Постанова КМУ від 19 серпня 2020 р. № 756

герб України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2020 р. № 756

Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців 
списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

 

Відповідно до частини першої статті 210 Виборчого кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 674 “Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2405);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 620 “Про внесення змін до Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2111).


Прем’єр-міністр України          Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2020 р. № 756

 

ПОРЯДОК 
фінансування виготовлення органами ведення 
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки і проведення голосування 
на місцевих виборах

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування, розподілу та використання цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також коштів відповідних місцевих бюджетів для придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців (далі — органи ведення Реєстру) списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.

На чергових виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі — депутати), сільських, селищних, міських голів, позачергових і перших виборах депутатів, сільських, селищних, міських голів, додаткових виборах депутатів сільських, селищних рад для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів, отримані як цільова субвенція з державного бюджету (далі — бюджетні кошти).

На повторних, проміжних місцевих виборах для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів.

2. У разі проведення чергових місцевих виборів, позачергових і перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад:

Центральна виборча комісія визначає обсяг бюджетних коштів та здійснює їх розподіл за погодженням з Мінфіном;
Казначейство перераховує бюджетні кошти згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010  р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють бюджетні кошти між міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районними бюджетами, а виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад із районним поділом (у разі наявності районної в місті ради, якою утворено орган ведення Реєстру) — між бюджетами районів у містах;
Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють бюджетні кошти між районними в містах держадміністраціями.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються відповідно до статті 672 Бюджетного кодексу України.

3. У разі призначення повторних, проміжних місцевих виборів обсяг коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень розраховується таким органом і подається відповідній територіальній виборчій комісії для включення місцевою радою до проекту рішення про місцевий бюджет.

Передача коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень з відповідного місцевого бюджету здійснюється згідно з частиною другою статті 101 Бюджетного кодексу України.

4. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з виготовлення списків виборців та іменних запрошень є:
у районі, районі у мм. Києві та Севастополі — районна, районна в місті держадміністрація;
у місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення без районного поділу — виконавчий орган міської ради (міська рада);
у районі в місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення з районним поділом — відповідний виконавчий орган міської ради (міська рада) або виконавчий орган районної в місті ради (районна в місті рада).

5. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, виділених для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.