Постанова від 25 вересня 2015 року №370

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 вересня 2015 року № 370

Про Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів

із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії
від 18 березня 2016 року № 79,
від 29 червня 2016 року № 245,
від 29 травня 2017 року № 111


 З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори на всій території України, відповідно до статті 3, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пункту 2 частини другої статті 26, статей 30 – 34, частин другої, десятої – тринадцятої статті 87, частини третьої статті 90, частини другої статті 91, частини першої статті 92, частини першої статті 93, частини першої статті 931 Закону України "Про місцеві вибори", пункту 2 частини першої статті 2, пунктів 1, 2 частини першої статті 26, частин другої – восьмої статті 27, статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 29 травня 2017 року № 111)

1. Затвердити Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів (додаток 1).

2. Встановити зразки:

повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 2 );

повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців (додаток 3 );

повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (додаток 4 );

повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (додаток 5 ).

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.


Голова Центральної виборчої комісії                  М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

 

Додаток  1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 вересня 2015 року № 370
(із змінами, внесеними постановами
Центральної виборчої комісії
від 18 березня 2016 року № 79,
від 29 червня 2016 року № 245,
від 29 травня 2017 року № 111)

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки
і проведення голосування з місцевих виборів

І. Загальні положення

1. Складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі – місцеві вибори) здійснюються відповідно до Законів України "Про місцеві вибори", "Про Державний реєстр виборців" та цього Роз’яснення.

У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України, всеукраїнським референдумом списки виборців для підготовки і проведення голосування з місцевих виборів складаються та уточнюються в установленому Центральною виборчою комісією порядку.

2. Списки виборців, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 157.

3. Списки виборців на звичайних виборчих дільницях складаються органами ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру) на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).
Формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців при проведенні чергових місцевих виборів здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру, під час якого автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система "Державний реєстр виборців" (далі – АІТС) функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць.

ІІ. Складання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, їх передача дільничним виборчим комісіям

1. Для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів орган ведення Реєстру складає попередній список виборців (далі – попередній список) для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження.

2. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження, за двадцять чотири дні до дня голосування подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.

Уповноважені посадові особи органів реєстрації також подають відомості про громадян України, яким за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення бази даних Реєстру до кінця місяця, в якому проводяться місцеві вибори, виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79)

 

При проведенні позачергових, повторних, проміжних, додаткових  або перших місцевих виборів відомості, передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", подаються лише органами, закладами, установами, повноваження яких поширюються на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 29 травня 2017 року № 111)

3. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ, посадовими особами відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС.

4. До попереднього списку на звичайній виборчій дільниці включаються громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та відносяться до цієї виборчої дільниці за своєю виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У випадку якщо межі звичайної виборчої дільниці виходять за межі одномандатного, єдиного одномандатного виборчого округу, в якому проводяться окремі місцеві вибори (повторні, проміжні, додаткові вибори депутатів сільської, селищної ради, вибори старости), до попереднього списку на цій виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться за зареєстрованим місцем проживання до цього виборчого округу.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 29 травня 2017 року № 111)

5. У відомостях про виборчу адресу виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання) може не вказуватися назва району, області, Автономна Республіка Крим.

6. До попереднього списку не включаються:

особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли, або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси;

громадяни України, які не мають зареєстрованого місця проживання та яким виборчу адресу визначено органом ведення Реєстру згідно з частиною третьою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців";

особи, які вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах: військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

7. У попередньому списку напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

8. Відомості про виборців у попередньому списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою були розміщені поруч.

9. Попередній список виборців виготовляється в одному примірнику та на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

10. Іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків на відповідних звичайних виборчих дільницях, виготовляються органом ведення Реєстру за формами, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 158.

11. Попередній список на паперовому носії та іменні запрошення передаються органом ведення Реєстру дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування на відповідних місцевих виборах.

12. Передача списків виборців та іменних запрошень здійснюється у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради, де розташований орган ведення Реєстру.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список отримують не менше трьох членів цієї комісії, які є представниками різних суб’єктів подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.

Про передачу дільничній виборчій комісії попереднього списку складається акт за встановленою Центральною виборчою комісією формою у двох примірниках. Акт підписується керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми при передачі членами дільничної виборчої комісії.
Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий – у дільничній виборчій комісії.

Іменні запрошення на місцеві вибори передаються дільничній виборчій комісії за актом (додаток 5 до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 158).

ІІІ. Ознайомлення виборців із попереднім списком на звичайній
виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

1. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

2. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку, він може звернутися до дільничної виборчої комісії чи безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку або до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці з адміністративним позовом про уточнення списку виборців.

3. Заява про уточнення попереднього списку оформлюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається виборцем особисто. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

До заяви про уточнення попереднього списку додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
У разі виявлення невключення особи до попереднього списку на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на відповідних місцевих виборах та належність її зареєстрованого відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" місця проживання до цієї виборчої дільниці.

Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження), громадянство України, належність її місця проживання до відповідної виборчої дільниці, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які недавно набули громадянства України), копії відповідних сторінок якого додаються до заяви.

4. Заява про уточнення попереднього списку може бути подана до дільничної виборчої комісії чи органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.

5. Дільнична виборча комісія розглядає заяву про уточнення попереднього списку на своєму засіданні протягом одного дня.

За результатом розгляду такої заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про її передачу до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також у той самий строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

6. Орган ведення Реєстру розглядає заяви виборців про уточнення попереднього списку, передані дільничною виборчою комісією, а також подані йому безпосередньо, в установленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядку.

Про результати розгляду цих заяв орган ведення Реєстру повідомляє осіб, які їх подали.

7. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді такого адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.

Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

ІV. Складання уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх передача дільничним виборчим комісіям

1. Для уточнення попередніх списків на звичайних виборчих дільницях керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, за десять днів до дня голосування подають органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків до дня подання цих відомостей.

При проведенні позачергових, повторних, проміжних, додаткових або перших місцевих виборів відомості, передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", подаються лише органами, закладами, установами, повноваження яких поширюються на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 29 травня 2017 року № 111)

2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ, посадовими особами відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців (далі – уточнені списки) для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС.

3. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнені списки на звичайних виборчих дільницях за результатами розгляду заяв виборців про уточнення попереднього списку, а також на підставі:

відомостей, поданих згідно зі статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців";

повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців, у тому числі членів дільничних виборчих комісій, до списків виборців на відповідних спеціальних виборчих дільницях;

рішень судів щодо внесення змін до списку виборців, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

4. Уточнений список виготовляється в одному примірнику відповідно до пунктів 4 – 9 розділу ІІ цього Роз’яснення.

5. Уточнений список на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії згідно з пунктом 12 розділу ІІ цього Роз’яснення не пізніш як за два дні до дня голосування.

V. Внесення змін та уточнень до уточненого списку
на звичайній виборчій дільниці

1. Зміни та уточнення до уточненого списку вносяться головою або заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії.

2. Підставою для внесення змін до уточненого списку є:

рішення суду щодо внесення змін до списку виборців;

повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

3. Зміни до уточненого списку можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування. У день голосування зміни до такого списку не вносяться.

4. Виборця може бути включено до уточненого списку виключно на підставі рішення суду.
При включенні виборця до уточненого списку відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців (до продовження списку виборців). При цьому в графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.

5. Особу може бути виключено з уточненого списку на підставі рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

Виключення осіб з уточненого списку здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем особи вказуються дата і номер рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

6. У день, що передує дню голосування, уточнений список після внесення до нього змін та уточнень закривається шляхом закреслення незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою цієї комісії.

7. При внесенні змін до уточненого списку дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку, наведено в додатку 2.

8. Орган ведення Реєстру, що отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці та у зв’язку із цим виявив кратне включення виборця до списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до 18 години останньої суботи перед днем голосування). Зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців наведено в додатку 3.

9. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Дільнична виборча комісія передає відповідному органу ведення Реєстру відомості про виборців, стосовно яких в уточненому списку виправлено неточності та технічні описки. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку, наведено в додатку 2.

10. Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку та паспорті громадянина України чи тимчасовому посвідченні громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) щодо назви населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються того самого населеного пункту, вулиці чи будинку та пов'язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії від 29.06.2016 р. № 245)

11. Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

VІ. Складання та уточнення списків виборців
на спеціальних виборчих дільницях

1. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, списки виборців для відповідних місцевих виборів складаються дільничними виборчими комісіями не пізніш як за десять днів до дня голосування за встановленою Центральною виборчою комісією формою на підставі відомостей, які подаються керівниками стаціонарних закладів охорони здоров’я не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування.

