Постанова від 18 березня 2015 року №27


У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  18 березня 2015 року № 27

Про надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців
відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному
Новгород-Сіверською міською радою Чернігівської області

Постановою Верховної Ради України від 11 березня 2014 року № 865-VII місто Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської області віднесено до категорії міст обласного значення.

Рішенням Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області від 22 липня 2014 року утворено відділ ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" поширюються на місто Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Враховуючи викладене та у зв’язку з надходженням до Центральної виборчої комісії 11 лютого 2015 року листа Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області щодо надання новоутвореному відділу ведення Державного реєстру виборців доступу до бази даних Державного реєстру виборців, відповідно до статей 6 – 9, частини першої статті 13, частин другої, третьої, п’ятої – сьомої статті 14, статей 15, 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Новгород-Сіверською міською радою Чернігівської області, доступ до бази даних Державного реєстру виборців в обсязі та порядку, встановлених Законом України "Про Державний реєстр виборців" та постановою Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73 "Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців".

2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців:

вжити заходів щодо забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореного Новгород-Сіверською міською радою Чернігівської області, програмними і технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань;

налагодити функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" з урахуванням цієї постанови;

забезпечити надання відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Новгород-Сіверською міською радою Чернігівської області, доступу до бази даних Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73 "Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців";

переформувати частину бази даних Державного реєстру виборців, забезпечивши віднесення до відання відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореного Новгород-Сіверською міською радою Чернігівської області, відомостей про виборців, які за виборчою адресою відносяться до території, на яку поширюються повноваження зазначеного відділу.

3. Новгород-Сіверській міській раді Чернігівської області забезпечити неухильне дотримання постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою" (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 4 червня 2010 року № 302).

4. Відділу адміністрування Державного реєстру виборців Чернігівської обласної державної адміністрації довести зміст цієї постанови до відома органів, закладів, установ, які повинні подавати передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" відомості відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Новгород-Сіверською міською радою Чернігівської області.
 
5. Цю постанову надіслати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Новгород-Сіверській міській раді Чернігівської області, а також регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
Голова Центральної виборчої комісії                  М. ОХЕНДОВСЬКИЙ