Постанова від 25 червня 2020 року №125

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 червня 2020 року № 125

 

Про особливості порядку складання та уточнення списків виборців у разі
одночасного проведення загальнодержавних виборів з місцевими виборами

 

Відповідно до статті 39, пунктів 2, 6 розділу ХХХXII "Прикінцеві 
та перехідні положення" Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 – 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Складання та уточнення списків виборців у разі одночасного проведення загальнодержавних виборів з місцевими виборами здійснюється в порядку, встановленому Виборчим кодексом України, з такими особливостями:

формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру) списків виборців та іменних запрошень здійснюється централізовано Службою розпорядника Державного реєстру виборців засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців";
органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командир військової частини (формування), сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження, подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки та проведення голосування на загальнодержавних виборах;
орган ведення Реєстру складає окремо попередній та уточнений списки виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування на загальнодержавних та місцевих виборах;
виборцю виготовляється одне іменне запрошення на загальнодержавні та місцеві вибори за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;
відомості, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, для проведення голосування на загальнодержавних та місцевих виборах подаються керівником відповідного закладу у строк, установлений Виборчим кодексом України для подання таких відомостей під час проведення загальнодержавних виборів;
дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної у стаціонарному закладі охорони здоров’я, складає окремо списки виборців на спеціальній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування на загальнодержавних та місцевих виборах.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 193 "Про складання та уточнення списків виборців у разі одночасного проведення виборів Президента України з місцевими виборами";
пункт 3 постанови Центральної виборчої комісії від 1 березня 
2019 року № 426 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії". 

3. Визнати такими, що втратили чинність у частині організації підготовки та проведення чергових, позачергових виборів народних депутатів України, чергових, позачергових, перших місцевих виборів:

постанову Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2014 року № 1561 "Про складання та уточнення списків виборців при одночасному проведенні виборів народних депутатів України та місцевих виборів";
пункт 4 постанови Центральної виборчої комісії від 18 березня 2016 року № 79 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії";
пункт 3 постанови Центральної виборчої комісії від 29 червня 2016 року № 245 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії";
пункт 1 постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2017 року № 111 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії".

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.


Голова Центральної виборчої комісії          О. ДІДЕНКО