2. У поданні вказуються відомості про громадян України, які згідно із статтею 3 Закону України "Про місцеві вибори" мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день їх проведення перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я.

Подання вноситься за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 157, у вигляді загального списку виборців на паперовому носії та в електронному вигляді і повинно містити стосовно кожного виборця відомості про:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);

дату народження (число, місяць, рік);

адресу місця проживання (зареєстроване місце проживання, відомості про яке занесені до паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України);

за наявності підстав – відмітку в графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися – "НСП".

3. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців для проведення місцевих виборів із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною чотирнадцятою статті 34 Закону України "Про місцеві вибори".

4. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, невідкладно письмово повідомляється про таке включення. Зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 4.

5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку. Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 5.

6. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

7. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за два дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи до нього виборця на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, невідкладно повідомляється письмово про таке включення.

8. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому самому населеному пункті, де він проживає, може звернутися в порядку та строки, встановлені статтею 78 Закону України "Про місцеві вибори", до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування. У такому разі виборець до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці не включається.

9. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також стосовно наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

10. Заява щодо уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці оформлюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.

Така заява розглядається виборчою комісією на її найближчому засіданні, але не пізніше дня, наступного за днем надходження заяви.

За результатами розгляду заяви про уточнення списку виборців дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:

про внесення зміни до списку виборців;

про відмову в задоволенні заяви.

Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається заявнику.

Заява, подана до дільничної виборчої комісії пізніш як за два дні до дня голосування, залишається без розгляду.

11. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

12. При включенні виборця до списку виборців або виключенні особи зі списку дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про цих осіб органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку. Зразок повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 5.

13. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної територіальної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці із зазначенням у графі "Примітки" права члена дільничної виборчої комісії на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною чотирнадцятою статті 34 Закону України "Про місцеві вибори".

VІІ. Виготовлення списків виборців для проведення
повторного голосування

1. Про прийняте рішення щодо проведення у виборчому окрузі повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів інформує відповідний орган ведення Реєстру.

2. До списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці включаються громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та відносяться до цієї виборчої дільниці за своєю виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У випадку якщо межі звичайної виборчої дільниці виходять за межі виборчого округу, в якому проводиться повторне голосування, до списку виборців для повторного голосування на цій виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться за зареєстрованим місцем проживання до цього виборчого округу.
3. Для виготовлення списків виборців на звичайних виборчих дільницях органи, заклади, установи, зазначені в статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", повноваження яких поширюються на територію виборчого округу, в якому  проводиться повторне голосування, за десять днів до дня повторного голосування подають відповідному органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості.

4. Списки виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях виготовляються згідно з пунктами 5 – 9 розділу ІІ цього Роз’яснення.

5. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до списків виборців для повторного голосування на відповідних звичайних виборчих дільницях за формами, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 158.

Іменні запрошення на місцеві вибори передаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради, де розташований орган ведення Реєстру, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування. Передача іменних запрошень здійснюється за актом (додаток 5 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 158).

6. Списки виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях передаються органом ведення Реєстру відповідним дільничним виборчим комісіям на паперовому носії в одному примірнику згідно з пунктом 12 розділу ІІ цього Роз’яснення не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.

7. Зміни до списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставах та в порядку, визначених статтею 33 Закону України "Про місцеві вибори".

8. Список виборців для проведення повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці виготовляється дільничною виборчою комісією на підставі поданих керівником стаціонарного закладу охорони здоров’я відомостей про громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону України "Про місцеві вибори" мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення повторного голосування перебуватимуть у цьому закладі.

Подання з такими відомостями вноситься за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 157.

9. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця, в тому числі члена дільничної виборчої комісії, до списку виборців для повторного голосування з відповідних місцевих виборів із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на цих місцевих виборах згідно з частиною чотирнадцятою статті 34 Закону України "Про місцеві вибори".

10. Список виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці виготовляється не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.

11. Особа, включена до списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці, невідкладно повідомляється письмово про таке включення.

12. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.


Секретар Центральної виборчої комісії                      Т. ЛУКАШ