Постанова від 6 жовтня 2014 року №1495

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 

втратила чинність згідно з постановою Центральної виборчої комісії
 від 02 червня 2020 року №97  з 01 липня 2020 року

 

6 жовтня 2014 року № 1495

Про деякі питання забезпечення ведення Державного реєстру виборців
стосовно громадян України, виборча адреса яких належить
до території Донецької та Луганської областей

Із змінами, внесеними
 постановою Центральної виборчої комісії
від 20 травня 2015 року № 47

У зв’язку з неможливістю виконання окремими органами ведення Державного реєстру виборців, утвореними в Донецькій та Луганській областях, своїх повноважень через ситуацію, що склалася в указаних регіонах України, відповідно до статті 3, пункту 6 частини другої, частини третьої статті 14, статті 15 Закону України "Про Державний реєстр виборців" та з метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Надати органам ведення Державного реєстру виборців для забезпечення виконання вимог статей 19, 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо включення виборця до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), зміни його персональних даних у Реєстрі доступ у режимі записування до записів Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких належить до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру.

2. Встановити:

якщо у відомостях, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", зазначено осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру, та які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, або зі змісту таких відомостей випливає, що персональні дані виборця, виборча адреса якого відноситься до вказаної території, зазнали зміни, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення запису до Реєстру чи змін до персональних даних такого виборця.

Якщо такі відомості засвідчують зміну виборчої адреси виборця, яка відноситься до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру, керівник органу ведення Реєстру звертається засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі – Система) до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця стосовно необхідності внесення змін щодо його виборчої адреси.

Для можливості включення до Реєстру запису про виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру, зміни його персональних даних у Реєстрі на підставах, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", органам ведення Реєстру, які здійснюють ведення Реєстру, надається доступ у режимі записування стосовно таких записів Реєстру;

при виявленні відповідно до Порядку здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року № 14, кількох записів, що стосуються одного виборця (кратного включення виборця до Реєстру), один з яких є записом про виборця, який за виборчою адресою відноситься до території, на яку поширюються повноваження органів ведення Реєстру Донецької та Луганської областей, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру, програмними засобами Системи автоматично формується відповідний висновок.

(згідно з постановою Центральної
виборчої комісії від 20.05.2015р. №47)


3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації пунктів 1, 2 цієї постанови.

 

 

 

(із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 20.05.2015р. №47)


4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

 

Голова Центральної виборчої комісії                                    М. ОХЕНДОВСЬКИЙ