Постанова від 20 серпня 2014 року №809

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  20 серпня 2014 року № 809

Про Порядок надсилання електронних копій судових рішень до Центральної виборчої комісії

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 22 червня 2018 року № 96)

 З метою забезпечення повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців, відповідно до частини четвертої статті 3, частини шостої статті 13, пунктів 1, 5 частини другої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє :

1. Затвердити Порядок надсилання електронних копій судових рішень до Центральної виборчої комісії (додається).

2. Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2014 року.

3. Цю постанову надіслати Державній судовій адміністрації України, Державному підприємству "Інформаційні судові системи" та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 

Голова Центральної виборчої комісії              М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
 
 
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
від "20" серпня 2014 року № 113
ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова Центральної виборчої комісії
від "20" серпня 2014 року № 809

ПОРЯДОК
надсилання електронних копій судових рішень
до Центральної виборчої комісії

(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 22 червня 2018 року № 96)

1. Цей Порядок визначає процедуру надсилання Центральній виборчій комісії адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень електронних копій судових рішень, що набрали законної сили, з відомостями, які не можуть бути відкриті для загального доступу.

2. До Центральної виборчої комісії надсилаються електронні копії судових рішень, ухвалених місцевими судами за результатами розгляду справ про уточнення списків виборців (стаття 274 Кодексу адміністративного судочинства України), визнання фізичних осіб недієздатними, продовження строку дії судового рішення про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичних осіб, які були визнані недієздатними (статті 39, 42 Цивільного кодексу України, стаття 300 Цивільного процесуального кодексу України), та судових рішень, ухвалених відповідними апеляційними та вищими спеціалізованими судами у цих справах (далі – електронні копії судових рішень).
(із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 22 червня 2018 року № 96)

3. Адміністратор Єдиного державного реєстру судових рішень 
до 5 числа кожного місяця забезпечує формування та надсилання Центральній виборчій комісії електронного файла з електронними копіями судових рішень, інформація про дату набрання законної сили якими надійшла в попередньому місяці.

4. Електронні копії судових рішень надсилаються з Єдиного державного реєстру судових рішень на електронну адресу Центральної виборчої комісії, визначену технічним протоколом, у зашифрованому вигляді.

5. Електронний файл щодо кожного судового рішення, електронна копія якого передається, обов’язково повинен містити:
номер судової справи;
найменування суду;
код суду;
категорію справи;
дату ухвалення судового рішення;
дату набрання судовим рішенням законної сили;
дату закінчення строку дії судового рішення (для рішень про визнання фізичної особи недієздатною та рішень щодо продовження строку дії судового рішення про визнання фізичної особи недієздатною).


(доповнено новим абзацом восьмим 
згідно з постановою Центральної виборчої комісії 
від 22 червня 2018 року № 96,
редакція набирає чинності з 1 січня 2019 року)

текст судового рішення.

6. Відповідальність за автентичність переданих електронних файлів, що містять електронні копії судових рішень, несе адміністратор Єдиного державного реєстру судових рішень.

7. Формат, структура електронного файла, а також регламент його надсилання визначаються технічними протоколами, які затверджуються адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень та Службою розпорядника Державного реєстру виборців.

8. Електронні копії рішень використовуються Центральною виборчою комісією виключно з метою здійснення контролю за повнотою і коректністю відомостей Державного реєстру виборців.