Постанова від 16 вересня 2014 року №964

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

16 вересня 2014 року № 964

Про Роз’яснення щодо виготовлення іменних запрошень на вибори народних депутатів України

З метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виготовлення іменних запрошень на вибори народних депутатів України, відповідно до пункту 7 частини другої статті 30, пункту 4 частини другої статті 32, частини першої статті 39, частин першої – третьої статті 40, частини шостої статті 44 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо виготовлення іменних запрошень на вибори народних депутатів України (додаток 1).

2. Встановити форми:

акта про передачу іменних запрошень на вибори народних депутатів України дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (додаток 2);

акта про передачу іменних запрошень на вибори народних депутатів України дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці (додаток 3 ).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 25 червня 2013 року № 156 "Про Роз’яснення щодо виготовлення іменних запрошень на повторні та проміжні вибори народних депутатів України".

4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України для доведення до відома відповідно органів ведення Державного реєстру виборців, дільничних виборчих комісій та контролю за її виконанням, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.


Голова Центральної виборчої комісії                          М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 16 вересня 2014 року № 964


РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо виготовлення іменних запрошень
на вибори народних депутатів України

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виготовлення іменних запрошень на вибори народних депутатів України (далі – іменні запрошення).

1. Іменні запрошення виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

2. Іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, виготовляються за затвердженими формами (додатки 1, 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2013 року № 83) та передаються органами ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України (далі – дільничні виборчі комісії) звичайних виборчих дільниць на паперових носіях формату А3 одночасно з попередніми списками виборців за актом (додаток 2), який складається у двох примірниках.

3. Від імені дільничної виборчої комісії іменні запрошення отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.
Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, другий – у дільничній виборчій комісії.

4. Іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях, виготовляються за затвердженою формою (додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2013 року № 83) відділом ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Міністерства закордонних справ України і передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць одночасно з попередніми списками виборців. Про отримання іменних запрошень на вибори народних депутатів України дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці складається акт (додаток 3).

5. Дільнична виборча комісія у встановлені Законом України "Про вибори народних депутатів України" строки надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю, включеному до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.

Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.
Для забезпечення ознайомлення виборців з попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці дільничні виборчі
комісії звичайних виборчих дільниць з наступного дня після отримання попереднього списку виборців організовують свою роботу, в тому числі у вихідні дні, з 8 до
19 години.

 

Секретар Центральної виборчої комісії                        Т. ЛУКАШ