Постанова від 10 серпня 2015 року №159


У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  10 серпня 2015 року № 159

Про Роз’яснення щодо невключення осіб,
засуджених до обмеження волі, до списків виборців
на звичайних виборчих дільницях для підготовки
і проведення голосування з місцевих виборів

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 8 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо невключення осіб, засуджених до обмеження волі, до списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 4 жовтня 2010 року № 386 "Про Роз’яснення щодо можливості включення осіб, засуджених до обмеження волі, до списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Цю постанову надіслати регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.


Голова Центральної виборчої комісії                М. ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 159


РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо невключення осіб, засуджених до обмеження волі,
до списків виборців на звичайних виборчих дільницях
для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів

Частиною сьомою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" встановлено, що керівники установ виконання покарань подають органам ведення Державного реєстру виборців відомості про виборців, які прибули для відбування покарання до цих установ.

При цьому адреса установи виконання покарань згідно з частиною п’ятою статті 8 зазначеного Закону є виборчою адресою виборця, який відбуває покарання, зокрема, у вигляді обмеження волі.

Таким чином, у Державному реєстрі виборців виборча адреса громадян України, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі, визначається адресою відповідної установи виконання покарань, а не за зареєстрованим місцем проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Водночас згідно із Законами України "Про місцеві вибори", "Про Державний реєстр виборців" до списку виборців на звичайній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців.

З огляду на наведені положення вказаних Законів громадяни України, виборчою адресою яких за даними Державного реєстру виборців є адреса установи виконання покарань, до списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів не включаються.


Секретар Центральної виборчої комісії                 Т. ЛУКАШ