Постанова від 11 червня 2020 року №103

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

11 червня 2020 року № 103

 

Про Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання

Із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року №145

 

Відповідно до пункту 1 розділу ХХХХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Виборчого кодексу України, з метою забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян України, однакового застосування положень статей 8, 19, 20 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, керуючись статтями 11 – 13, 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, статтею 14  Закону України “Про Державний реєстр виборців”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії              О. ДІДЕНКО

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 11 червня 2020 року № 103

Із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року №145

 

ПОРЯДОК
визначення виборчої адреси виборця, 
який не має зареєстрованого місця проживання

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, згідно з частиною четвертою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон).

1.2. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається:
за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб;
органом ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) за мотивованим зверненням виборця.

Для визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, виборець реєструється за адресою такого центру або соціальної служби відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Орган ведення Реєстру може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Для визначення виборчої адреси: 
особа, яка не має зареєстрованого місця проживання та набула права голосу або має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру із заявою щодо свого включення до Реєстру в порядку, встановленому статтею 19 Закону та розділами II, III цього Порядку;
виборець, який не має зареєстрованого місця проживання та запис стосовно якого міститься у Реєстрі, але за даними Реєстру він вибув зі своєї виборчої адреси або виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру, для визначення його нової виборчої адреси може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру із заявою щодо зміни виборчої адреси в порядку, встановленому статтею 20 Закону та розділами II, IV цього Порядку.

Така заява подається особою до органу ведення Реєстру за місцем її фактичного проживання на території України.

У заяві вказується адреса житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його виборчою адресою.

(у редакції постанови
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року №145)

1.3. Заява щодо включення до Реєстру або зміни виборчої адреси може бути подана виборцем до органу ведення Реєстру в паперовій або електронній формі.

Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет. Така заява повинна містити адресу електронної пошти, на яку виборцю може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.

1.4. У разі якщо заява виборця подана до органу ведення Реєстру раніше, ніж виникли підстави для зміни поточної виборчої адреси виборця відповідно до відомостей, передбачених статтею 22 Закону, виборча адреса такого виборця визначається у порядку, встановленому статтею 22 Закону.

II. Приймання органом ведення Реєстру заяви виборця

2.1. Заява виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, щодо включення до Реєстру або зміни виборчої адреси, з якої виборець за даними Реєстру вибув, подається за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої відноситься місце фактичного проживання виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборцю визначається виборча адреса. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

2.2. Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання та виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру, може звернутися до органу ведення Реєстру щодо визначення нової виборчої адреси відповідно до частини четвертої статті 8 Закону не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру відповідного запису або останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця, який не має зареєстрованого місця проживання та виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру, розпочався виборчий процес з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів або процес всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму. У разі якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (референдуму) повністю або частково збігаються, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення виборчого процесу виборів або процесу референдуму, голосування на яких відбувається останнім.

2.3. Виборець, який подає до органу ведення Реєстру заяву в паперовій формі та хоче отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі, у заяві зазначає адресу електронної пошти, на яку надсилається таке повідомлення.

2.4. Під час подання заяви в паперовій формі до органу ведення Реєстру виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

Зразки заповнених форм заяв розміщуються органом ведення Реєстру в приміщенні, в якому він розташований, у спеціально відведеному місці, вільно доступному для відвідувачів, з урахуванням необхідності забезпечення можливості ознайомлення з ними осіб з інвалідністю, осіб з тимчасовим порушенням здоров’я, громадян похилого віку (зокрема, враховується висота розміщення, освітлення, розмір шрифту).

Органи ведення Реєстру сприяють виборцям, які самостійно не можуть ознайомитись із цими зразками, у доступі до них у максимально зручний для таких виборців спосіб.

Орган ведення Реєстру під час подання виборцем заяви надає йому консультативну допомогу.

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Указані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру стосовно їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа.

2.5. Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення.

2.6. Заява виборця обліковується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

ІІІ. Розгляд органом ведення Реєстру заяви виборця щодо включення до Реєстру 

3.1. До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорта громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки) або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві щодо включення до Реєстру, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.

3.2. Заява виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, розглядається органом ведення Реєстру не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання.

Якщо заява не містить даних, які повинні в ній зазначатися, чи містить помилки та неточності, які потребують виправлення або уточнення виборцем, орган ведення Реєстру невідкладно інформує виборця про наявність у заяві недоліків, що перешкоджають її розгляду, та можливість їх усунення у визначений строк. Усунення виборцем таких недоліків у межах визначеного строку не є поданням нової заяви.

3.3. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру.

(у редакції постанови
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року №145)

3.4. У разі потреби орган ведення Реєстру перевіряє відомості, вказані в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону. 

3.5. У разі якщо особа, яка звернулась із заявою, виявилася не включеною до Реєстру та подані в установленому порядку до органу ведення Реєстру документи підтверджують, що вона має право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

3.6. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 96. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. 

Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому вручається або надсилається таке повідомлення на адресу, вказану в заяві як виборча адреса виборця, або на зазначену ним адресу електронної пошти.

3.7. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи щодо включення до Реєстру, якщо: 
встановлено, що така особа не має права голосу; 
перевіркою, передбаченою пунктом 3.4 цього Порядку, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою;
заяву подано до органу ведення Реєстру з порушенням строків, установлених пунктом 2.1 цього Порядку.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

3.8. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві як її виборча адреса, чи на зазначену особою адресу електронної пошти.

ІV. Розгляд органом ведення Реєстру заяви виборця щодо зміни виборчої адреси 

4.1. Заява виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, щодо зміни виборчої адреси розглядається органом ведення Реєстру з дотриманням вимог пункту 3.2 цього Порядку.

4.2. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений виборець до Реєстру.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

4.3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку вказаних у заяві відомостей щодо зміни виборчої адреси шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону.

4.4. Якщо в Реєстрі міститься запис стосовно виборця, але за даними Реєстру він вибув зі своєї виборчої адреси або його виборчу адресу визначено органом ведення Реєстру відповідно до частини четвертої статті 8 Закону, а також за відсутності в Реєстрі вказаних у заяві змін щодо виборчої адреси, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця здійснюється в межах території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру).

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

У разі якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру, керівник органу ведення Реєстру звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення зміни щодо виборчої адреси виборця.

4.5. У разі внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на його виборчу адресу відповідне повідомлення. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою вказаного органу.

Повідомлення про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця в електронній формі надсилається на зазначену ним адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

4.6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє в задоволенні заяви виборця, якщо:
встановлено, що особа, яка звернулась із заявою, не включена до Реєстру;
перевіркою, передбаченою пунктом 4.3 цього Порядку, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни;
заяву подано до органу ведення Реєстру з порушенням строків, установлених пунктами 2.1, 2.2 цього Порядку.

(із змінами, внесеними постановою
Центральної виборчої комісії
від 24 липня 2020 року № 145)

4.7. Особі, яка звернулась із заявою, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається виборцю або надсилається на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

Повідомлення в електронній формі про відмову в задоволенні заяви надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру.

4.8. У разі прийняття керівником органу ведення Реєстру рішення про відмову у внесенні до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця з підстави його невключення до Реєстру в повідомленні про таке рішення зазначається про можливість звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру в порядку, встановленому статтею 19 Закону.

4.9. У разі прийняття керівником органу ведення Реєстру рішення про відмову у внесенні до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця у зв’язку з порушенням ним строків, установлених пунктом 2.1 цього Порядку для подання до органу ведення Реєстру заяви, повідомлення про таке рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається виборцю з одночасним інформуванням про можливість подання заяви після завершення виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму.

У цьому випадку або в разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати заяву після завершення виборчого процесу виборів (процесу референдуму), голосування на яких відбувається останнім.

У разі прийняття керівником органу ведення Реєстру рішення про відмову у внесенні до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця у зв’язку з порушенням ним строків, визначених пунктом 2.2 цього Порядку для подання до органу ведення Реєстру заяви, повідомлення про таке рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається виборцю з одночасним інформуванням про можливість подання нової заяви в установлені строки.


Секретар Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА