Постанова від 20 травня 2016 року № 125

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

 

втратила чинність згідно з постановою Центральної виборчої комісії
 від 02 червня 2020 року №97  з 01 липня 2020 року

 

20 травня 2016 року №125

Про деякі питання забезпечення реалізації громадянами України
права на отримання інформації з Державного реєстру виборців 
 
З метою забезпечення реалізації права на отримання інформації з Державного реєстру виборців громадянами України, виборча адреса яких належить до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, де не функціонують органи ведення Державного реєстру виборців, відповідно до статті 3, частини першої статті 10, частин другої, третьої статті 14, статті 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
 
1. Встановити:
 
у разі особистого звернення громадянина України, виборча адреса якого належить до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, де не функціонують органи ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру), з письмовим запитом щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців (далі – Реєстр) у встановленому частинами першою або другою статті 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон) порядку до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою цей орган надсилає на вказану в запиті адресу персональні дані запитувача з дотриманням вимог частини третьої зазначеної статті;
 
у разі звернення такого громадянина згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 21 Закону з письмовим запитом про надання інформації щодо персональних даних осіб, які внесені до Реєстру за його власною виборчою адресою, до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить зазначена виборча адреса, цей орган надсилає відповідь на запит на вказану в ньому адресу з дотриманням вимог частини сьомої статті 21 Закону;
 
у разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи виборчої адреси суб’єкта звернення даним про нього у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану в запиті адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації пункту 1 цієї постанови.
 
3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
Голова Центральної виборчої комісії          М. ОХЕНДОВСЬКИЙ