Постанова від 02 червня 2020 року №98

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

02 червня 2020 року № 98

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

 

У зв’язку із внесенням змін до Закону України “Про Державний реєстр виборців” згідно з підпунктом 3 пункту 3 розділу XXXXII “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6 “Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців” (із змінами) такі зміни:

1) у постанові:

у пункті 3:

абзац перший доповнити словами “на паперових та електронних носіях або в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Якщо відомості про виборців (осіб) подаються розпоряднику Державного реєстру виборців в електронному вигляді з державної інформаційної системи, що містить відповідну інформацію, органам ведення Державного реєстру виборців такі відомості не подаються”;

пункт 4 після цифр “3.6” доповнити цифрами “3.7, 3.8”;

пункт 7 доповнити цифрами “6.3”;

2) у додатку 2 до постанови слова “набули громадянства” замінити словами “набули громадянство”;

3) доповнити постанову додатками 71, 72, 121, що додаються;

4) у додатку 16 до постанови слова “які протягом (зазначається місяць та рік) року зареєстровані” замінити словами “місце проживання яких протягом (зазначається місяць та рік) року зареєстровано”;

5) у додатку 17 до постанови слова “які протягом (зазначається місяць та рік) року зняті” замінити словами “місце проживання яких протягом (зазначається місяць та рік)
року знято”;

6) додаток 20 до постанови викласти в новій редакції, що додається;

7) додаток 28 до постанови після слова “здоров’я” доповнити словами “або відповідного закладу охорони здоров’я”;

8) додаток 29 викласти в новій редакції, що додається;

9) в Інструкції про заповнення форм подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, затвердженій зазначеною постановою:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі подання відповідних відомостей в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги”, подання на паперовому носії не подаються”;

пункт 1.4 після слова “відомостям” доповнити словами “(якщо подання подається на паперовому та електронному носіях)”;

пункт 2.3 після цифр “3.1” доповнити цифрами “3.7”;

в абзаці другому підпункту 3.4.1 пункту 3.4 та абзаці першому підпункту 3.6.1 пункту 3.6 слова “Класифікацією країн світу, затвердженою” замінити словами “Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим”;

абзац перший пункту 4.1 після цифр “3.5” доповнити цифрами “3.7, 3.8”, а після цифр “9.1” – цифрами “9.3”;

пункт 4.10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.11 – 4.16 вважати відповідно пунктами 4.10 – 4.15;

в абзаці першому пункту 4.14 слово “Форма” замінити словом та цифрами “Форми 9.3”.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній міграційній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських рад.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   О. ДІДЕНКО