Постанова від 5 вересня 2015 року №381

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  5 вересня 2016 року № 381

Про надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Біляївською міською радою об’єднаної територіальної громади (Одеська область)

Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2016 року № 944 – VIIІ місто Біляївка Біляївського району Одеської області віднесено до категорії міст обласного значення.

Згідно з рішенням Біляївської міської ради об’єднаної територіальної громади (Одеська область) від 23 березня 2016 року № 95 – 7/VII утворено відділ ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" поширюються на місто Біляївка Одеської області.

Враховуючи викладене та у зв’язку з надходженням до Центральної виборчої комісії 1 серпня 2016 року листа Біляївської міської ради об’єднаної територіальної громади (Одеська область) щодо надання новоутвореному відділу ведення Державного реєстру виборців доступу до бази даних Державного реєстру виборців, відповідно до статей 6 – 9, частини першої статті 13, частин другої, третьої, п’ятої – сьомої статті 14, статей 15, 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Біляївською міською радою об’єднаної територіальної громади (Одеська область), доступ до бази даних Державного реєстру виборців в обсязі та порядку, встановлених Законом України "Про Державний реєстр виборців" і постановою Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73 "Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців".

2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців:

вжити заходів щодо забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореного Біляївською міською радою об’єднаної територіальної громади (Одеська область), програмними і технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань;

налагодити функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" з урахуванням цієї постанови;

забезпечити надання відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Біляївською міською радою об’єднаної територіальної громади (Одеська область), доступу до бази даних Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73 "Про Порядок доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців";

переформувати частину бази даних Державного реєстру виборців, забезпечивши віднесення до відання відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореного Біляївською міською радою об’єднаної територіальної громади (Одеська область), відомостей про виборців, які за виборчою адресою відносяться до території, на яку поширюються повноваження зазначеного відділу.

3. Біляївській міській раді об’єднаної територіальної громади (Одеська область) забезпечити неухильне дотримання постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою".

4. Відділу адміністрування Державного реєстру виборців Одеської обласної державної адміністрації довести зміст цієї постанови до відома органів, закладів, установ, які повинні подавати передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" відомості відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Біляївською міською радою об’єднаної територіальної громади (Одеська область).

5. Цю постанову надіслати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Біляївській міській раді об’єднаної територіальної громади (Одеська область), а також регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії          Ж. УСЕНКО-ЧОРНА