Постанова від 16 вересня 2014 року №968

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 

втратила чинність згідно з постановою Центральної виборчої комісії
 від 02 червня 2020 року №97 з 01 липня 2020 року

 

16 вересня 2014 року № 968

Про тимчасові заходи із забезпечення внесення до Державного реєстру виборців змін
щодо виборчої адреси виборця, яка належить до території Донецької чи Луганської області,
за зверненням органу ведення Державного реєстру виборців

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68) 

У зв’язку з неможливістю виконання окремими органами ведення Державного реєстру виборців, утвореними в Донецькій та Луганській областях, своїх повноважень через ситуацію, що склалася в указаних регіонах України, відповідно до частини четвертої статті 17, пункту 2 частини четвертої статті 20, пункту 3 частини сімнадцятої, частини двадцять четвертої статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" та з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  п о с т а н о в л я є:

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68)


1. Встановити, що в разі неможливості виконання своїх повноважень органом ведення Державного реєстру виборців, утвореним на території Донецької чи Луганської області, внесення змін до виборчої адреси виборця на підставі звернення до цього органу, переданого засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі – Система) органом ведення Державного реєстру виборців, до якого у визначеному статтями 20, 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядку подано документи, що підтверджують відповідні зміни, забезпечується програмними засобами Системи.
Звернення органів ведення Державного реєстру виборців, передані засобами Системи, опрацьовуються до закінчення місяця, в якому вони були передані.

Звернення, передані засобами Системи під час виборчого процесу чи процесу референдуму у зв’язку з отриманням відомостей для складання попередніх та уточнених списків виборців, опрацьовуються з урахуванням строків, установлених для складання списків виборців.

2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації пункту 1 цієї постанови.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

 

 

Голова Центральної виборчої комісії                     М. ОХЕНДОВСЬКИЙ