Опитування

Як Ви оцінюєте впровадження сервісу "Особистий кабінет виборця"?
Потрібний, доступний і зручний сервіс, вже скористався
  55,27%  (6942)

Потрібний сервіс, обов’язково скористаюся
  28,08%  (3527)

Сервіс не приносить користі
  11,82%  (1485)

Мене це не цікавить
  4,82%  (606)

Проголосувало: 12560

 Архів опитувань

Опитування

Як вплинуло впровадження Державного реєстру виборців на якість списків виборців?
Списки виборців покращились
  47,61%  (2615)

Нічого не змінилось
  26,93%  (1479)

Списки виборців погіршились
  16,93%  (930)

Мене це не цікавить
  8,52%  (468)

Проголосувало: 5492

 Архів опитувань
Постанова від 26 березня 2014 року №74
 

images/gerb.gif
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

  26 березня 2014 року №74

Про Порядок передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України

Відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про Державний реєстр виборців", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", з метою забезпечення захисту персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, враховуючи Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 5 частини другої статті 16, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України (додаток 1).

2. Встановити форми:

журналу реєстрації оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичних носіїв з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носіїв ключової інформації, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування (додаток 2 );

акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації, конверта з персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування (додаток 3 );

акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації (додаток 4 );

договору про передачу в безоплатне тимчасове користування носія ключової інформації (додаток 5 ).
3. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.


Голова Центральної виборчої комісії             М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 березня 2014 року № 74


ПОРЯДОК
передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців
депутатським фракціям у Верховній Раді України
та кандидатам на пост Президента України
при підготовці проведення виборів Президента України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про Державний реєстр виборців", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" з метою забезпечення захисту персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), та встановлює процедуру виготовлення та передачі електронної копії бази даних Реєстру депутатським фракціям, про створення яких було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання (далі – фракції), кандидатам на пост Президента України (далі – кандидати), а також її повернення Центральній виборчій комісії.

1.2. Для передачі фракціям, кандидатам виготовляється електронна копія бази даних Реєстру, яка включає ідентифікаційні персональні дані виборців та персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборців, передбачені частиною першою статті 6 та пунктами 1, 4 частини першої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

1.3. Фракції, кандидати можуть використовувати передану їм електронну копію бази даних Реєстру лише для здійснення публічного контролю за складанням списків виборців з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації та персональних даних.

2. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру

2.1. Електронна копія бази даних Реєстру виготовляється за зверненням фракції, кандидата до Центральної виборчої комісії.
У зверненні фракції до Центральної виборчої комісії вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника фракції, реквізити документа, що посвідчує його особу та підтверджує належність до громадянства України (номер, серія, ким і коли виданий), місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Таке звернення підписується головою фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної Ради України.
У зверненні кандидата вказуються його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Звернення подається кандидатом до Центральної виборчої комісії за його підписом, засвідченим у встановленому законом порядку, або особисто.

2.2. Електронна копія бази даних Реєстру виготовляється Службою розпорядника Реєстру після надходження до Центральної виборчої комісії звернення, зазначеного в пункті 2.1 цього Порядку, з використанням програмно-технічних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру на оптичному носії та засвідчується електронним цифровим підписом уповноваженої на це посадової особи Служби розпорядника Реєстру.

2.3. Електронна копія бази даних Реєстру передається разом з:

1) програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру;

2) інструктивними матеріалами щодо перегляду електронної копії бази даних Реєстру, затвердженими Головою Центральної виборчої комісії;

3) носієм ключової інформації;

4) запечатаним конвертом із персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування.

2.4. Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру, оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та відповідними інструктивними матеріалами, носій ключової інформації, запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування, що передаються фракціям та кандидатам, реєструються Службою розпорядника Реєстру з нанесенням на них реєстраційних номерів, про що робиться відповідний запис у журналі, який ведеться за встановленою формою.

