Постанова від 20 квітня 2016 року № 106

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

20 квітня 2016 року №106

Про надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців відділу ведення
Державного реєстру виборців, утвореному Кременецькою міською радою Тернопільської області
 
Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 397-VIIІ місто Кременець Кременецького району Тернопільської області віднесено до категорії міст обласного значення.
 
Рішенням Кременецької міської ради Тернопільської області від 27 серпня 2015 року утворено відділ ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" поширюються на місто Кременець Тернопільської області.
 
Враховуючи викладене та у зв’язку з надходженням до Центральної виборчої комісії 14 квітня 2016 року листа Кременецької міської ради Тернопільської області щодо надання новоутвореному відділу ведення Державного реєстру виборців доступу до бази даних Державного реєстру виборців, відповідно до статей 6 – 9, частини першої статті 13, частин другої, третьої, п’ятої – сьомої статті 14, статей 15, 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
 
1. Надати відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному  Кременецькою міською радою Тернопільської області, доступ до бази даних Державного реєстру виборців в обсязі та порядку, встановлених Законом України "Про Державний реєстр виборців" та постановою Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73 "Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців".
2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців:
 
вжити заходів щодо забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореного Кременецькою міською радою Тернопільської області, програмними і технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань;
 
налагодити функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" з урахуванням цієї постанови; 
 
забезпечити надання відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Кременецькою міською радою Тернопільської області, доступу до бази даних Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73 "Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців";
переформувати частину бази даних Державного реєстру виборців, забезпечивши віднесення до відання відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореного Кременецькою міською радою Тернопільської області, відомостей про виборців, які за виборчою адресою відносяться до території, на яку поширюються повноваження зазначеного відділу.
 
3. Кременецькій міській раді Тернопільської області забезпечити неухильне дотримання постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою".
 
4. Відділу адміністрування Державного реєстру виборців Тернопільської обласної державної адміністрації довести зміст цієї постанови до відома органів, закладів, установ, які повинні подавати передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" відомості відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Кременецькою міською радою Тернопільської області.
5. Цю постанову надіслати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Кременецькій міській раді Тернопільської області, а також регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
Голова Центральної виборчої комісії            М. ОХЕНДОВСЬКИЙ