Постанова від 8 жовтня 2014 року №1561

герб України

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

08 жовтня 2014 року № 1561

втратила чинність
у частині організації підготовки та проведення 
чергових, позачергових виборів народних депутатів України,
чергових, позачергових, перших місцевих виборів
згідно з постановою Центральної виборчої комісії
від 25 червня 2020 року №125 


Про складання та уточнення списків виборців  при одночасному проведенні
виборів народних депутатів України  та місцевих виборів

  із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 18 березня 2016 року № 79,

29 червня 2016 року № 245,
від 29 травня 2017 року № 111

Відповідно до частини сьомої статті 39 Закону України "Про вибори народних депутатів України", частини четвертої статті 30 Закону України "Про місцеві вибори", Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  п о с т а н о в л я є:

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79)

 

1. Затвердити Порядок складання та уточнення списків виборців при одночасному проведенні виборів народних депутатів України та місцевих виборів (додаток 1).

2. Встановити:

форму іменного запрошення на вибори народних депутатів України та місцеві вибори виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 2);

форму іменного запрошення на вибори народних депутатів України та місцеві вибори виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, стосовно якого у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (додаток 3);

зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 4);

зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 5);

зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 6).

3. Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України цю постанову довести до відома відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та забезпечити контроль за її виконанням.

4. Цю постанову надіслати Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України для доведення до відома дільничних виборчих комісій після їх утворення, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови Центральної виборчої комісії   А. МАГЕРА

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 жовтня 2014 року № 1561

(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії 
від 18 березня 2016 року № 79,
29 червня 2016 року № 245,
від 29 травня 2017 року № 111

 

ПОРЯДОК
складання та уточнення списків виборців
при одночасному проведенні виборів народних депутатів України
та місцевих виборів

1. Загальні положення

       1.1. Цей Порядок застосовується під час складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях, які використовуються при одночасному проведенні виборів народних депутатів України та місцевих виборів.
       1.2. Цей Порядок визначає процедури складання органами ведення Державного реєстру виборців попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх передачі дільничним виборчим комісіям, складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, внесення дільничними виборчими комісіями змін до списків виборців на відповідних виборчих дільницях.
       1.3. Громадяни України, які мають право голосу на виборах, є виборцями та можуть реалізувати це право на виборчих дільницях, де вони включені до списків виборців.
Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
       1.4. Списки виборців на звичайних виборчих дільницях складаються органами ведення Державного реєстру виборців на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).
Особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, до списку виборців не включаються.
       1.5. Списки виборців для підготовки та проведення виборів народних депутатів України, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19.
        Списки виборців для підготовки та проведення місцевих виборів, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 157.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 

       1.6. У разі проведення чергових або позачергових виборів народних депутатів України формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру, під час якого автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система "Державний реєстр виборців" (далі – АІТС  Реєстру) функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць.

2. Складання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, їх передача дільничним виборчим комісіям

       2.1. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки та проведення виборів народних депутатів України (на чергових виборах народних депутатів України такі списки виборців передаються не пізніш як за двадцять днів до дня голосування, а на повторних, проміжних та позачергових виборах народних депутатів України – не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування) подають відповідним органам ведення
Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
       Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.
       Уповноважені посадові особи органів реєстрації також подають відомості про громадян України, яким за період з дня останнього подання відомостей до кінця місяця, в якому проводяться вибори, виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 

       Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
       У разі проведення повторних або проміжних виборів народного депутата України зазначені відомості подаються лише тими органами, закладами й установами, повноваження яких поширюються на відповідну територію.
       2.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.
       2.3. Орган ведення Реєстру складає попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці окремо з виборів народних депутатів України та місцевих виборів.
       2.4. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.
       Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування на виборах народних депутатів України відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, визначеній за місцем перебування такого виборця в день голосування.
       2.5. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу на відповідних місцевих виборах та які відносяться до цієї виборчої дільниці за своєю виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 
(абзац другий виключено згідно з постановою Центральної виборчої комісії 
від 18 березня 2016 року № 79)
 

     У разі якщо межі звичайної виборчої дільниці виходять за межі одномандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (повторні, проміжні, додаткові вибори депутатів сільської, селищної ради, вибори старости), до списку виборців на цій виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться за виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання, до цього виборчого округу.
 

(у редакції постанови  Центральної виборчої комісії
від 18 березня 2016 року № 79,
із змінами, внесеними постановою
від 29 травня 2017 року № 111)  

       До такого списку виборців, крім осіб, які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, також не включаються громадяни України, які не мають зареєстрованого місця проживання та яким виборчу адресу визначено органом ведення Реєстру згідно з частиною третьою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та особи, які вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах:
       військовослужбовці строкової служби;
       громадяни України, які проживають за кордоном;
       громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.
       2.6. У попередньому списку виборців для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження (число, місяць, рік), виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання).
       У списку виборців для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса (зареєстроване місце проживання).

