Постанова КМУ від 27 листопада 2019 р. № 973

герб України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 27 листопада 2019 р. № 973

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                         О. ГОНЧАРУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 р. № 973

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 р. № 1290 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 34, ст. 1443; 2004 р., № 37, ст. 2454):

 

1) у постанові:
назву постанови після слів “структурний підрозділ” доповнити словами “(уповноважену особу)”;
у пункті 1 слово “відділ” замінити словами “структурнй підрозділ (уповноважену особу) з”;

 

2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:
назву Положення після слів “структурний підрозділ” доповнити словами “(уповноважену особу)”;
пункт 1 після слів “Структурний підрозділ” доповнити словами “(уповноважена особа)”, а після слова “утворюється” — словом “(визначається)”.

 

2. Абзац другий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2016 р., № 68, ст. 2294) викласти в такій редакції: 

 

“У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з штатною чисельністю не менш як 3 одиниці, за винятком відділів ведення Державного реєстру виборців у складі апарату районних державних адміністрацій та архівних відділів районних державних адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш як 2 одиниці, та сектори з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці.”.

 

3. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 943 “Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2166; 2009 р., № 70, ст. 2432) в такій редакції: 

 

“1. Установити, що чисельність працівників органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців (далі — орган ведення) визначається з урахуванням кількості виборців (за даними Державного реєстру виборців) у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення: до 50 000 виборців — не менш як 2 штатні одиниці, від 50 000 до 80 000 — 3, від 80 000 до 135 000 — 4, від 135 000 до 180 000 — 6, від 180 000 до 210 000 — 7, понад 210 000 — 8 штатних одиниць.”.

 

4. У Загальному положенні про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 93, ст. 3068):

 

1) абзац перший пункту 2 доповнити новим другим реченням такого змісту: “У структурі апарату місцевої держадміністрації функції юридичної служби може виконувати спеціаліст, на якого покладається виконання відповідних обов’язків.”;

 

2) пункт 12 після слів “юридичну службу” доповнити словами “(крім юридичних служб місцевих держадміністрацій)”.

 

5. Пункт 6 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2826), доповнити реченням такого змісту: “На уповноважений підрозділ місцевої держадміністрації може покладатися виконання інших функціональних обов’язків, які не перешкоджають діяльності із запобігання та виявлення корупції.”.