Постанова від 26 березня 2014 року №74

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  26 березня 2014 року №74

Про Порядок передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України

Із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 25 жовтня 2018 року № 170

 

Відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про Державний реєстр виборців", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", з метою забезпечення захисту персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, враховуючи Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 5 частини другої статті 16, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України (додаток 1).

2. Встановити:

форму журналу реєстрації оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування (додаток 2);

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конверта з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування (додаток 3);

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців (додаток 4).

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 жовтня 2018 року № 170)

3. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 

Голова Центральної виборчої комісії             М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 березня 2014 року № 74

 

 

 

 

ПОРЯДОК
передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців
депутатським фракціям у Верховній Раді України
та кандидатам на пост Президента України
при підготовці проведення виборів Президента України
 
1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про Державний реєстр виборців", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" з метою забезпечення захисту персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), та встановлює процедуру виготовлення та передачі електронної копії бази даних Реєстру депутатським фракціям, про створення яких було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (далі – фракції), кандидатам на пост Президента України (далі – кандидати), а також її повернення Центральній виборчій комісії.

1.2. Для передачі фракціям, кандидатам виготовляється електронна копія бази даних Реєстру, яка включає ідентифікаційні персональні дані виборців та персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборців, в розрізі регіонів України: Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також закордонного виборчого округу.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)

 

1.3. Фракції, кандидати можуть використовувати передану їм електронну копію бази даних Реєстру лише для здійснення публічного контролю за складанням списків виборців з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації та персональних даних.

2. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру


2.1. Електронна копія бази даних Реєстру виготовляється за письмовим зверненням фракції, кандидата до Центральної виборчої комісії.
У письмовому зверненні фракції до Центральної виборчої комісії вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника фракції, реквізити документа, що посвідчує його особу та підтверджує належність до громадянства України (номер, серія, ким і коли виданий), місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Таке письмове звернення підписується головою фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної Ради України.
У письмовому зверненні кандидата вказуються його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Письмове звернення подається кандидатом до Центральної виборчої комісії за його підписом, засвідченим у встановленому законом порядку, або особисто.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)


2.2. Електронна копія бази даних Реєстру виготовляється Службою розпорядника Реєстру після надходження до Центральної виборчої комісії звернення, зазначеного в пункті 2.1 цього Порядку, з використанням програмно-технічних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру на оптичному носії та засвідчується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої на це посадової особи Служби розпорядника Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)

2.3. До електронної копії бази даних Реєстру додаються персональний ідентифікаційний номер і персональний код розблокування.

2.4. Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру, а також запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування, що надаються фракціям та кандидатам, реєструються Службою розпорядника Реєстру з нанесенням на них реєстраційних номерів, про що здійснюється відповідний запис у журналі, який ведеться за встановленою формою

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 жовтня 2018 року № 170)

 

3. Передача фракціям та кандидатам
електронної копії бази даних Реєстру


3.1. Передача електронної копії бази даних Реєстру уповноваженим представникам фракцій здійснюється у приміщенні Центральної виборчої комісії не пізніш як через двадцять днів з дня початку виборчого процесу, а кандидатам – невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією та виготовлення Службою розпорядника Реєстру електронної копії бази даних Реєстру за зверненням кандидата, передбаченим пунктом 2.1 цього Порядку.

3.2. Про дату передачі Центральною виборчою комісією електронної копії бази даних Реєстру представники фракцій та кандидати повідомляються письмово.

3.3. При отриманні електронної копії бази даних Реєстру, конверта із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування представник фракції надає документ, яким його уповноважено отримати електронну копію бази даних Реєстру, та пред’являє документ, що посвідчує його особу та підтверджує належність до громадянства України, а кандидат – посвідчення кандидата.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 жовтня 2018 року № 170)


3.4. Про передачу електронної копії бази даних Реєстру засвідчену кваліфікованим електронним підписом, на оптичному носії, запечатаного конверту із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування  складається акт за встановленою формою у двох примірниках, один з яких надається уповноваженому представнику фракції, кандидату, а другий – зберігається в Центральній виборчій комісії.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)

3.5. Перегляд електронної копії бази даних Реєстру здійснюється представником фракції, кандидатом у приміщенні Центральної виборчої комісії, де розміщено автоматизоване робоче місце, обладнане спеціалізованим програмним забезпеченням для перегляду копій бази даних Реєстру.
Носій ключової інформації надається представнику фракції, кандидату на час перегляду електронної копії бази даних Реєстру.

Про дату та час перегляду електронної копії бази даних Реєстру представник фракції, кандидат письмово повідомляє Центральну виборчу комісію.

Під час перегляду електронної копії бази даних Реєстру представнику фракції, кандидату заборонено копіювати чи передавати наявну в ній інформацію з використанням будь-яких технічних засобів або програмного забезпечення, здійснювати фото- та відеозйомку

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 жовтня 2018 року № 170)


пункт 3.6.  виключено.

4. Повернення електронної копії бази даних Реєстру
Центральній виборчій комісії


4.1. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата не пізніш як на третій день з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата отримана ним електронна копія бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом, повертається Центральній виборчій комісії.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)


4.2. Фракції, кандидати не пізніш як на третій день після завершення виборчого процесу зобов’язані повернути Центральній виборчій комісії отриману електронну копію бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчену кваліфікованим електронним підписом.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)


4.3. Про повернення електронної копії бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідченої кваліфікованим електронним підписом, складається акт у двох примірниках за встановленою формою.
Один примірник зазначеного акта надається представнику фракції, кандидату, а другий – зберігається в Центральній виборчій комісії.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)

пункт 4.4.  виключено.

5. Облік переданих електронних копій бази даних Реєстру


5.1. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік переданих фракціям та кандидатам електронних копій бази даних Реєстру на оптичних носіях, засвідчених кваліфікованим електронним підписом шляхом реєстрації у журналі, який ведеться за встановленою формою.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170)5.2. Центральна виборча комісія здійснює контроль за поверненням електронних копій бази даних Реєстру.

6. Відповідальність


6.1. У разі неповернення фракцією, кандидатом Центральній виборчій комісії копії бази даних Реєстру в строк, визначений у пунктах 4.1, 4.2 цього Порядку, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідним фракції, кандидату, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 жовтня 2018 року № 170)6.2. Особи, винні в порушенні законодавства щодо захисту інформації та персональних даних, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

 Секретар Центральної виборчої комісії         Т. ЛУКАШ