Постанова від 20 грудня 2007 року № 572

герб України
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

20 грудня 2007 року № 572

Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців
та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою

Із змінами, внесеними
 постановою Центральної виборчої комісії
 від 4 червня 2010 року № 302

З метою забезпечення належних умов роботи відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців, відповідно до пунктів 2, 7 частини другої, частин третьої, восьмої - одинадцятої статті 14, пункту 2 статті 35 та пункту 5 Розділу VII Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтею 12, пунктом 8 статті 17, пунктом 2 частини другої статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити:

- вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців (додаток 1);
- норми забезпечення відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою (додаток 2).

2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

3. Виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям цю постанову довести до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та забезпечити контроль за її виконанням.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії А. МАГЕРА

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2007 р. № 572

Вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців 

1. Для забезпечення роботи відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців (далі - відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру) та організації робочих місць працівників цих відділів органи, що утворили відділи, надають робочі приміщення, загальна площа яких установлюється з розрахунку не менше 6 кв. м на одного фахівця, а також додаткові площі для шаф паперового архіву та комутаційної шафи.

2. Приміщення, якими забезпечуються відділи ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру, повинні бути:

- розташовані в одній будівлі;

- оснащені електричної мережею, з урахуванням нормативів для комп'ютерного обладнання, яке буде встановлене у приміщенні для забезпечення функціонування Реєстру (3 розетки на одне робоче місце та додатково 3 розетки для телекомунікаційного обладнання). При цьому мережа повинна забезпечувати стабільну роботу при максимальному навантаженні;

- обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації;

- облаштовані охоронною системою сигналізації. У разі розміщення приміщень на першому поверсі на вікнах повинні бути встановлені металеві решітки або захисні ролети.

Охоронна і пожежна системи сигналізації повинні відповідати вимогам нормативних актів з питань впровадження та експлуатації технічних засобів охорони і пожежної безпеки, постійно знаходитись у робочому стані.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

3. Робочі приміщення відділу ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру є приміщеннями з обмеженим доступом. Перебування в приміщенні відділіу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру сторонніх осіб без супроводу відповідальних працівників відділу забороняється. Перелік осіб, які мають право доступу до цих приміщень, визначається керівником відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру та затверджується керівником органу, що утворив цей відділ.

Приміщення відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру повинні бути обладнані дверима з кодовим механічним замком або механічним замком, що унеможливлює відкриття дверей зовні.

(пункт 3 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

4. Робочі місця працівників відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру розташовуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників (у тому числі крізь вікна, скляні огорожі тощо).

 Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т. АСТАХОВА

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2007 р. № 572

Норми забезпечення відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою

1. Відділи ведення Державного реєстру виборців та регіональні відділи адміністрування Держамного реєстру виборців (далі - відділи ведення Реєстру та регіональні відділи адміністрування Реєстру) забезпечуються:

письмові столи - відповідно до кількості працівників;
стільці - відповідно до кількості працівників;
телефонні апарати - не менше 1;
факсимільний апарат - 1;
комп’ютери - відповідно до кількості працівників;
друкуючі пристрої - не менше 1;
канцелярського приладдя - відповідно до кількості працівників;
печатка (для відділів ведення Реєстру) - 1;
сейф або металева шафа для зберігання документів - 1;
медична аптечка - 1;
засоби протипожежної безпеки.

(пункт 1 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

2. Для забезпечення телекомунікаційного зв'язку приміщення відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру обладнуються не менш як трьома телефонними лініями (1 лінія - для організації зв'язку з центральною базою даних Реєстру за технологією ADSL, 1 - для факсимільного зв'язку, не менше 1 - для голосового зв'язку).

Для організації локальної обчислювальної мережі у приміщеннях відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру повинна бути побудована структурована кабельна система.

(абзаци прерший та другий пункту 2 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

Усе пасивне обладнання повинно відповідати вимогам категорії 5е. У разі використання екранованого обладнання необхідно забезпечити дотримання вимог щодо організації заземлення.

Структурована кабельна система повинна складатися з таких функціональних елементів:

а) підсистеми робочого місця, що містить:

- розетку для підключення обладнання;
- з'єднувальні кабелі для підключення обладнання до розетки;

б) кабельної системи, що включає:

- кабель, який з'єднує розетку з телекомунікаційним обладнанням;

в) комутаційної шафи, що вміщує:

- кросове обладнання;
- модемне обладнання;
- технічні засоби захисту інформації;
- кросові шнури для підключення до активного мережевого обладнання.

На кожному робочому місці повинно бути встановлено однопортову інформаційну розетку 1 х RJ-45 для підключення комп'ютерів до локальної обчислювальної мережі.

Структурована кабельна система повинна забезпечувати стабільність своїх параметрів у разі дії дестабілізуючих факторів (механічна вібрація, електромагнітне випромінювання, коливання температури та вологості тощо).

(абзац шістнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

 Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т. АСТАХОВА