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 
        Відомості про дату народження виборця вносяться арабськими цифрами: число та місяць – двозначними числами, рік – чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1990).
        У відомостях про виборчу адресу виборця може не вказуватися назва району, області (у списку виборців назва району, області зазначається у відомостях про місцезнаходження дільничної виборчої комісії).
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 

       2.7. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".
      При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування на виборах народних депутатів України, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" напроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав. У разі якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце його голосування), також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".
       2.8. Виборці включаються до попереднього списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
       2.9. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів і виготовляється за встановленою Центральною виборчою комісією формою на паперовому носії формату А3 (з обох боків). Попередній список виборців для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України виготовляється у двох примірниках.
 
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 
       2.10. Попередній список виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.
 
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 
      2.11. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу.
      Виборцю виготовляється одне іменне запрошення на вибори народних депутатів України та місцеві вибори за встановленою формою (додатки 2, 3).
      В іменному запрошенні виборцю, якому тимчасово змінено місце голосування на іншу виборчу дільницю, зазначаються лише ті вибори, на період проведення яких йому змінено місце голосування.
       2.12. Попередні списки виборців в одному примірнику на паперових носіях та виготовлені іменні запрошення передаються органом ведення Реєстру дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці не пізніш як за двадцять днів до дня голосування, а в разі проведення повторних, проміжних або позачергових виборів народних депутатів
України – не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування.
       2.13. Передача списків виборців та іменних запрошень здійснюється у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу ради, де розташований орган ведення Реєстру.
       Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.
       Про передачу дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попередніх списків виборців складаються акти за встановленими Центральною виборчою комісією формами у двох примірниках, підписуються керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми при передачі членами дільничної виборчої комісії. Один примірник акта зберігається в органі ведення     Реєстру, другий – у дільничній виборчій комісії.
       Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії за актом (додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 16 вересня 2014 року № 964), який складається у двох примірниках.
       2.14. Другі примірники попередніх списків виборців для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України зберігаються в органі ведення Реєстру.
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 

 

3. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

       3.1. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення у своєму приміщенні.
      3.2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці отримані від органу ведення Реєстру іменні запрошення виборцям надсилає або доставляє в інший спосіб не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування, а при проведенні повторних, проміжних або позачергових виборів народних депутатів України – не пізніш як за десять днів до дня голосування.
       3.3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей безпосередньо у приміщенні дільничної виборчої комісії.
       3.4. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку виборців, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися, він має право звернутися до:
дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців;
суду за місцезнаходженням виборчої дільниці з адміністративним позовом про уточнення списку виборців.
       3.5. Заява про уточнення попереднього списку виборців повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається виборцем особисто.
У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.
       3.6. До заяви про уточнення попереднього списку виборців додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на відповідних виборах та належність її виборчої адреси до цієї виборчої дільниці.
Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження), а також наявність у неї права голосу на виборах, належність її виборчої адреси до відповідної виборчої дільниці, як правило, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для виборців, які недавно набули громадянства України), копії відповідних сторінок яких додаються до заяви.
       3.7. Така заява може бути подана до дільничної виборчої комісії чи органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.
       3.8. Дільнична виборча комісія розглядає заяву про уточнення попереднього списку виборців на своєму засіданні протягом одного дня.
За результатом розгляду такої заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про її передачу до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також у той самий строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).
       3.9. Орган ведення Реєстру розглядає заяви виборців про уточнення попереднього списку виборців, переданих дільничною виборчою комісією, а також поданих йому безпосередньо, в установленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядку.
       Орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про результати розгляду переданих нею заяв виборців. Також про результати розгляду заяв повідомляються особи, які їх подали.
       3.10. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді такого адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.
       3.11. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

4. Складання уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх передача дільничним виборчим комісіям

       4.1. Для уточнення попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за десять днів до дня голосування подають органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії
від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.
       Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків виборців до дня подання цих відомостей.
Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
       4.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.
       4.3. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнені списки виборців на звичайній виборчій дільниці окремо з виборів народних депутатів України та місцевих виборів за результатами розгляду:
       заяв виборців про уточнення попереднього списку виборців;
       заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування на виборах народних депутатів України, поданих відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", у тому числі членів окружних та дільничних виборчих комісій (члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місцезнаходження відповідної окружної виборчої комісії, а члени дільничних виборчих комісій – до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії), а також на підставі:
       відомостей, поданих органами, закладами, установами, зазначеними в статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців";
рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на спеціальних виборчих дільницях);
       повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
       рішень судів щодо внесення змін до списку виборців, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.
       4.4. Уточнений список виборців для проведення голосування на виборах народних депутатів України виготовляється відповідно до пунктів 2.4, 2.6 – 2.10 цього Порядку.
       Уточнений список виборців для проведення голосування на місцевих виборах виготовляється відповідно до пунктів 2.5 – 2.10 цього Порядку.
       4.5. Уточнені списки виборців в одному примірнику на паперових носіях передаються відповідній дільничній виборчій комісії згідно з пунктом 2.13 цього Порядку не пізніш як за два дні до дня голосування.
       Другі примірники уточнених списків виборців для проведення голосування з виборів народних депутатів України зберігаються в органі ведення Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою 
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 

       4.6. Другі примірники списків виборців (попередні та уточнені), які зберігаються в органі ведення Реєстру, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", а також зазначаються вид виборів народних депутатів України, номер виборчого округу та номери виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.
 
