках: один – для використання під час голосування, другий – для загального ознайомлення у приміщенні дільничної комісії.
 
6.3. На спеціальних дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки складаються не пізніш як за десять днів до дня голосування.
 
Громадяни, які повинні покинути лікувальний заклад до дня голосування, до подання та до списку не включаються.
 
6.4. Дільнична комісія спеціальної дільниці наступного дня після складання списку надає один його примірник для загального ознайомлення у своєму приміщенні.
 
6.5. Після складання списку (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань) дільнична комісія невідкладно передає відомості про громадян України, включених до нього, відповідним органам ведення Реєстру за виборчими адресами цих громадян (зразок повідомлення наведено в додатку 6). Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
Зміст списку на спеціальній дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
6.6. Громадянин має право звернутися до дільничної комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням спеціальної дільниці щодо уточнення списку, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб.
 
6.7. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної комісії без зазначення суб’єкта оскарження, яка розглядається дільничною комісією на найближчому засіданні комісії, але не пізніш як у дводенний строк.
Скарга, подана за день до голосування або в день голосування, розглядається невідкладно.
 
6.8. За результатами розгляду скарги дільнична комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:
 
про внесення зміни до списку;
 
про відмову в задоволенні скарги.
 
Копія рішення видається суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття.
 
6.9. У разі якщо учасник референдуму прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична комісія уточнює список, включаючи таку особу до списку на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.
 
Про включення такого учасника референдуму до списку невідкладно повідомляється відповідний орган ведення Реєстру за виборчою адресою цього учасника референдуму (зразок повідомлення наведено в додатку 6). Таке повідомлення може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
6.10. Учасник референдуму, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до дільничної комісії звичайної дільниці, де він включений до списку, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, визначені статтею 83 Закону. У такому разі до списку на спеціальній дільниці він не включається.
 
6.11. У разі утворення спеціальної дільниці у винятковому випадку список складається дільничною комісією не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування).
 
Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня голосування за встановленою формою (додаток 5) в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
Після складання списку дільнична комісія невідкладно передає відомості про учасників референдуму, включених до нього, відповідним органам ведення Реєстру за місцем проживання цих учасників референдуму (зразок повідомлення наведено в додатку 6). Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
Дільнична комісія спеціальної дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
6.12. Члени дільничної комісії спеціальної дільниці включаються до списку на цій дільниці на підставі відповідного рішення окружної комісії.
 
6.13. Дільнична комісія спеціальної дільниці при внесенні змін до списку невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру за виборчою адресою учасника референдуму про його включення або виключення із списку (зразок повідомлення наведено в додатку 6). Таке повідомлення може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
6.14. Відомості про учасників референдуму, включених до списку, передбачені пунктами 6.5, 6.9, 6.11 – 6.13 цього Порядку, передаються органам ведення Реєстру для внесення відповідних службових відміток щодо учасників референдуму, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків на спеціальних дільницях.

VІІ. Складання та уточнення списків на закордонних дільницях
 
7.1. Попередні списки для закордонних дільниць складаються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
7.2. Керівники закордонних дипломатичних установ України, Міністерство оборони України за тридцять один день до дня проведення референдуму подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частинами дев’ятою, десятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
 
Такі відомості подаються за період з дня їх останнього подання у порядку періодичного поновлення даних Реєстру до дня подання цих відомостей.
 
Керівники закордонних дипломатичних установ України також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
 
Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів.
 
7.3. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України забезпечує опрацювання відомостей відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" до формування в електронному вигляді попередніх списків для закордонних дільниць.
 
7.4. Учасники референдуму включаються до попереднього списку так, щоб відомості про учасників референдуму з однаковою виборчою адресою були розміщені поруч.
 
7.5. Попередній список має наскрізну нумерацію учасників референдуму та нумерацію аркушів і виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.
 
7.6. Кожен примірник попереднього списку на кожному аркуші підписується керівником органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, підпис якого засвідчується печаткою цього органу.
 
7.7. Попередні списки передаються Міністерством закордонних справ України відповідним дільничним комісіям на паперових носіях не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування на референдумі.
 
Разом із попередніми списками дільничним комісіям закордонних дільниць передаються в електронному вигляді відомості про учасників референдуму (прізвище, ім’я, по батькові) із зазначенням порядкових номерів, за якими їх включено до таких списків, сформовані в зручному для пошуку учасників референдуму порядку.
 
7.8. За десять днів до дня голосування керівники відповідних закордонних дипломатичних установ України подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частиною другою статті 58 Закону, за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6.
 
Відомості, передбачені пунктами 1 – 5 частини другої статті 58 Закону, подаються за формами 9.1 – 9.5.
 
Керівники відповідних закордонних дипломатичних установ України також подають відомості про громадян України, які змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження, та про померлих громадян України, стосовно яких на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ, за
формами 9.7 – 9.9.
 
Міністерство оборони України подає відомості про громадян України, які прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території, та про громадян України, які вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території, за формами 9.6, 9.10. Зазначеними відомостями охоплюються відомості, передбачені пунктом 6 частини другої статті 58 Закону.
 
7.9. Дільнична комісія закордонної дільниці наступного дня після отримання попереднього списку надає один його примірник для загального ознайомлення у своєму приміщенні.
 
7.10. З метою ознайомлення учасників референдуму із попереднім списком дільнична комісія не пізніш як за п’ять днів до дня голосування надсилає учасникам референдуму іменні запрошення.
 
Іменні запрошення виготовляються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за затвердженою формою (додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 21 лютого 2013 року № 37) і передаються дільничним комісіям закордонних дільниць на паперових носіях формату А3 одночасно з попередніми списками. Про прийняття іменних запрошень дільничною комісією складається акт
(додаток 7).
 
Розпорядок роботи дільничної комісії закордонної дільниці, утвореної при дипломатичному або іншому офіційному представництві чи консульській установі України за кордоном, що вказується в іменному запрошенні, визначається згідно з розпорядком роботи відповідного дипломатичного, іншого офіційного представництва, консульської установи України за кордоном.
 
7.11. Кожен громадянин України може подати скаргу щодо неправильностей у списку на закордонній дільниці до відповідної дільничної комісії не пізніше ніж за один день до дня голосування.
 
7.12. Скарга щодо неправильностей у списку подається у письмовій формі з дотриманням вимог частини першої статті 102 Закону без зазначення суб’єкта оскарження.
 
До скарги додаються документи та матеріали, які підтверджують зазначені у ній відомості про учасника референдуму.
 
У разі виявлення невключення особи до списку на закордонній дільниці до скарги додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу та її проживання (перебування) на день проведення голосування в межах цієї закордонної дільниці.
 
Днем подання скарги вважається день фактичного її отримання дільничною комісією закордонної дільниці.
 
7.13. Скарга щодо неправильностей у списку невідкладно розглядається відповідною дільничною комісією на її засіданні.
 
За результатами розгляду зазначеної скарги дільнична комісія зобов’язана прийняти мотивоване рішення про внесення змін до уточненого списку на цій дільниці чи про відмову в задоволенні скарги.
 
Перед прийняттям такого рішення дільнична комісія звертається до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України щодо перевірки наявності відомостей про тимчасову зміну місця голосування (без зміни виборчої адреси) учаснику референдуму, стосовно якого подано скаргу.
 
Копія рішення видається (надсилається) суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття.
 
7.14. У разі утворення закордонної дільниці у винятковому випадку список складається дільничною комісією не пізніш як за три дні до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за чотири дні до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
Відомості, на підставі яких складається список на закордонній дільниці, утвореній у винятковому випадку, подаються за встановленою формою (додаток 8).
 
7.15. При включенні громадян до списку на закордонній дільниці, утвореній у винятковому випадку, дільнична комісія повідомляє технічними засобами зв’язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Реєстру за виборчими адресами цих учасників не пізніше наступного дня після завершення складання списку на відповідній дільниці або після включення учасника до списку (зразок повідомлення наведено в додатку 9).
 
Органи ведення Реєстру на підставі відомостей про включення учасників референдуму до списку на закордонній дільниці, утвореній у винятковому випадку, здійснюють уточнення списків на дільницях стосовно цих учасників шляхом внесення до бази даних Реєстру відповідних службових відміток щодо учасників референдуму, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку на іншій дільниці.
 
7.16. Уточнені списки виготовляються відповідно до пунктів 7.4 – 7.6 цього Порядку та містять графу для підпису учасника референдуму за отримання бюлетеня для голосування.
 
7.17. Уточнені списки передаються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України дільничним комісіям закордонних дільниць не пізніш як за день до дня голосування.
 
Разом із уточненими списками дільничним комісіям закордонних дільниць передаються в електронному вигляді відомості про учасників референдуму (прізвище, ім’я, по батькові) із зазначенням порядкових номерів, за якими їх включено до таких списків, сформовані в зручному для пошуку учасників референдуму порядку.
 
7.18. Зміни до уточненого списку на закордонній дільниці вносяться головою, заступником голови та секретарем дільничної комісії цієї дільниці невідкладно після його отримання та прийняття рішення, зазначеного в пункті 7.13 цього Порядку.
 
7.19. Член дільничної комісії закордонної дільниці, який за своєю виборчою адресою відповідно до відомостей Реєстру не відноситься до цієї дільниці, для включення до відповідного списку може в порядку та строки, встановлені законом, змінити виборчу адресу, тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси або подати до дільничної комісії відповідну скаргу.
 
7.20. Дільнична комісія закордонної дільниці згідно з частиною дев’ятою статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців" зобов’язана передати органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України на паперових носіях передбачені формою уточненого списку відомості про учасників референдуму, включених або виключених із уточненого списку на закордонній дільниці, а також про учасників референдуму, стосовно яких до уточненого списку внесено зміни.
 
Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України здійснює опрацювання таких відомостей у порядку, встановленому статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

VIII. Особливості складання та уточнення списків у разі одночасного проведення референдуму з виборами Президента України,
народних депутатів України
 
8.1. У разі одночасного проведення референдуму з виборами Президента України, народних депутатів України попередні списки на звичайних дільницях складаються ідентичними за змістом з попередніми списками виборців для підготовки і проведення голосування на виборах Президента України чи народних депутатів України та передаються органами ведення Реєстру відповідним виборчим комісіям, які згідно з частиною четвертою статті 44 Закону виконують повноваження комісій з референдуму.
 
Ідентичність попередніх списків з попередніми списками виборців забезпечується їх одночасним виготовленням (у необхідній кількості примірників).
 
Ознайомлення учасників референдуму з попередніми списками на звичайних дільницях, їх уточнення та внесення змін до уточнених списків здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" або Законом України "Про вибори народних депутатів України".
 
8.2. Складання та уточнення списків для спеціальних та закордонних дільниць здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" або Законом України "Про вибори народних депутатів України".


                       Секретар засідання
                  Центральної виборчої комісії                                                                        Т. АСТАХОВА