3. Передача фракціям та кандидатам
електронної копії бази даних Реєстру

3.1. Передача електронної копії бази даних Реєстру уповноваженим представникам фракцій здійснюється у приміщенні Центральної виборчої комісії не пізніш як через двадцять днів з дня початку виборчого процесу, а кандидатам – невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією та виготовлення Службою розпорядника Реєстру електронної копії бази даних Реєстру за зверненням кандидата, передбаченим пунктом 2.1 цього Порядку.

3.2. Про дату передачі Центральною виборчою комісією електронної копії бази даних Реєстру представники фракцій та кандидати повідомляються письмово.

3.3. При отриманні електронної копії бази даних Реєстру, носія ключової інформації, конверта із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування представник фракції надає документ, яким його уповноважено отримати електронну копію бази даних Реєстру, та пред’являє документ, що посвідчує його особу та підтверджує належність до громадянства України, а кандидат – посвідчення кандидата.

Передача носія ключової інформації здійснюється за договором встановленої форми відповідно до Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141.

3.4. Про передачу електронної копії бази даних Реєстру складається акт за встановленою формою у двох примірниках, один з яких надається уповноваженому представнику фракції, кандидату, а другий – зберігається в Центральній виборчій комісії.

3.5. Про передачу фракції, кандидату електронної копії бази даних Реєстру Центральна виборча комісія повідомляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.

3.6. Електронна копія бази даних Реєстру не може передаватися будь-яким особам з іншою метою, ніж здійснення фракцією чи кандидатом публічного контролю за складанням списків виборців.

4. Повернення електронної копії бази даних Реєстру
Центральній виборчій комісії

4.1. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата не пізніш як на третій день з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата отримана ним електронна копія бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчена електронним цифровим підписом, разом із носієм ключової інформації, оптичним носієм з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами повертається Центральній виборчій комісії.

4.2. Фракції, кандидати не пізніш як на третій день після завершення виборчого процесу зобов’язані повернути Центральній виборчій комісії отриману електронну копію бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчену електронним цифровим підписом, а також носій ключової інформації, оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами.

4.3. Про повернення електронної копії бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідченої електронним цифровим підписом, носія ключової інформації, програми установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру, інструктивних матеріалів складається акт у двох примірниках за встановленою формою.
Один примірник зазначеного акта надається представнику фракції, кандидату, а другий – зберігається в Центральній виборчій комісії.

4.4. У разі неповернення фракцією, кандидатом до Центральної виборчої комісії отриманої електронної копії бази даних Реєстру, засвідченої електронним цифровим підписом, разом з носієм ключової інформації, оптичним носієм з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами у строки, встановлені пунктами 4.1, 4.2 цього Порядку, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів.

5. Облік переданих електронних копій бази даних Реєстру

5.1. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік переданих фракціям та кандидатам електронних копій бази даних Реєстру на оптичних носіях, засвідчених електронним цифровим підписом, а також носіїв ключової інформації, оптичних носіїв з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами шляхом реєстрації у журналі, який ведеться за встановленою формою.

5.2. Центральна виборча комісія здійснює контроль за поверненням електронних копій бази даних Реєстру.

6. Відповідальність

6.1. Виявлення копій бази даних Реєстру чи будь-якої частини бази даних Реєстру, незаконно виготовлених або розповсюджених з використанням копії, яку було передано Центральною виборчою комісією фракції або кандидату, є підставою для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законодавством порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні даних Реєстру.

6.2. Особи, винні в порушенні законодавства щодо захисту інформації та персональних даних, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

 Секретар Центральної виборчої комісії         Т. ЛУКАШ


Інформаційний блок

Опитування

Чи сприяють громадські організації та політичні партії покращенню якості списків виборців?
За їх сприяння мене було включено до списків виборців
  4,14%  (118)

Їх діяльність забезпечила якісні списки виборців
  7,51%  (214)

Виконують роботу щодо виявлення неточностей у списках
  15,03%  (428)

Їх діяльність тільки заважає
  22,47%  (640)

Їх діяльність не приносить ніякої користі
  50,82%  (1447)

Проголосувало: 2847

 Архів опитувань