Постанова від 2 грудня 2019 року №1969

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  2 грудня 2019 року № 1969

Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

Із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 25 червня 2020 року №129

 

Відповідно до частини третьої статті 7, частин другої, третьої статті 14 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси (додаток 1).

2. Встановити примірний зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування (додаток 2).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893 “Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси”, від 22 вересня 2012 року № 1046 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893”, від 9 квітня 2014 року № 240 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893”, від 15 травня 2014 року № 589 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893”, пункт 5 постанови Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68 “Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії”, пункт 3 постанови Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140 “Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії”, постанови Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2018 року № 129 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893”, від 29 травня 2019 року № 910 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893”.

4. Службі розпорядника Державного реєстру виборців забезпечити розробку та впровадження електронного сервісу для реалізації Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.

5. Органам ведення Державного реєстру виборців здійснювати використання кваліфікованих електронних підписів згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги” та з дотриманням Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

6. Пункти 1 – 4 цієї постанови вводяться в дію з 1 квітня 2020 року.

7. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, міських, районних у містах рад міст обласного значення, а також оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії              О. ДІДЕНКО

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 грудня 2019 року № 1969

 

ПОРЯДОК
тимчасової зміни місця голосування виборця 
без зміни його виборчої адреси

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення тимчасової зміни місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України (далі – виборець), однакового застосування органами ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру) законодавства України про вибори під час приймання та розгляду заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру тимчасової (на період проведення виборів Президента України, народних депутатів України) зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси (далі – тимчасова зміна місця голосування), включаючи виборця, стосовно якого в Державному реєстрі виборців (далі – Реєстр) міститься службова відмітка про вибуття з виборчої адреси.

1.3. Положення цього Порядку не поширюються на місцеві вибори.

1.4. Тимчасова зміна місця голосування передбачає:
зміну виборчої дільниці, до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю без зміни його виборчої адреси;
віднесення включеного до Реєстру виборця, стосовно якого в Реєстрі міститься службова відмітка про вибуття з виборчої адреси, до виборчої дільниці.

1.5. Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

1.6. Тимчасова зміна місця голосування не здійснюється щодо спеціальних виборчих дільниць.

1.7. Під час проведення в одномандатному виборчому окрузі проміжних виборів народного депутата України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, у тому числі члену виборчої комісії, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори, та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

ІІ. Приймання заяви виборця 
про тимчасову зміну місця голосування

2.1. Тимчасова зміна місця голосування здійснюється органом ведення Реєстру не раніше дня початку виборчого процесу за зверненням виборця, поданим не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

2.2. Виборець може подати до органу ведення Реєстру заяву про тимчасову зміну місця голосування у паперовій або електронній формі (далі – відповідно заява про тимчасову зміну місця голосування, заява у паперовій формі, заява в електронній формі).

2.3. Заява про тимчасову зміну місця голосування повинна містити:
ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу (прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові, дату, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України);
виборчу адресу виборця;
зазначення виду, назви виборів (повторного голосування) та дати їх (його) проведення;
адресу, де виборець перебуватиме в день виборів (повторного голосування), та/або номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності);

У заяві про тимчасову зміну місця голосування виборця, який постійно не здатний пересуватися самостійно, обов’язково зазначається адреса, за якою він перебуватиме у день виборів (повторного голосування).

У заяві про тимчасову зміну місця голосування на період проведення виборів Президента України вказується необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця на одному етапі виборчого процесу цих виборів (голосування в день виборів Президента України/повторне голосування) або на обох його етапах (голосування в день виборів Президента України, повторне голосування).

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

2.4. Заява в паперовій формі подається виборцем особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 
від 25 червня 2020 року №129)

2.5. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, особисто подавши заяву в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п’ять днів 
(за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає за допомогою технічних засобів зв’язку копію заяви органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України з обов’язковою наступною передачею до нього цієї заяви.

2.6. Під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України члени окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць заяву в паперовій формі подають до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

2.7. Під час подання заяви в паперовій формі до органу ведення Реєстру виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для виборців з числа військовослужбовців документом, який пред’являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Під час подання заяви в паперовій формі до закордонної дипломатичної установи України виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також довіреність, видана виборцем та посвідчена в установленому законодавством порядку.

2.8. Орган ведення Реєстру сприяє виборцю у визначенні виборчої дільниці та під час подання ним заяви надає консультативну допомогу.

2.9. Примірний зразок заяви у паперовій формі (додаток 2) розміщується органом ведення Реєстру в приміщенні, в якому він розташований, у спеціально відведеному місці.

Недотримання примірного зразка заяви в паперовій формі не є підставою для відмови в її прийнятті.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

2.10. Якщо заява в паперовій формі не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається виборцю з відповідними роз’ясненнями.

2.11. Указані в заяві в паперовій формі відомості перевіряються органом ведення Реєстру, закордонною дипломатичною установою України стосовно їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа.

2.12. Заява в електронній формі створюється з використанням  кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. 

Заява в електронній формі, крім даних, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви в електронній формі.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

Виборець може подати до органу ведення Реєстру протягом 24 годин не більше однієї заяви в електронній формі.

2.13. Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" щодо їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

2.14. Заява про тимчасову зміну місця голосування реєструється органом ведення Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

ІІІ. Порядок розгляду заяви виборця 
про тимчасову зміну місця голосування

3.1. Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування розглядається органом ведення Реєстру невідкладно. Така заява, подана до органу ведення Реєстру пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, залишається без розгляду.

