Загальна роз’яснювальна інформація з найбільш актуальних питань, що стосується включення до списку виборців громадян України,які проживають або тимчасово перебувають за межами України під час проведення виборів Президента України, народних депутатів

Як дізнатися про місцезнаходження закордонних виборчих дільниць, а також про час і місце голосування?

Для проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України у закордонному виборчому окрузі використовуються закордонні виборчі дільниці, утворені Центральною виборчою комісією на постійній основі.

Перелік таких дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (виборчі округи та дільниці).

Крім того, закордонні дипломатичні установи України у державах, де утворені закордонні виборчі дільниці, не пізніш як на п’ятий день виборчого процесу забезпечують опублікування переліку закордонних виборчих дільниць із зазначенням номерів цих виборчих дільниць, опису їх меж чи місця дислокації військових частин (формувань), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, які проживають чи перебувають на відповідних територіях, а в разі неможливості ? оприлюднюють такі повідомлення в інший спосіб, а також забезпечують оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах відомостей про час і місце голосування, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, про порядок голосування та порядок заповнення виборчих бюлетенів.

 

Які умови для голосування на виборах народних депутатів України за межами України?

Для того, щоб виборцю реалізувати своє право голосу за межами України необхідно:
бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка знаходиться на території відповідної іноземної держави;
прибути на відповідну закордонну виборчу дільницю в день голосування з 8 до 20 години (за місцевим часом);
мати при собі документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт).

На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

 

Хто включається до списку виборців на закордонній виборчій дільниці?

До списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять які мають право голосу на виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України. 

 

Яким чином поновлюються дані про виборців які перебувають або проживають за кордоном?

Відомості про виборців, які проживають або перебувають за межами України, до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України подають керівники закордонних дипломатичних установ України, а також Міністерство оборони України (стосовно виборців, які прибули до військової частини, дислокованої за межами України).

Такі відомості подаються щомісячно (а також напередодні складання попередніх та уточнених списків виборців), зокрема, на підставі даних консульського обліку.

 

Як мені проголосувати, якщо я проживаю за кордоном, але не перебуваю на консульському обліку?

У випадку, якщо виборець який проживає за кордоном не стоїть на консульському обліку, закордонна дипломатична установа України може не володіти інформацією про його перебування на території відповідної іноземної держави.

Такому виборцю для включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці необхідно завчасно, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, змінити свою виборчу адресу, звернувшись із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).

 

Чи можливо включитися до списку виборців у день голосування?

Ні, неможливо. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці не вносяться.

Отже, законодавством України не передбачено можливості включення дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці громадян України до списку виборців на такій виборчій дільниці у день голосування.

 

Як я можу ознайомитись зі списком виборців на закордонній виборчій дільниці?

Для закордонної виборчої дільниці складаються попередній та уточнений списки виборців.
Попередній список виборців для закордонної виборчої дільниці передається відповідній дільничній виборчій комісії в електронному вигляді не менш як за тринадцять днів до дня голосування.

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії на паперовому носії.

Кожний громадянин має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні відповідної виборчої комісії та перевірити правильність внесення до нього відомостей.

Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (виборчі округи та дільниці)

 

Що робити, якщо я виявив неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці?

У разі виявлення виборцем неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці він має право особисто може подати заяву про виправлення неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не менш як за п’ять днів до дня голосування (за київським часом), що розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.

 

Як узяти участь у голосуванні на виборах Президента України, народних депутатів України виборцю, який проживає в Україні, але в день їх проведення перебуватиме за її межами?

Виборець, який проживає в Україні, але на день їх проведення перебуватиме за кордоном, може бути включений до списку виборців на закордонній виборчій дільниці такими шляхами:

1. Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Виборець може подати до органу ведення Реєстру заяву про тимчасову зміну місця голосування у паперовій або електронній формі.

Заява в паперовій формі виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), виборів народних депутатів України за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою виборця або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах.

Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), виборах народних депутатів України на іншу закордонну виборчу дільницю приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, особисто подавши заяву в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п'ять днів (за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах.

Під час подання заяви в паперовій формі до закордонної дипломатичної установи України виборець пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

Заява в електронній формі створюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Заява в електронній формі, крім даних, які зазначаються в заяві у паперовій формі, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, в електронній формі.

2. Шляхом зміни виборчої адреси.

Такий шлях рекомендується тим виборцям, які перебувають або проживають за кордоном тривалий час.

За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж адресу, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні.

Виборцю для включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці необхідно завчасно, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, змінити свою виборчу адресу, звернувшись із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).

Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці передбачатиме зміну його виборчої адреси, а тому такому виборцю у разі повернення в Україну необхідно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання на території України щодо зміни виборчої адреси, яка визначається за зареєстрованим місцем проживання в Україні.

 

Як проголосувати виборцю, який проживає за межами України, але на день проведення виборів Президента України, народних депутатів України перебуватиме в Україні?

Виборець, який проживає за межами України, але в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України перебуватиме на її території, для реалізації свого права голосу може бути включеним до списку виборців на звичайній виборчій дільниці в Україні шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Виборець, який проживає за межами України та перебуватиме в день виборів народних депутатів України на її території, подає заяву про тимчасову зміну місця голосування (без зміни виборчої адреси) у паперовій або електронній формі (заява подається не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах).

Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява в електронній формі створюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Заява в електронній формі, крім даних, які зазначаються в заяві у паперовій формі, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, в електронній формі.

Виборець може подати до органу ведення Реєстру протягом 24 годин не більше однієї заяви в електронній формі.

Заява подається не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах.

Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців.

Увага! Звертаємо особливу увагу, що отримати виборчий бюлетень на території України можна лише пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.
 

Як проголосувати виборцю, який проживає за межами України та на день проведення виборів Президента України, народних депутатів України перебуватиме в іншій іноземній державі?

Виборець, який проживає за межами України та на день проведення виборів Президента України, народних депутатів України тимчасово перебуватиме на території іншої іноземної держави, для реалізації свого права голосу на виборах народних депутатів України може бути включений до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої іноземної держави такими шляхами:

1. Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Такий шлях включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці рекомендується у разі, якщо громадянин України перебуватиме на території іншої іноземної держави не тривалий період.

Заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України та який на день проведення виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України перебуватиме в іншій іноземній державі, подається у паперовій або електронній формі.

Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), виборах народних депутатів України на іншу закордонну виборчу дільницю приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, особисто подавши заяву в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п'ять днів (за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах. 

Заява в електронній формі створюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Заява в електронній формі, крім даних, які зазначаються в заяві у паперовій формі, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, в електронній формі.

Виборець може подати до органу ведення Реєстру протягом 24 годин не більше однієї заяви в електронній формі.

Тимчасова зміна місця голосування здійснюється органом ведення Реєстру не раніше дня початку виборчого процесу за мотивованим зверненням виборця, поданим не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах.

Інформація про адресу та номери телефонів органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців .

2. Шляхом зміни виборчої адреси.

Виборцю для включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої держави необхідно завчасно, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів, змінити свою виборчу адресу, звернувшись із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).

Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої держави в порядку уточнення списку передбачатиме зміну його виборчої адреси, а тому такому виборцю після повернення необхідно звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою щодо зміни виборчої адреси на адресу свого постійного проживання.
 

Які документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці з виборів Президента України, народних депутатів України?

Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонній виборчій дільниці на виборах Президента України, народних депутатів України, є виключно:
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– дипломатичний паспорт;
– службовий паспорт.

На закордонних виборчих дільницях, утворених у державах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
 

Які документи необхідні для отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці на виборах Президента України, народних депутатів України на території України?

Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці з виборів Президента України, народних депутатів України, є виключно:
паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки);
або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
або, військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби)

 

Чи можливо отримати виборчий бюлетень на виборчій дільниці, яка розташована на території України, на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

Ні, отримати виборчий бюлетень на звичайній виборчій дільниці на території України за таким паспортом не можливо.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є підставою для отримання виборчого бюлетеня виключно на закордонних виборчих дільницях.

 

Як перевірити зміст своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців?

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати письмовий запит щодо змісту його персональних даних у Реєстрі до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).

Крім того, перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна за допомогою он-лайн сервісу Особистий кабінет виборця.

 

Який порядок зміни виборчої адреси виборцю, який проживає чи перебуває за межами України?

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, в разі зміни його персональних даних, зокрема виборчої адреси, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

 

Чи можу я перебуваючи за кордоном використати електронну пошту для відправки заяви про тимчасову зміну місця голосування? 

Ні, але ви може тимчасово (на період проведення виборів Президента України, народних депутатів України) змінити місце голосування подавши заяву про тимчасову зміну місця голосування у електронній формі.

Заява в електронній формі створюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Заява в електронній формі, крім даних, які зазначаються в заяві у паперовій формі, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, в електронній формі.

При поданні заяви про тимчасову зміну місця голосування у електронній формі, відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" щодо їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис

Виборець може подати до органу ведення Реєстру протягом 24 годин не більше однієї заяви в електронній формі. (така заява подається не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах).