Постанова від 25 червня 2020 року №121

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 червня 2020 року № 121

 

Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених 
статтями 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", 
із використанням мережі "Інтернет" 

 

Відповідно до пункту 1 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, статей 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", із використанням мережі "Інтернет" (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії              О. ДІДЕНКО

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 червня 2020 року № 121

 

ПОРЯДОК
надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21
Закону України "Про Державний реєстр виборців", 
із використанням мережі "Інтернет" 

1. Цей Порядок визначає процедуру надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 – 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі – звернення), із використанням мережі "Інтернет".

2. Виборцем можуть бути надіслані з використанням мережі "Інтернет" такі звернення:
заява особи щодо свого включення до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр);
заява виборця щодо зміни його персональних даних у Реєстрі;
заява виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;
запит виборця щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною першою статті 6, частиною першою статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців";
запит виборця щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами 
третьою – п’ятою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

3. Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем із використанням мережі "Інтернет" за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис). 

4. Звернення в електронній формі створюються шляхом заповнення виборцем форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

5. Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються у зверненні, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

6. Копія (копії) документа (документів) додається (додаються) до заяви в електронній формі у вигляді файлу (файлів) у форматі JPEG (*.jpg) або 
PDF (*.pdf), загальний розмір якого (яких) не повинен перевищувати 
5 мегабайтів.

7. Звернення виборців обліковуються програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

8. Про подання звернення в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення.


Секретар Центральної виборчої комісії            О. ГАТАУЛЛІНА