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79)
   
       Орган ведення Реєстру невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів доставляє пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) до відповідних окружних виборчих комісій для подальшої передачі разом з іншою виборчою документацією до місцевих архівних установ.
 
(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 
 
       Передача запечатаних пакетів з другими примірниками списків виборців здійснюється за актом.
       При прийнятті виборчою комісією пакетів з другими примірниками списків виборців перевіряється цілісність їх упаковки.

5. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

       5.1. Зміни до уточненого списку виборців вносяться головою або заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії.
       5.2. Підставою для внесення змін до уточненого списку виборців є:
       рішення суду щодо внесення змін до списку виборців;
       повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.
       5.3. Зміни до уточненого списку виборців, складеного для проведення виборів народних депутатів України, у день голосування можуть бути внесені виключно на підставі рішення суду.
       Зміни до уточненого списку виборців, складеного для проведення місцевих виборів, можуть бути внесені не пізніше 18 години останньої суботи перед днем голосування. У день голосування зміни до такого списку виборців не вносяться.
       5.4. Виборця може бути включено до уточненого списку виборців на підставі рішення суду. При включенні виборця до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців (до продовження списку виборців). При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.
       Уточнений список виборців, складений для проведення виборів народних депутатів України, після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.
        Уточнений список виборців, складений для проведення місцевих виборів, після внесення до нього змін закривається у той самий спосіб у день, що передує дню голосування.
        5.5. Виборця може бути виключено з уточненого списку виборців на підставі рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.
        Виключення зі списку виборців осіб здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця вказуються дата і номер рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.
       5.6. При внесенні змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія цієї дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців, або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, наведено в додатку 4.
       5.7. Орган ведення Реєстру, який отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці та у зв’язку із цим виявив кратне включення виборця до уточнених списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня голосування).
       5.8. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
       Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку виборців та паспорті громадянина України чи тимчасовому посвідченні громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) щодо назви населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються того самого населеного пункту, вулиці чи будинку та пов'язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 29.06.2016 р. № 245)

       5.9. Дільнична виборча комісія перед тим, як запакувати список виборців після підрахунку голосів виборців, здійснює підготовку відомостей про виборців (осіб), включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких були внесені зміни, для передачі відповідному органу ведення Реєстру.
       Такі відомості передаються дільничною виборчою комісією до відповідного органу ведення Реєстру не пізніш як на третій день з дня оприлюднення результатів виборів народних депутатів України.
       Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, наведено в додатку 4.
       5.10. Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків виборців, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

6. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я


       6.1. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, списки виборців для відповідних виборів складаються дільничними виборчими комісіями не пізніш як за сім днів до дня голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування.
Виборці, які повинні покинути стаціонарний заклад охорони здоров’я до дня голосування, до таких відомостей та до списку виборців на цій виборчій дільниці не включаються.
       6.2. У поданні, на підставі якого складається список виборців для голосування на виборах народних депутатів України, вказуються відомості про громадян України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я. Не мають права голосу громадяни України, визнані судом недієздатними.
       6.3. У поданні, на підставі якого складається список виборців для голосування на місцевих виборах, указуються відомості про громадян України, які згідно із статтею 3 Закону України "Про місцеві вибори" мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79) 

       6.4. Відомості, на підставі яких дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць складаються списки виборців, подаються в одному примірнику за підписом керівника стаціонарного закладу охорони здоров’я і засвідчуються відповідною печаткою. Подання вноситься за встановленою Центральною виборчою комісією формою.
        6.5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців для проведення місцевих виборів із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною чотирнадцятою статті 34 Закону України "Про місцеві вибори".

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79)

       6.6. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, наведено в додатку 5.
       6.7. Наступного дня після складання списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у своєму приміщенні.
       6.8. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
       Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 6.
       6.9. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.
       6.10. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців для проведення виборів народних депутатів України, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.
        Дільнична виборча комісія включає виборця до списку виборців для проведення місцевих виборів, якщо він прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, але раніше ніж за два дні до дня виборів, на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником цього закладу, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
       Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, наведено в додатку 5.
       6.11. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня голосування може звернутися до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та строки, передбачені відповідним законом про вибори.
        У такому разі виборець не включається до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я.
       6.12. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також стосовно наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
       6.13. Заява до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про уточнення списку виборців повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та може бути подана виборцем особисто не пізніш як за три дні до дня голосування.
       На місцевих виборах така заява може бути подана виборцем не пізніш як за два дні до дня голосування.
       Заява, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.
       6.14. Заява про уточнення списку виборців невідкладно розглядається дільничною виборчою комісією на її засіданні. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:
       про внесення зміни до списку виборців;
       про відмову в задоволенні заяви.
       Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається виборцю в день його прийняття.
       6.15. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.
       6.16. При включенні виборця до списку виборців або виключенні зі списку дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про таких виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
       Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 6.
       У разі отримання таких відомостей пізніш як за п’ять днів до дня голосування та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня голосування).
      6.17. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.


Секретар Центральної виборчої комісії                       Т. ЛУКАШ