Днем подання заяви про тимчасову зміну місця голосування вважається день отримання цієї заяви органом ведення Реєстру.

3.2. Під час розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Реєстру.

У разі включення заявника до Реєстру орган ведення Реєстру встановлює, чи:
має він право голосу на відповідних виборах (перевіряється відсутність у записі Реєстру стосовно заявника службових відміток про визнання його недієздатним та припинення громадянства України);
звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення проміжних виборів народного депутата України, входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу;

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)


виборець за своєю виборчою адресою не відноситься до спеціальної виборчої дільниці;
виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування, не є спеціальною.

3.3. У разі відкликання виборцем заяви, на підставі якої йому було змінено місце голосування, відповідна заява розглядається згідно з вимогами, установленими в розділі V цього Порядку.

ІV. Прийняття органом ведення Реєстру рішення за результатами розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування

4.1. За наявності підстав для тимчасової зміни місця голосування керівник органу ведення Реєстру не пізніш як наступного дня після дня отримання відповідної заяви видає з дотриманням вимог цього Порядку наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця, проєкт якого формується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців". Наказ може створюватися в паперовій або електронній формі.

4.2. У разі видання керівником органу ведення Реєстру наказу про тимчасову зміну місця голосування на період проведення відповідних виборів за результатами розгляду заяви виборця, якому вже було тимчасово змінено місце голосування на цих виборах, попередній наказ про тимчасову зміну місця голосування вважається таким, що втратив чинність, про що програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" повідомляється відповідний орган ведення Реєстру.

4.3. Для реєстрації наказів про тимчасову зміну місця голосування виборця, створених у паперовій формі, ведеться журнал згідно з інструкцією з діловодства у відповідному органі, яким утворено орган ведення Реєстру. Облік таких наказів здійснюється з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".
Для наказів, створених в електронній формі, застосовується їх автоматизована наскрізна електронна реєстрація.

4.4. Якщо виборець звернувся із заявою у паперовій формі до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, однак виявився невключеним до Реєстру, йому одночасно пропонується подати заяву щодо свого включення до Реєстру, а в разі звернення до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою – виборцю невідкладно повертається така заява та повідомляється про необхідність звернення до відповідного органу ведення Реєстру в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".

У разі подання заяви в електронній формі виборцем, який не включений до Реєстру, на адресу його електронної пошти надсилається повідомлення про необхідність подати заяву про включення до Реєстру до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.

4.5. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє в задоволенні заяви про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:
якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах;
якщо звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення проміжних виборів народного депутата України, не входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу;

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)


якщо виборець за своєю виборчою адресою відноситься до спеціальної виборчої дільниці;
якщо виборець просить визначити місцем його голосування спеціальну виборчу дільницю.

4.6. Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви в паперовій формі, невідкладно повідомляється про це письмово із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

У разі подання до органу ведення Реєстру заяви в електронній формі таке повідомлення невідкладно надсилається особі на адресу її електронної пошти.

4.7. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть персональну відповідальність за неправомірну видачу наказу щодо тимчасової зміни місця голосування виборця.

V. Скасування тимчасової зміни місця голосування

5.1. Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування, може відкликати заяву, на підставі якої йому було змінено місце голосування, подавши до органу ведення Реєстру відповідну заяву, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.

Така заява може подаватися в паперовій або електронній формі.

5.2. Заява, вказана у пункті 5.1 цього Порядку, в паперовій формі подається до органу ведення Реєстру виборцем особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

5.3. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може відкликати заяву, на підставі якої йому було змінено місце голосування, звернувшись із заявою в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п’ять днів (за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає за допомогою технічних засобів зв’язку копію такої заяви органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України з обов’язковою наступною її передачею до цього органу ведення Реєстру.

5.4. Під час подання відповідної заяви в паперовій формі виборець пред’являє документ, зазначений у пункті 2.7 цього Порядку. 

(із змінами, внесеними згідно з постановою
Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №129)

У разі подання такої заяви уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також довіреність, видана виборцем та посвідчена в установленому законодавством порядку.

5.5. Заява, зазначена в пункті 5.1 цього Порядку, в електронній формі створюється шляхом заповнення електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії, з накладанням кваліфікованого електронного підпису виборця.

Така заява в електронній формі повинна містити адресу електронної пошти, на яку надсилається відповідне повідомлення.

5.6. Відповідна заява виборця розглядається органом ведення Реєстру невідкладно. Заява, подана до органу ведення Реєстру пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, залишається без розгляду.
На підставі зазначеної заяви виборця керівник органу ведення Реєстру видає наказ про скасування тимчасової зміни місця голосування виборця
(у паперовій або електронній формі), проєкт якого формується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

VІ. Зберігання документів 
щодо тимчасової зміни місця голосування

6.1. Розглянуті заяви про тимчасову зміну місця голосування, скасування тимчасової зміни місця голосування, відповідні накази керівника органу ведення Реєстру групуються у справи та зберігаються відповідно до порядку, передбаченого для документів, що є підставою для внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі.

6.2. Контроль за зберіганням документів щодо тимчасової зміни місця голосування здійснює керівник органу ведення Реєстру.


Секретар Центральної виборчої комісії                                      О. ГАТАУЛЛІНА