Постанова від 02 червня 2020 року №97

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

02 червня 2020 року № 97

 

Про Порядок актуалізації бази даних Державного реєстру виборців стосовно записів про виборців,
виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення
Державного реєстру виборців, що тимчасово не здійснює ведення Державного реєстру виборців

 

Відповідно до пункту 1 розділу ХХХХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, статті 16 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок актуалізації бази даних Державного реєстру виборців стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, що тимчасово не здійснює ведення Державного реєстру виборців (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 16 вересня 2014 року № 968 “Про тимчасові заходи із забезпечення внесення до Державного реєстру виборців змін щодо виборчої адреси виборця, яка належить до території Донецької чи Луганської області, за зверненням органу ведення Державного реєстру виборців”, від 6 жовтня 2014 року № 1495 “Про деякі питання забезпечення ведення Державного реєстру виборців стосовно громадян України, виборча адреса яких належить до території Донецької та Луганської областей”, від 20 травня 2015 року № 47 “Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 6 жовтня 2014 року № 1495”, від 8 липня 2015 року № 121 “Про заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України “Про Державний реєстр виборців” у разі змін в адміністративно-територіальному устрої Донецької чи Луганської області”, пункт 6 постанови Центральної виборчої комісії від 9 березня 2016 року № 68 “Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії”, постанови Центральної виборчої комісії від 20 травня 2016 року № 125 “Про деякі питання забезпечення реалізації громадянами України права на отримання інформації з Державного реєстру виборців”, від 24 травня 2016 року № 136 “Про заходи із забезпечення внесення до Державного реєстру виборців змін щодо персональних даних громадян України, чиї виборчі адреси відносяться до окремих територій Донецької та Луганської областей, у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої, перейменуванням адміністративно-територіальних одиниць”.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.

4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії             О. ДІДЕНКО

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 червня 2020 року № 97

 

ПОРЯДОК
актуалізації бази даних Державного реєстру виборців 
стосовно записів про виборців, виборча адреса яких 
відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, 
що тимчасово не здійснює ведення Державного реєстру виборців

 

1. Цей Порядок визначає процедуру актуалізації бази даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру), що тимчасово не здійснює ведення Реєстру.

2. Актуалізація бази даних Реєстру стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, проводиться шляхом періодичного або ініціативного поновлення бази даних Реєстру та передбачає виконання в режимі записування таких дій щодо ведення Реєстру:
внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі;
знищення запису Реєстру.

3. Заява виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, стосовно включення до Реєстру, зміни його персональних даних у Реєстрі може бути подана до будь-якого органу ведення Реєстру, що здійснює ведення Реєстру, в порядку, встановленому
статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон).

Орган ведення Реєстру, до якого надійшла заява виборця щодо включення до Реєстру чи внесення змін до його персональних даних у Реєстрі, здійснює її розгляд відповідно до Закону.

Органам ведення Реєстру, які здійснюють ведення Реєстру, для можливості включення до Реєстру запису про виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, внесення змін до персональних даних такого виборця в Реєстрі на підставах, визначених Законом, надається доступ у режимі записування стосовно відповідних записів Реєстру.

Для зміни виборчої адреси на нову, яка знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, виборець звертається до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою. У разі задоволення заяви виборця щодо зміни виборчої адреси керівник органу ведення Реєстру звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі – Система) до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця.

4. Якщо у відомостях, передбачених статтею 22 Закону, зазначено осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, та які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, або зі змісту таких відомостей випливає, що персональні дані виборця, виборча адреса якого відноситься до вказаної території, зазнали зміни, керівник органу ведення Реєстру видає наказ щодо внесення запису до Реєстру чи змін до персональних даних такого виборця.

Якщо такі відомості засвідчують зміну виборчої адреси виборця, яка відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, керівник органу ведення Реєстру звертається засобами Системи до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця стосовно необхідності внесення змін щодо його виборчої адреси.

5. Програмними засобами Системи забезпечується:
внесення змін до виборчої адреси виборця на підставі звернення до органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, переданого засобами Системи органом ведення Реєстру, до якого в установленому статтями 20, 22 Закону порядку подано документи, що підтверджують відповідні зміни;
знищення запису Реєстру у зв’язку із закінченням установленого статтею 17 Закону строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, та виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру;
у разі прийняття рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, перейменування адміністративно-територіальної одиниці внесення змін до місця народження або виборчих адрес виборців, яких стосуються такі зміни та чиї виборчі адреси відносяться до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру.

Звернення органів ведення Реєстру, передані засобами Системи, опрацьовуються до закінчення місяця, в якому вони були передані.

Звернення, передані засобами Системи під час виборчого процесу чи процесу референдуму у зв’язку з отриманням відомостей для складання попередніх та уточнених списків виборців, опрацьовуються з урахуванням строків, установлених для складання списків виборців.

Запис Реєстру про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, знищується не пізніш як у триденний термін з дня закінчення п’ятирічного строку його збереження.

6. У разі змін в адміністративно-територіальному устрої віднесення записів про виборців, виборчі адреси яких належали до території, на яку поширювалися повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, та у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої увійшли до території, на яку поширюються повноваження іншого органу ведення Реєстру, до відання останнього забезпечується Службою розпорядника Державного реєстру виборців.

7. У разі виявлення з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, кількох записів, що стосуються одного виборця (кратного включення виборця до Реєстру), один з яких є записом про виборця, який за виборчою адресою відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, що тимчасово не здійснює ведення Реєстру, програмними засобами Системи автоматично формується відповідний висновок.


Секретар Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА