Постанова від 17 лютого 2016 року №55

герб України

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

17 лютого 2016 року № 55

Про Порядок одноразової передачі відомостей
Державного реєстру виборців для створення
реєстру територіальної громади

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг", частин другої, третьої статті 8, частини першої статті 11, частин другої, третьої статті 14, частини четвертої статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади (додаток 1).

2. Встановити форму акта приймання-передачі електронного носія з відомостями Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади (додаток 2).

3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців забезпечити можливість формування відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстрів територіальних громад, обліку запитів органів реєстрації на отримання таких відомостей та переданих їм електронних носіїв із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

4. Встановити, що затверджений цією постановою Порядок та додаток 2 до неї набирають чинності з 4 квітня 2016 року.

5. Цю постанову надіслати Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та сільських, селищних, міських рад, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії          Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 17 лютого 2016 року № 55

 

ПОРЯДОК
одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців
для створення реєстру територіальної громади

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення виконання пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" (далі – Закон) та регулює питання щодо одноразової передачі органом ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) відомостей Реєстру органу реєстрації для створення реєстру територіальної громади.

2. Орган ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію відповідного села, селища, міста, передає відомості Реєстру про громадян України – жителів села, селища, міста, виборчими адресами яких є зареєстроване місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", органу реєстрації.
Орган ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію району в місті, передає органу реєстрації відомості про громадян України, виборчі адреси яких відносяться до території відповідного району в місті.

3. Для отримання згідно з пунктом 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону відомостей Реєстру з метою створення реєстру територіальної громади орган реєстрації звертається до органу ведення Реєстру із запитом, який оформляється на відповідному бланку за підписом посадової особи, яка очолює орган реєстрації, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що скріплюється печаткою.

4. Орган ведення Реєстру передає відомості Реєстру протягом десяти днів з дня надходження запиту органу реєстрації.

5. Для передачі органу реєстрації відомостей Реєстру програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" формується файл з відповідними даними у форматі CSV у заархівованому вигляді на диску СD-R/DVD-R.

Органи ведення Реєстру забезпечуються відповідними оптичними носіями у кількості, необхідній для реалізації вимоги Закону стосовно передачі органам реєстрації відомостей Реєстру для створення реєстрів територіальних громад, органами, якими їх утворено.

6. На СD-R/DVD-R диску записуються такі відомості про громадян України:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;
дата народження;
місце народження;
адреса, за якою зареєстровано місце проживання особи відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", що включає:
країну проживання (Україна);
регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України;
район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
населений пункт (місто, селище, село);
вулицю (проспект, бульвар, площу, провулок, квартал, куток тощо);
номер будинку;
номер корпусу (крило будинку, блок, секцію тощо);
номер квартири (кімнати);
поштовий індекс.

7. До відомостей, що передаються органу реєстрації, не включаються дані про осіб, записи стосовно яких містяться в Реєстрі, однак які померли чи вибули із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до їх виборчих адрес), військовослужбовців строкової служби, осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань, а також осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання та виборчу адресу яких визначено органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця (частина третя статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

8. Передача відомостей Реєстру посадовій особі, яка очолює орган реєстрації, здійснюється у приміщенні, в якому розташований орган ведення Реєстру.

9. Про дату одноразової передачі відомостей Реєстру орган ведення Реєстру повідомляє орган реєстрації факсимільним зв’язком або телефонограмою.

10. Формування відомостей Реєстру для створення реєстрів територіальних громад, облік запитів органів реєстрації на отримання таких відомостей та переданих їм електронних носіїв здійснюються органами ведення Реєстру із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

11. Про одноразову передачу відомостей Реєстру складається акт у двох примірниках, один з яких зберігається в органі ведення Реєстру, а другий передається органу реєстрації (додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2016 року № 55).

12. Орган реєстрації з моменту передачі йому відповідних відомостей Реєстру зобов’язаний забезпечувати їх захист відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

 

Секретар засідання Центральної виборчої комісії                        Т. АСТАХОВА