Постанова від 02 червня 2020 року №95

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

02 червня 2020 року № 95

 

Про Порядок доступу до відомостей Державного реєстру виборців представника політичної партії
для здійснення нею публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців

 

Відповідно до пункту 1 розділу ХХХХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, статті 24 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє: 

1. Затвердити Порядок доступу до відомостей Державного реєстру виборців представника політичної партії для здійснення нею публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (додаток 1).

2. Встановити форму журналу видачі засобів доступу до відомостей Державного реєстру виборців (додаток 2).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2010 року № 516 “Про Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців”, від 13 січня 2015 року № 3 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2010 року № 516”, пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 19  грудня 2018 року № 245 “Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії”.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.

5. Цю постанову надіслати Верховній Раді України і Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії                    О. ДІДЕНКО

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 червня 2020 року № 95

 

ПOРЯДОК
доступу до відомостей Державного реєстру виборців 
представника політичної партії для здійснення нею 
публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру доступу до відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) представника політичної партії, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичної партії, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі –політична партія), для здійснення нею публічного контролю за веденням Реєстру.

1.2. Доступ до відомостей Реєстру надається представнику політичної партії, уповноваженому відповідним керівним органом політичної партії, у режимі читання під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів, процесу всеукраїнського референдуму.

1.3. Відомості Реєстру, до яких надається доступ представнику політичної партії, включають: ідентифікаційні персональні дані виборця (прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата народження) та персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця.

II. Надання доступу до відомостей Реєстру
представнику політичної партії

2.1. Доступ до відомостей Реєстру надається представнику політичної партії за письмовим зверненням політичної партії, що подається до Центральної виборчої комісії під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів, процесу всеукраїнського референдуму.

У письмовому зверненні політичної партії зазначаються прізвище, ім’я, по батькові представника політичної партії, його дата народження, дані документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є), а також адреса для листування. Звернення підписується керівником політичної партії та скріплюється печаткою цієї партії.

До звернення додається рішення керівного органу політичної партії, яким представника цієї партії уповноважено отримати доступ до відомостей Реєстру для здійснення нею публічного контролю за веденням Реєстру.

Від однієї політичної партії може бути тільки один представник.

За рішенням керівного органу політичної партії може бути відкликано її представника.

Доступ до відомостей Реєстру іншому представнику політичної партії надається відповідно до цього Порядку.

2.2. Доступ до відомостей Реєстру надається представнику політичної партії за умови дотримання політичною партією вимог до письмового звернення, вказаних у пункті 2.1 цього Порядку, та підписання ним попередження про те, що за порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення його цілісності, спотворення або незаконне знищення персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність, установлена законом.

2.3. Служба розпорядника Державного реєстру виборців (далі – Служба розпорядника Реєстру) узгоджує з представником політичної партії період і час надання доступу до відомостей Реєстру, про що на вказану в зверненні політичної партії адресу надсилається письмове повідомлення.

Представник політичної партії отримує доступ до відомостей Реєстру в робочий час протягом узгодженого зі Службою розпорядника Реєстру періоду.

III. Здійснення доступу до відомостей Реєстру
представником політичної партії 

3.1. Доступ до відомостей Реєстру здійснюється представником політичної партії у приміщенні Центральної виборчої комісії, де Службою розпорядника Реєстру забезпечено автоматизоване робоче місце для відповідного доступу.

3.2. Служба розпорядника Реєстру на час доступу до відомостей Реєстру представника політичної партії забезпечує його необхідними засобами доступу (програмно-апаратним засобом ідентифікації та карткою з паролем доступу).

Під час отримання засобів доступу до відомостей Реєстру представник політичної партії пред’являє документ, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України. 

Програмно-апаратний засіб ідентифікації повертається представником політичної партії відповідальному працівнику Служби розпорядника Реєстру для зберігання, про що робиться відповідний запис у Журналі, який ведеться за встановленою формою.

3.3. Представник політичної партії здійснює перевірку повноти та достовірності персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, з додержанням вимог законодавства України.

3.4. Під час доступу до відомостей Реєстру представнику політичної партії заборонено їх копіювати чи передавати з використанням будь-яких технічних засобів або програмного забезпечення, здійснювати фото- та відеозйомку.

Представник політичної партії під час доступу до відомостей Реєстру може робити необхідні виписки.

Контроль за діями представника політичної партії під час здійснення ним доступу до відомостей Реєстру може здійснюватися, зокрема, шляхом відеофіксації.

IV. Припинення доступу до відомостей Реєстру
представника політичної партії

4.1. Доступ до відомостей Реєстру представника політичної партії припиняється у разі:
припинення діяльності відповідної фракції у поточному скликанні Верховної Ради України;
припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання;
відкликання представника політичною партією;
прийняття Центральною виборчою комісією рішення щодо припинення доступу представника політичної партії до відомостей Реєстру в зв’язку з порушенням ним Законів України "Про Державний реєстр виборців", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", цього Порядку під час здійснення публічного контролю за веденням Реєстру.

4.2. Рішення Центральної виборчої комісії щодо припинення доступу представника політичної партії до відомостей Реєстру надсилається цій політичній партії, а також відповідним правоохоронним органам.


Секретар Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА