Відкриті дані

Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"
Відповідно до пункту 2 вищезазначеного Положення набір динамічних даних (даних у реальному часі) - набір даних, який містить інформацію, яка постійно змінюється та невідкладно оновлюється більше ніж один раз на день. Доступ до наборів динамічних даних (даних у реальному часі) забезпечується виключно через інтерфейси прикладного програмування (API).
Оприлюдненні набори даних є динамічними наборами у структурованому форматі XML, тому доступ до них відбувається через інтерфейси прикладного програмування за протоколом SOAP.

Інструкція (приклади) з отримання даних за протоколом SOAP

Назва набору даних Посилання Опис набору
Відомості про органи ведення Державного реєстру виборців https://data.gov.ua/dataset/0e4922f4-cb02-42a4-8546-050f30eab788 Набір даних містить відомості про органи ведення Державного реєстру виборців, у складі наступних реквізитів:
• Region_Id - системний код регіону України;
• Organ_Id - системний код органу ведення Реєстру;
• Organ_Num - порядковий номер органу ведення Реєстру;
• Organ_Name - назва органу ведення Реєстру;
• Organ_Adr - поштова адреса органу ведення Реєстру;
• Organ_Tel - контактний телефон органу ведення Реєстру.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetOrgansService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Довідник "Адресний реєстр" https://data.gov.ua/dataset/0c2e49b0-5420-4ae0-9c6a-b633108cdfab Набір даних містить відомості про адресну інформацію, яка використовується під час ведення Державного реєстру виборців, у складі наступних реквізитів:
• Geon_Id - системний код геоніму;
• Geon_Name - назва геоніму;
• Bld_ID - системний код будинку;
• Bld_Num - номер будинку;
• Bld_Korp - номер корпусу;
• Bld_Ind - поштовий індекс будинку;
• Bld_Flats - орієнтовна кількість приміщень у будинку;
• Bld_PS - номер виборчої дільниці;
• Bld_Area - номер виборчого округу.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetAdrRegService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) 
https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Довідник "Адміністративно-територіальні одиниці України" https://data.gov.ua/dataset/7f9d8b88-167a-4cd9-ad0d-4df5c0756c6e Набір даних містить відомості про адміністративно-територіальні одиниці України, у складі наступних реквізитів:
• Перелік атрибутів адміністративно-територіальної одиниці (АТО);
• Region_Id - системний код регіону України;
• ATO_Raj - назва району/міста обласного значення АТО;
• ATO_Rad - назва ради значення АТО;
• ATO_Name - назва АТО;
• ATO_Id - системний код АТО.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetATUUService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Довідник "РегіониУкраїни" https://data.gov.ua/dataset/814e0e91-c725-4a7f-93f7-95f720d88bfa Набір даних містить відомості про регіони України, у складі наступних реквізитів:
Region_Id - системний код регіону України;
Region_Num - порядковий номер регіону України;
Region_Name - повна назва регіону України;
Region_Short - скорочена назва регіону України;
Region_Center - адміністративний центр регіону України.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetRegionsService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Відомості про виборчі округи, утворені Комісією на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій та опис меж виборчих округів https://data.gov.ua/dataset/99ab8ef3-0bc6-4cad-b4e9-27baad873c60 Набір даних містить відомості про виборчі округи, утворені Комісією на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій та опис меж виборчих округів, у складі наступних реквізитів:
• Region_Id - системний код регіону України;
• Area_Num - номер виборчого округу;
• Area_Name - назва виборчого округу;
• Area_Center - центр виборчого округу;
• Area_Desc - опис меж виборчого округу;
• Area_OvkAdr - адреса приміщення окружної виборчої комісії;
• Area_OvkLocation - місцезнаходження приміщення окружної виборчої комісії.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetAreasService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata

Відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування

https://data.gov.ua/dataset/3e6f7c1a-b6b5-4fc8-ad51-9fbf7dc54688 Набір даних містить відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, у складі наступних реквізитів:
• Region_Id - системний код регіону України;
• PS_Area - номер одномандатного виборчого округу;
• PS_Num - номер виборчої дільниці;
• PS_Type - тип виборчої дільниці;
• PS_Desc - опис меж виборчої дільниці;
• PS_CommissionAdr - адреса приміщення дільничної виборчої комісії;
• PS_CommissionLocation - місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії;
• PS_PlaceVotingAdr - адреса приміщення для голосування;
• PS_PlaceVotingLocation - місцезнаходження приміщення для голосування;
• PS_GeoData - орієнтовні координати меж виборчої дільниці;
• PS_GeoDVK - координати приміщення дільничної виборчої комісії;
• PS_GeoPG - координати приміщення для голосування;
• PS_Size - вид виборчої дільниці (мала, середня, велика).
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до web-сервісу GetPSService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Відомості щодо кількісних характеристик виборчого корпусу у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі https://data.gov.ua/dataset/16252403-a28b-41cb-bc4e-a4f46255c0af Набір даних містить відомості за останні 3 місяці про кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, у складі наступних реквізитів:
• NAME - назва відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
• VOT_D - кількість записів про виборців у Державному реєстрі виборців, які мають виборчу адресу;
• VOT_V - кількість записів про виборців у Державному реєстрі виборців, які мають відмітку про вибуття з виборчої адреси.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до web-сервісу GetCntVotATOService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Відомості про кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць https://data.gov.ua/dataset/22cd8466-01be-4e40-86f2-c8042be37b7c Набір даних містить відомості за останні 3 місяці про кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць, у складі наступних реквізитів:
• NUM - номер виборчої дільниці;
• VOT - кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до web-сервісу GetCntVotPSService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata