Постанова від 25 серпня 2020 року №201

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

25 серпня 2020 року № 201

 

Про Порядок подання виборцем заяви про уточнення попереднього списку виборців 
на звичайній виборчій дільниці з використанням мережі “Інтернет”

 

Відповідно до статті 42 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок подання виборцем заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці з використанням мережі “Інтернет”.

2. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії            О. ДІДЕНКО

 

 

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 серпня 2020 року № 201


ПОРЯДОК
подання виборцем заяви про уточнення 
попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці з використанням мережі "Інтернет"

1. Цей Порядок визначає процедуру подання виборцем заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (далі – заява) з використанням мережі "Інтернет".

2. Попередній список виборців складається органом ведення Державного реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, на основі відомостей Державного реєстру виборців.

3. Орган ведення Державного реєстру виборців у встановлений Виборчим кодексом України строк передає попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці відповідній дільничній виборчій комісії, яка наступного дня після отримання списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

4. У разі виявлення неправильностей у попередньому списку виборців на звичайній виборчій дільниці виборець може звернутися із заявою в електронній формі до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

5. Заява в електронній формі подається виборцем до органу ведення Державного реєстру виборців за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі "Інтернет" через відповідні електронні сервіси, розміщені на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії, за допомогою яких виборцем надсилаються заяви, передбачені статтями 19 – 201 Закону України "Про Державний реєстр виборців". 

6. Під час заповнення виборцем відповідної електронної форми відомості, що вказуються у заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

7. До заяви, яка подається до органу ведення Реєстру з використанням мережі "Інтернет", додаються копії документів, які підтверджують зазначені в ній відомості, у вигляді файлів у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), загальний розмір яких не повинен перевищувати 5 мегабайтів.

8. Заява обліковується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

9. Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення. 
Про результати розгляду заяви повідомляється особа, яка її подала, а також особа, якої вона стосується (якщо заява виборця стосується іншої особи).


Секретар Центральної виборчої комісії  О. ГАТАУЛЛІНА